Utorak, 23 Aprila, 2024
Rubrika:

Sistem koji je donio revoluciju u trgovinske procese CEFTA tržišta

Plan je da CEFTA SEED+ nastavi digitalizaciju i razmjenu podataka i dokumenata unutar CEFTA-e u oblasti carina, sigurnosti hrane, fitosanitarnih i veterinarskih inspekcija, trgovine ljekova, ali i da se proširi na nove oblasti, kao što su trgovina uslugama, elektronska trgovina, infrastruktura kvaliteta i slično

Ujeku pandemije koronavirusa, kada je hitnost u transportu esencijalnih roba poput medicinske opreme, hrane i ljekova postala izuzetno važna, jedan sistem odigrao je ključnu ulogu u olakšavanju carinskih procedura. CEFTA SEED (Systematic Exchange of Electronic Data), sistem za elektronsku razmjenu podataka, uspostavljen još 2010. godine, bio je ključni alat čija se vrijednost najbolje pokazala u odgovoru na nove izazove, kakva je bila pandemija COVID-19.

Inicijalno, ovaj sistem je bio usmjeren na razmjenu carinskih informacija između carinskih administracija potpisnica CEFTA sporazuma (Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini). Međutim, tokom vremena, njegova funkcionalnost i značaj su se značajno proširili kako bi podržali različite vrste pošiljki i procesa.

RAZVOJ IDEJE O SEED SISTEMU

Dugi redovi kamiona koji čekaju na granicama, komplikovani procesi razmjene informacija među carinskim administracijama, birokratske prepreke, gomile papira, netransparentni i spori procesi odavno su bili alarm da se stvari moraju mijenjati. Gubili su se sati pa i dani u čekanju na granicama, roba bi propadala i trgovinska razmjena dolazila u pitanje.

Koncept SEED sistema nastao je kao rješenje za stvaranje elektronske platforme koja bi omogućila automatsku i brzu razmjenu informacija na carini. Cilj je bio eliminisati gubitak vremena i papirologiju, omogućiti transparentnost i tačnost podataka te osigurati bolju koordinaciju između CEFTA strana u obradi roba na granicama. Postalo je jasno da su carine uska grla koja se moraju modernizovati i digitalizovati jer je to preduslov ne samo za bržu i efikasniju, već i sigurniju trgovinu.

PRAKSA

Efikasna razmjena podataka i dokumenata donosi direktne koristi ekonomskim subjektima, smanjujući opterećenja i olakšavajuči trgovinske procedure. Putem digitalizacije procesi se pojednostavljuju, a smanjuju kašnjenja i troškovi.

Iz perspektive jednog vozača kamiona i njegove kompanije, implementacija SEED sistema ima nekoliko ključnih prednosti: manje čekanja na graničnim prelazima, jednostavnije inspekcije i smanjenje birokratije, niži troškovi transporta robe, odnosno cjelokupne logistike – goriva, radnih sati i troškova vozila.

Ako ovaj proces posmatramo iz uloge carinika, kao službenika koji pregledaju robu koja ulazi ili napušta zemlju kako bi osigurali da se pridržava zakona i propisa, i tu se stvari značajno mijenjaju. Prije uspostave SEED sistema, carinici su se oslanjali na velike količine fizičke dokumentacije i ručne provjere. Proces je uključivao pregled i upoređivanje papirnih dokumenata kao što su fakture, certifikati, deklaracije, kao i slanje robe na fizičke inspekcije radi provjera.

Sa SEED sistemom, ovaj proces postaje efikasniji i automatizovaniji. Carinici imaju pristup elektronskim podacima i dokumentima, što omogućava bržu provjeru, automatsko usklađivanje podataka i identifikaciju potencijalnih rizika. Time su olakšane carinske procedure, smanjeno je vrijeme potrebno za pregled, a osigurana je tačnost informacija. Sve ovo kao rezultat donosi brži protok robe preko granica, ali i cjelokupno efikasnije funkcionisanje trgovinskih tokova.

BROJEVI

Zahvaljujući povezanosti kroz SEED, za samo godinu dana vrijeme čekanja na graničnim prelazima smanjeno je za 7 minuta po kamionu. Prosječno čekanje na svim prelazima unutar CEFTA-e u 2023. bilo je 86 minuta, a imajući u vidu da je ove godine bilo više od 1.300.000 prelaza kamiona, to čini ukupno smanjenje čekanja od 17 godina u 2023. Najveće smanjenje čekanja, od 19 posto, bilo je kod robe praćene fitosanitarnim certifikatom, što je mogući rezultat elektronske razmjene fitosanitarnih certifikata koja je uvedena krajem 2022. kroz SEED.

FUNKCIONISANJE

Od početka implementacije 2010. godine do danas, SEED sistem je unaprijedio upravljanje na granicama Zapadnog Balkana, podstičući saradnju i razmjenu informacija među carinskim administracijama. S godinama je značajno doprinio prevazilaženju neefikasnosti, komplikovanih i dugotrajnih procedura. Uz to, doprinio je i smanjenju sigurnosnih rizika u regionu. Jedan od značajnijih benefita svakako je i trgovina bez papira jer SEED eliminiše potrebu za fizičkom dokumentacijom.

Podržan finansijskim sredstvima Evropske unije, omogućio je uspostavljanje pravnih osnova za elektronsku razmjenu podataka u cijelom regionu, na osnovu Memoranduma o razumijevanju potpisanih između susjednih carinskih uprava i CEFTA Dodatnog protokola 5 koji objedinjuje i generalizuje specifikacije iz Memoranduma o razumijevanju. Svaka carinska uprava usvojila je operativne smjernice i uputstva za korištenje SEED sistema. Uspostavljeni su IT infrastruktura i sistem rada 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici, kao i automatsko usklađivanje carinskih podataka i alarmni modul na podacima prije dolaska kamiona na granicu. SEED infrastruktura se bazirala na 7 SEED čvorova (Tirana, Banja Luka, Podgorica, Skoplje, Beograd, Priština i Rim), a svaki čvor se sastojao od SEED servera i komunikacione opreme.

PROŠIRENJE NA SEED+

Da bi se nastavilo s pozitivnim uticajem na tokove trgovine, javila se potreba za nadogradnjom SEED sistema dodatnim funkcijama i mogućnostima koje proizilaze iz CEFTA Dodatnog protokola 5 (AP5). Tako je razvijen SEED+.

Iz platforme za razmjenu carinskih podataka unutar CEFTA-e sistem je prerastao u IT platformu i sistem koji podržava cjelokupnu digitalizaciju CEFTA politika, omogućavajući efikasnu razmjenu podataka i dokumenata u različitim trgovinskim sektorima kao što su carina, veterinarska i fitosanitarna kontrola, kontrola javnog zdravlja, nadzor nad tržištem i drugim sektorima.

U protekle tri godine procesi su se razvili u smjeru preuzimanja trenutnih sistema EU i prilagođavanja našim potrebama, podržavajući put CEFTA-e kao Evropskoj uniji. Ti novi sistemi, na primjer TRACES NT (TRAde Control and Expert System New Technology), sada omogućavaju razmjenu fitosanitarnih i veterinarskih certifikata, zatim razmjenu dozvola za uvoz i izvoz ljekova koji sadrže kontrolisane materije. Ova priča ima ogroman potencijal za dalje unapređenje pa se trenutno radi i na uspostavljanju baze podataka ovlaštenih ekonomskih operatera CEFTA (AEOS) koja pomaže u olakšavanju kretanja kroz CEFTA-u, te na uspostavljanju baze podataka o nesigurnim i neusklađenim proizvodima otkrivenim na CEFTA tržištu kako bi se olakšala prevencija trgovine takvim proizvodima i zaštitili potrošači.

MOTOR REGIONALNE SARADNJE

Plan je da CEFTA SEED+ nastavi digitalizaciju i razmjenu podataka i dokumenata unutar CEFTA-e u oblasti carina, sigurnosti hrane, fitosanitarnih i veterinarskih inspekcija, trgovine ljekova, ali i da se proširi na nove oblasti, kao što su trgovina uslugama, elektronska trgovina, infrastruktura kvaliteta i slično. Na ovaj način utire se put prosperitetnijem trgovinskom ekosistemu, uz implementaciju Zajedničkog regionalnog tržišta (CRM).

Sistem će inicirati i olakšavanje razmjene informacija u oblastima ovlaštenja, licenci, kvalifikacija, evropskih profesionalnih karata i slično, a u skladu sa Dodatnim protokolom 6, kao i zajedničkih odluka na osnovu tog i drugih protokola. Uz to, pružiće savjetodavnu podršku kada je to potrebno u drugim digitalnim inicijativama, kao što su e-Freight i e-PoC (electronic Proofs of Origin Certificates), kao i podržati operacionalizaciju CEFTA sporazuma, protokola i odluka ubrzavanjem digitalne tranzicije u procesima omogućavanja slobodnog kretanja robe, usluga, kapitala i ljudi unutar CEFTA-e.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

Subscribe
Notify of

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve