Nedjelja, 25 Septembra, 2022

Novak Adžić

97 ČLANCI

Crnogorska Vlada u emigraciji i protest Mirovnoj konferenciji protiv zločina koje je vojska Srbije počinila u Crnoj Gori

Za aktuelno.me Piše: Novak Adžić Kraljevska crnogorska legalna i legitimna Vlada u egzilu, predvođena Jovanom Simonovim Plamencem, (koga je kralj Nikola I Petrović Njegoš izabrao na...

Crnogorska tragedija od kraja 1918. godine i junačka borba Crnogoraca protiv sistema zla

Za aktuelno.me Piše: Novak Adžić Crnogorski emigrantski državotvorni, suverenistički krugovi često su preko svojih izaslanika od kraja 1918. i godinama potom (1919, 1920, 1921, 1922...) dobijali...

O crnogorskoj crkvenoj autokefalnosti 1908. godine

Za aktuelno.me Piše: Novak Adžić U pravoslavnim bogomoljama, hramovima, crkvama i manastirima u Crnoj Gori do 1920., obavljala je vjersku službu, bogosluženja, liturgije i brojne druge...

Crkva Srbije otima istoriju autokefalne Crnogorske crkve

Za aktuelno.me Piše: Novak Adžić Postojanje autokefalne Crnogorske pravoslavne crkve ubjedljivo, naučno i stručno uvjerljivo i eksplicitno, dokazuje sačuvana obimna arhivska, dokumentaciona građa i relevantna istoriografska...

O gradnji i osveštavanju crkve Svetog Vasilija Ostroškog na Obzovici kod Cetinja

Za aktuelno.me Piše: Novak Adžić Crkva Srbije odnosno, Srpska pravoslavna crkva (SPC) nije bila, niti je mogla biti do 1920. godine, pravni ni stvarni, vlasnik ni...

Iz prošlosti autokefalne Crnogorske pravoslavne crkve (Mitropolije crnogorske)

Za aktuelno.me Piše: Novak Adžić Stoljećima nezavisna, autokefalna Crnogorska crkva (Pravoslavna crkva u Crnoj Gori, Crnogorska mitropolija, Cetinjska mitropolija) nije pokazivala, emanirala nikakvu zavisnost od bilo...

Zločini nasilnog pokrštavanja muslimana u plavskoj, beranskoj i gusinjskoj oblasti 1913. godine (DRUGI DIO)

Za aktuelno.me Piše: Mr Novak ADŽIĆ, pravnik i istoričar, doktorand istorijskih nauka Masovne i grube zloupotrebe vlasti koje su od strane činovnika vojnog, građanskog i duhovnog...

Zločini nasilnog pokrštavanja muslimana u plavskoj, beranskoj i gusinjskoj oblasti 1913. godine (PRVI DIO)

Za aktuelno.me Piše: Mr Novak ADŽIĆ, pravnik i istoričar, doktorand istorijskih nauka Međunarodni oružani sukobi u XX stoljeću, predstavljali su flagrantno i masovno kršenje ratnog i...

O viševjekovnoj autokefaliji Crnogorske pravoslavne crkve koju velikosrbi osporiti ne mogu

Za aktuelno.me Piše: Novak Adžić Istorijska i kanonsko-pravna autokefalnost Crnogorske pravoslavne crkve (kroz povijest ona je imala različite nazive: Zetska mitropolija, Crnogorska mitropolija, Cetinjska mitropolija, Pravoslavna...

Krvavi teror i masovni krimen nad Crnom Gorom, Crnogorcima i Crnogorkama (1918-1923)

Za aktuelno.me Piše: Novak ADŽIĆ, pravnik i istoričar Okupatorske srbijanske (srpske) vlasti pod egidom nove države KSHS, a pod upravom beogradskog Dvora Karađorđevića i nekoliko...

Princ Milo Petrović Njegoš o nezavisnosti malih nacija i zatiranju Crne Gore

Za aktuelno.me Piše: Novak Adžić U Londonu 1931. godine crnogorski politički emigrant i suverenista princ Milo Petrović Njegoš objavio drugo izdanje svoga autorskog djela,  brošure pod...

Otpor suverenista i rodoljuba velikosrpskom agresorskom zlu protiv Crne Gore i Crnogoraca

Za aktuelno.me Piše: Novak Adžić O brutalnim i masovnim velikosrpskim zločinima nad Crnom Gorom i njenin narodom, izvršenim pod protektoratom vlasti Srbije, odnosno, nove države, KSHS...

Iz Drljevićeve odbrane generala Radomira Vešovića na sudu (1921)

Za aktuelno.me Piše: Novak ADŽIĆ Dr Sekula Drljević je u advokatskoj odbrani generala Radomira Vešovića, na njegovom montiranom političkom suđenju 11. i 14. II 1921. godine...

Satanski pir protiv Crne Gore 1919. godine

Za aktuelno.me Piše: Novak ADŽIĆ Nakon što je Kraljevina Srbija 1918. godine, izvršila okupaciju i nasilnu aneksiju Kraljevine Crne Gore, sprovođena je, svjesno i planski, na...

Iz istorije crnogorskog mučeništva i stradanja za obnovu države Crne Gore i njene slobode

Za aktuelno.me Piše: Novak Adžić Nakon velikosrpske INVAZIJE, OKUPACIJE I NASILNE ANEKSIJE CRNE GORE, krajem 1918. godine, uslijedio je masovni teror prema brojnim crnogorskim plemenima i...

Crnogorski emancipatori i žrtvenici u borbi protiv likvidacije i nasilne aneksije Crne Gore

Za aktuelno.me Piše: Novak Adžić Nakon tragične, katastrofalne, CRNOGORSKE 1918. godine,  kolašinski prostor, našao se na raskršću i raspeću jedne nove epohe, koja je bila prekretnica...

Aleksandar Divajn o herojskoj borbi i stradanju crnogorskih vitezova Sava Raspopovića, Muja Bašovića i Petra Zvicera protiv srpskog osvajača i okupatora

Za aktuelno.me Piše: Novak Adžić Profesor Aleksandar (Aleks) Divajn iz Vinčestera i drugi brojni ugledni stranci koji su se zalagali za pravo, čast i slobodu Crne...

Profesor Aleksandar Divajn u odbrani prava na postojanje samostalne Crne Gore

Za aktuelno.me Piše: Novak Adžić Najveći branilac opstanka nezavisne Crne Gore u ango-saksonskom svijetu, prof. Aleksandar Divajn iz Vinčestera, od 1916. do smrti (1930.), bio je...

Crnogorci u izbjeglištvu za restauraciju suverene Crne Gore

Za aktuelno.me Piše: Novak Adžić Kad je poslanstvo KSHS u Carigradu, 6. novembra 1920. godine, obznanilo da mu se jave svi Crnogorci u Carigradu radi promjene...

O suprotnostima između zelenaša i četnika (2)

Za aktuelno.me Piše: Novak Adžić - DRUGI DIO -  Iako je Lovćenska brigada, na čijem se čelu nalazio brigadir Krsto Zrnov Popović, u pogledu komandnog osoblja bila...
- Advertisement -