Imajući u vidu da paraliza društvenog života, izazvana mjerama koje su nadležni uveli zbog novog koronavirusa, prijeti da izazove dramatične ekonomsko-socijalne posledice, potrebno je da konačno Vlada izađe sa konkretnim socio-ekonomskim mjerama podrške privredi, zaposlenima i građanima, saopštio je predsjednik Demokrata Aleksa Bečić.

“Vidimo da vlade zemalja u regionu već uveliko realizuju obuhvatne pakete ekonomske podrške, pa je čudno da Vlada Crne Gore koja na svakom koraku ističe da je ne samo regionali, već i evropski lider u ekonomskom rastu, ne nudi niti jednu konkretnu mjeru, pa makar i na nivou regionalnih, a kamoli evropskih okvira. Moguće da gospoda nadležni smatraju, da im je mjera podrške i pomoći to što će građani zbog njihovog modela moratorijuma na kredite, kako smo razotkrili, morati da plate na kraju značajno više bankama nego da koronavirusa i ove krize nije ni bilo”, saopoštio je Bečić.

Situacija se polako približava zoni ključanja, tako da je potrebno da Vlada hitno obezbijedi zarade zaposlenima u mikro, malim i srednjim preduzećima, koji su onemogućeni da posluju, na način što bi se za vrijeme trajanja mjera neto zarade uplatile na žiro račune zaposlenih, a porezi i doprinosi takođe prebacili na teret države.

Takođe, potrebna je hitna finansijska pomoć u iznosu od jedne prosječne neto zarade svim domaćinstvima koja imaju tri i više članova, odnosno u iznosu od jedne minimalne zarade svim domaćinstvima koja imaju jedan ili dva člana, jer će ta sredstva na kraju građani svakako upumpati u sistem, tako da će ova mjera imati multiplikativni efekat, smatra Bečić.

Pored toga, neophodno je garantovati zaposlenima u javnom sektoru, izuzev javnih funkcionera, kao i penzionerima, da im ni u kom slučaju neće biti smanjena primanja i da će ona biti redovna.

S obzirom na to da se EPCG nalazi u većinski državnom vlasništvu, a da su računi za struju jedna od najznačajnih stavki u mjesečnim troškovima domaćinstva, a kako su građani prinuđeni da borave u domovima i stvaraju mnogo veću potrošnju nego obično, solidarno bi bilo da EPCG za 60 odsto umanji cijenu struje u mjesecima trajanja ove krize, kao i da posebno pogođeni korisnici imaju mogućnost otplate na odloženo, nakon završetka epidemije. Svako drugačije postupanje EPCG bilo bi klasičan izdajnički čin prema sopstvenim građanima i želja da na muci građana ostvari ekstra profit subjekt, koji inače značajno profitira na račun građana svih prethodnih godina i decenija, dodaje Bečić.

“Investicioni razvojni fond je neophodno da učini dostupnijim, odnosno da pojednostavi i ubrza kreditne linije, posebno za mikro i mala preduzeća, jer je brzina i efikasnost nužna za očuvanje likvidnosti. Pored toga, smatram da kamatna stopa ne treba da prelazi 1 odsto, da kada su u pitanju mikro i mala preduzeća krediti budu beskamatni, da grejs period bude najmanje dvije godine, a potrebna je puna transparentnost procesa, na način da na dnevnom nivou IRF objavluje zahtjeve koji su pristigli, kao i kredite koji su odobreni sa navođenjem iznosa, uslova i svih drugih značajnih elemenata”, kazao je predsjednik Demokrata.

Takođe, potrebna je transparentnost i u procesu trošnje sredstava sa žiro računa Nacionalnog koordinacionog tijela, na način da NKT svakodnevno pored prihoda, odnosno donacija koje pristižu, objavljuje i podatke o svim isplatama, odnosno izdacima sa pomenutog humanitarnog računa, a ne jednom nedjeljno kako je to Vlada odlučila.

“Naravno, potreba usmjeravanja mnogo većih sredstava Crvenom krstu, rebalansa Budžeta, pomoći majkama sa troje i više djece kojima je ukinuta naknada, fokusiranje na poljoprivredu i podsticaji da ove godine imamo rekord zasadivih površina, kao i sve drugu mjere na lokalnom i državnom nivou koje smo kao Demokrate predložii ranije, afirmišem i ovom prilikom”, rekao je on.

Komentari

avatar