O nama


Aktuelno.me nudi pregled najvažnijih vijesti iz Crne Gore, regiona i svijeta.

Aktuelno.me se rukovodi uređivačkom politikom koja je usmjerena na:

  • informisanje javnosti o bitnim dešavanjima iz Crne Gore, regiona i svijeta;
  • promociju ljudskih prava i sloboda;
  • slobodi izražavanja i iznošenja različitih stavova o temama od društvenog interesa, a koji ne ugrožavaju zajamčena prava i slobode građana, kao i dostojanstvo čovjeka;
  • informisanje i edukovanje javnosti o temama od opšteg interesa;
  • pružanju informacija usmjerenih na unaprjeđenje kvaliteta života;

Osnivač: Ski Resort-Kolašin 1450 a.d. Kolašin

Kontakt: [email protected]