Crnogorski pokret podnio je juče novu krivičnu prijavu protiv Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, ali i protiv opštine Budva, zbog krivičnih djela zloupotrebe položaja u privrednome poslovanju, zloupotrebe službenog položaja, falsifikovanja službene isprave i fasifikovanja isprave jer su, kako ih terete nezakonito krenuli u projekat gradnje saborne crkve.

Prijavu su procesuirali Vrhovnom državnom tužilaštvu, Odjeljenju za suzbijanje organizovanoga kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, navodeći da je objavljeno da će Mitropolija crnogorskoprimorska Srpske pravoslavne crkve, u Budvi, na dobru crkve Svete Petke, na gradskoj zaobilaznici, ubrzo početi izgradnju saborne crkve posvećene Svetome Marku.

Iz cetinjske filijale SPC-a tvrde da je to zemljište njihovo vlasništvo, iako je crkva Svete Petke pravno lice u vlasništvu države Crne Gore, matični broj 9992002602661, što je razvidno iz posjedovnoga lista broj 290, KO Budva, od 17. decembra 2007 godine. A matični broj cetinjske filijale Srpske pravoslavne crkve je 6917000000089. Inače, nezakonito joj je dodijeljen kao stranome pravnome licu koje je neregistrovano u zemlji, i nalazi se u statusu ilegalnoga pravnoga subjekta.

Gradnju je planirala na mjestu postojeće gradske kapele, koju je, kako Amfilohije neosnovano tvrdi, izgradila opština bez dozvole Beogradske patrijaršije, i na njihovome zemljištu, i da će se ona morati izmjestiti da bi se uredilo mjesto za sabornu crkvu. Sa time je neosnovano saglasna opštinska uprava. Na tome zemljištu, na osnovu dozvole opštine Budva, preduzeće HDL već gradi supermarket, a tik pored njega će se graditi i saborna crkva. Beogradska patrijaršija, predstavljajući se lažno kao vlasnik zemljišta, koje je u vlasništvu crkve Svete Petke, odnosno, države, to zemljište već izdaje u zakup preduzeću HDL, i od toga ubira prihode koji joj ne pripadaju ističe se u prijavi.

Navodi se da su ovakav status cetinjske filijale Beogradske patrijaršije, koji joj dozvoljava da crkvenim zemljištem u državnome vlasništvu u Budvi raspolaže kao sopstvenim vlasništvom, ubira rentu od njega, gradi na njemu, odlučuje o njegovoj namjeni, omogućili nepoznati službenici opštine.

Te nepoznate osobe počinile su krivična djela zloupotreba položaja u privrednome društvu, falsifikovanja javne isprave o vlasništvu s namjerom da je Beogradska patrijaršija upotrijebi kao validan dokument, falsifikovanja službene isprave s neistinitom sadržinom, ovjerom pečatom, zloupotreba službenoga položaja prekoračenjem službenih ovlašćenja, s ciljem da se državni nanese šteta.

Ponovili su da Tužilaštvo mora da ima u vidu da cetinjska Mitropolija nikada nije bila vlasnik crkava i manastira u našoj zemlji.

Komentari

avatar