Savjet Centralne banke je razmatrao i usvojio Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike CBCG za oktobar 2019. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke tokom ovog perioda realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim programom rada.

Foto: CBCG

“Konstatovano je da je bankarski sistem stabilan, siguran i bez sistemskih ranjivosti i izraženo očekivanje da će ovakvu ocjenu potvrditi i međunarodne monetarne institucije”, ističe se u saopštenju.

Savjet Centralne banke je na današnjoj sjednici usvojio Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka za III kvartal 2019. godine koji su ukazali da su u ovom periodu, u odnosu na prethodni kvartal, kreditni standardi za privredu i stanovništvo ublaženi, što banke vide kao posljedicu povećane konkurencije na tržištu.

“U narednom kvartalu banke očekuju dalji nastavak ublažavanja kreditnih standarda za kredite koji će se odobravati privredi, dok za stanovništvo očekuju pooštravanje standarda, posebno za odobravanje potrošačkih i ostalih kredita”, ističe se u saopštenju.

Savjet je usvojio Finansijski plan Centralne banke Crne Gore za 2020. godinu, koji je pripremljen na osnovu izvršenja finansijskog plana za deset mjeseci 2019. godine i projekcija očekivanih prihoda i rashoda u narednoj godini.

“Finansijskim planom, pripremljenim u skladu sa principima racionalnog i odgovornog poslovanja, obezbijeđuju se uslovi za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija CBCG”, navodi se u saopštenju.

Na današnjoj sjednici, Savjet je razmatrao i usvojio izvještaje o poslovanju MFI, lizing i faktoring društava i Investiciono-razvojnog fonda na dan 30.septembar 2019. godine.

“Konstatovano je da je u sektoru mikrokreditiranja u ovom periodu u odnosu na kraj drugog kvartala 2019. godine ostvaren rast ukupnog kapitala od 5 odsto i rast likvidnih sredstava od 29,9 odsto, uz pad bruto nekvalitetnih kredita od skoro 2 odsto”, saopšteno je iz CBCG.

Što se tiče poslovanja lizing društava, ovaj sektor je u trećem kvartalu tekuće godine karakterisala stabilnost, pozitivan finansijski rezultat i rast aktive, potraživanja i kapitala

“Faktoring sektor, koga čini samo jedno faktoring društvo, zabilježio je, u trećem kvartalu ove godine, rast ukupne bilansne sume od 2,2, rast ukupnog kapitala od 1,3 i rast likvidnih sredstava od 2,3 odsto”, kazali su iz CBCG.

U Izvještaju o poslovanju Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore konstatovano je da je poslovanje IRF-a u trećem kvartalu 2019. godine karakterisao rast ukupnih kredita od 2,8 odsto, te pad bruto kredita koji kasne s otplatom preko 30 dana od 22,3 odsto, odnosno kredita koji kasne s otplatom preko 90 dana od 27,8 odsto.

Savjet je danas usvojio Makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za III kvartal 2019. godine.

Tokom prvih devet mjeseci tekuće godine evidentirano je povećanje aktivnosti u građevinarstvu (rast vrijednosti izvršenih građevinskih radova od 18,7 odsto u odnosu na isti period 2018. godine) i turizmu (rast broja dolazaka turista od 16,4 odsto u odnosu na isti period 2018. godine).

Pozitivnim su ocijenjeno povećanje neto priliva stranih direktnih investicija od 22,5 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine, kao i smanjenje deficita tekućeg računa od 3 odsto u odnosu na isti period prošle godine, što je rezultat povećanja suficita na računu usluga i sekundarnog dohotka.

Savjet je donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Kontnom okviru za banke, čime se obezbjeđuje da banke, počev od 1. januara 2020. godine, otpočnu sa primjenom Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 16 (MSFI 16 – Lizing), koji propisuje obavezu da se kod primaoca lizinga (zakupca) skoro sva sredstva sa pravom korišćenja dužim od 12 meseci priznaju kao osnovno sredstvo.

Na osnovu Izvještaja o kretanju cijena za III kvartal 2019. godine, koga je danas usvojio Savjet, konstatovano je da su potrošačke cijene, tokom trećeg kvartala 2019. godine, zabilježile neznatan rast od 0,1 odsto.

“Prosječna stopa potrošačkih cijena (prvih devet mjeseci 2019. godine u odnosu na isti period prethodne godine) iznosila je 0,3 odsto, dok su cijene na godišnjem nivou u septembru bile niže za 0,2 odsto”, saopšteno je iz CBCG.

U izvještaju se, dalje, navodi da modelska prognoza za decembar 2019. godine projektuje inflaciju u rasponu od 0,3 do 1,2  odsto, sa centralnom tendencijom od 0,8 odsto.

“Ekspertska procjena CBCG je slična modelskoj i ona ukazuje da će na kraju godine inflacija biti u rasponu od 0,3 do 1,3 odsto”, navode u CBCG.

Na današnjoj sjednici, Savjet je donio Rješenje o izdavanju dozvole za rad društva za otkup potraživanja ”Foldana Financial” d.o.o. Podgorica i Rješenje o izdavanju dozvole za rad  MFI ”Moj kredit” d.o.o. Podgorica.

Komentari

avatar