Regionalnu saradnju javnih službi za zapošljavanje, u oblastima reforme tržišta rada i socijalne politike, treba osnažiti i intezivirati. U tom smislu je neophodno usklađivanje sa inovativnim trendovima, konstantno praćenje potreba tržista rada, unapređenje digitalnih usluga i baza podataka kao i olakšavanje administrativnih procedura.

To je ocijenio direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Suljo Mustafić na Evropskom sastanku Svjetske asocijacije javnih službi za zapošljavanje, koji je održan u Stokholmu, Švedskoj.

“Kada su posrijedi izazovi i problemi na tržištu rada svi imamo zajednički imenitelj. Godišnji sastanak članova WAPES-a je bio prilika da članovima Evropskog regiona prezentujemo novine u Zavodu. Kao centralna institucija na tržištu rada koja objedinjuje cjelokupnu ponudu i tražnju, Zavod sprovodi zacrtane politike Vlade i Ministarstva rada i socijalnog staranja u oblasti aktivnih politika zapošljavanja. Naša misija je uspješno posredovanje na tržištu rada a usluge su nam besplatne i javne. S obzirom na to da se Crna Gora, a time i Zavod za zapošljavanje, priprema za članstvo u Evropskoj uniji, saradnja sa državama iz okruženja i članicama EU je veoma bitna”, kazao je Mustafić.

On je tom prilikom podsjetio da crnogorsko tržište rada karakterišu brojne specifičnosti.

“Najvažnija karakteristika tržišta rada je strukturna neusklađenost. To znači da se u ponudi se nalaze zanimanja za kojima ne postoji tražnja. Sa druge strane nema zanimanja za kojima je tražnja izražena. Prisutan je i deficit kvaliteta, regionalna neusklađenost te značajno zapošljavanje stranaca. Sve aktivnosti usklađujemo sa Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlnosti”, kazao je direktor ZZZ.

U nastavku ovog događaja čula su se iskustva o metodi interne samoprocjene, koju bi trebalo razvijati i usavršavati. Kako je ocijenjeno, za bolje rezultate, dobro bi bilo organizovati studijske posjete zemljama Evropske unije koje su uredile te oblasti.

“Sistem samoprocjene bio velika novina za nas u Zavodu. Ipak pokazao se kao odličan alat za razvijanje samosvijesti ali i realnog prepoznavanja snaga i slabosti u Zavodu. Stoga smo mišljenja da ovakve i slične projekte treba više razvijati i implementirati”,  istakao je Mustafić.

Inače, Zavod za zapošljavanje Crne Gore je član Svjetske asocijacije javnih službi za zapošljavanje od 2006.

Ova prestižna Asocijacija, jedina na svijetu ove vrste, broji oko 100 članova javnih službi za zapošljavanje iz cijelog svijeta koje djeluju u pet regiona. U cilju razmjene iskustava i znanja, kao i povezivanja članova, WAPES održava redovne godišnje regionalne sastanke, regionalne i međuregionalne konferencije i radionice u skladu sa svojom Strategijom, godišnjim programima rada i potrebama članova iskazanih na osnovu kretanja na tržištima rada u pet regiona Asocijacije.

Zavod, kao institucija koja se kontinuirano razvija i prilagođava savremenim tokovima života i rada, nastoji da kroz primjenu modernih tehnologija i procesa, pruža klijentima na tržištu rada kvalitetnu uslugu u cilju zadovoljavanja njihovih potreba.

U tom smislu, članstvo u WAPES-u i razmjena iskustava s kolegama iz svijeta zapošljavanja i rada od suštinskog je značaja za ispunjenje misije Zavoda.

Komentari

avatar