Subota, 24 Septembra, 2022

CEFTA

Zeleni koridori postaju stvarnost na prelazima između zemalja CEFTA-e i Evropske unije

Zeleni koridori, na inicijativu CEFTA-e i Transportne zajednice, uspostavljeni su na prelazima između zemalja CEFTA-e i Evropske unije zahvaljujući SEED+, sistemu za elektronsku razmjenu...

CEFTA ostvarila veliki napredak u promociji elektronske trgovine i trgovine uslugama

Saradnja u različitim uslužnim sektorima doprinijela je ostvarivanju napretka u oblasti elektronske trgovine, naročito na otklanjanju neopravdanog geoblokiranja i olakšavanja dostave pošiljki unutar CEFTA-e,...

Regionalna saradnja poboljšava trgovinsko okruženje za kompanije

Čvrsto umrežene kompanije u privredama CEFTA-e, koje djeluju kao jedan glas prema svojim administracijama, doprinijeće bržoj ekonomskoj integraciji regiona i lakšem pristupu regionalnim i...

CEFTA: Jačanje ekonomske saradnje između ekonomija Zapadnog Balkana važnije nego ikad

Lideri Zapadnog Balkana su se snažno obavezali da će doprinijeti ekonomskom razvoju regiona, ali sada te obaveze zahtijevaju akciju, pojednostavljenu jedinstvenim glasom i zajedničkim...

Održan 16. sastanak CEFTA Podkomiteta: Radiće na uspostavljanju sistema za izvještavanje o subvencijama u poljoprivredi

Crna Gora u 2021. godini predsjedava CEFTA Podkomitetom za poljoprivredu, uključujući sanitarna i fitiitosanitarna pitanja (CEFTA Subcommittee on Agriculture Including SPS) i ovo je...

CEFTA na Samitu zemalja ZB u Berlinu: Približavanje regiona EU zajednička vizija i obaveza

CEFTA, zajedno sa svojim partnerima, ulaže velike napore kako bi ideja o Zajedničkom regionalnom tržištu zaživjela, kao i na sprovođenju ključnih aktivnosti iz Akcionog...

Pola miliona kamiona koristilo Zelene koridore u sklopu CEFTA

Blizu pola miliona kamiona iskoristilo je benefite Zelenih koridora od uspostavljanja te inicijative, a 20 odsto njih pogodnosti Zelenih traka (kamioni koji prevoze esencijalne...

CEFTA ekonomije kao jedno tržište

Lideri Zapadnog Balkana su na današnjem sastanku u okviru Berlinskog procesa usvojili jedinstven Akcioni plan za zajedničko regionalno tržište. Plan obuhvata regionalnu trgovinsku oblast,...

CEFTA sporazum: Politika je bila jača od ekonomije

Crnogorska preduzeća su imala daleko najmanje koristi od Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA) u odnosu na kompanije iz svih ostalih država potpisnica tog...