Objavljena odluka o izboru agenata za posredovanje

Nakon donošenja odluke, Vlada će sa izabranim agentima zaključiti ugovor, na osnovu čega će im Sekretarijat izdati licence i samo na osnovu izdatih licenci agenti mogu da obavljaju svoju aktivnost u sklopu navedenog programa

Sekretarijat za razvojne projekte objavio je danas odluku o izboru agenata za posredovanje prilikom apliciranja za sticanje crnogorskog državljanstva kroz investicije.

 

Kako se navodi na sajtu Sekretarijata, Komisija za javno otvaranje i ocjenu ispravnosti prijava pristiglih po Javnom pozivu, ocijenila je ispravne prijave kompanija “APEX CAPITAL PARTNERS“ DOO Podgorica, „ARTON GROUP“ GmbH Austrija i „HENLEY & PARTNERS GOVERNMENT SERVICES“ LTD Jersey.

Nakon donošenja odluke, Vlada će sa izabranim agentima zaključiti ugovor, na osnovu čega će im Sekretarijat izdati licence i samo na osnovu izdatih licenci agenti mogu da obavljaju svoju aktivnost u sklopu navedenog programa.

Program ekonomskog državljanstva je startovao 1. januara, a trajaće tri godine. U tom periodu će maksimalno moći da se odobri dvije hiljade pasoša.

Crnogorsko državljanstvo koštaće od 350 do 550 hiljada eura. Apliciranje će koštati 100 hiljada eura, što znači da će se samo od toga inkasirati 200 miliona eura.

Ostatak od 250, odnosno 450 hiljada EUR će novi državljanin morati da uloži u jedan od razvojnih projekata u Crnoj Gori.

 

Komentari

avatar