Savjet Evrope: Crna Gora skinuta sa sive liste

Odlukom Komiteta eksperata za evaluaciju mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (Manival), na plenarnom zasijedanju, koje se održava u Savjetu Evrope u Strazburu, odlučeno je da se Crna Gora povuče iz primjene koraka 2, kao i kompletne procedure za poboljšanje usaglašenosti i da se vrati u proceduru redovnog praćenja izvještaja do jula 2019. godine.

Jednoglasna odluka svih država koje prisustvuju plenarnoj sjednici Manivala, kako se kaže u saopštenju, rezultat je kontinuiranog i dugogodišnjeg rada direktora Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma Veska Lekića i njegovog tima, koji su u koordinaciji sa predstavnicima drugih institucija uspjeli da otklone glavne nedostatke konstatovane u izvještaju iz četvrtog kruga evaluacije, koja su vršili eksperti Manivala, predstavnici FATF-a i Svjetske banke.

Odlukom Manivala Crna Gora se više ne nalazi na ,,sivoj listi“ zemalja koje ne poštuju ili u nedovoljnoj mjeri poštuju međunarodne standarde o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Povlačenjem iz procedure za poboljšanje usaglašenosti, izbjegnut je i poziv članovima globalne mreže za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, da uzmu u obzir rizike koji predstavljaju državu ili teritoriju koja ne ispunjava uslove.

Da je Crna Gora odmakla od ostalih država u reformama u ovoj oblasti, pokazuje i podatak da je Hrvatska, zemlja članica EU, na plenarnoj sjednici Manivala ušla u ,,Korak 2“ procedure za poboljšanje usaglašenosti, dok se Srbija već nalazi na ,,sivoj listi“ zemalja, odnosno je od FATF-a, svrstana među 11 zemalja u svijetu sa visokim rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma.

Procedura skidanja države sa sive liste zemalja predstavlja dugotrajan i veoma složen proces. Dijeleći zadovoljstvo svih članova crnogorske delegacije, Vesko Lekić je izjavio da će Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao administrativni organ formiran po modelu koji je dominantan u preko 110 od 156 članica EGMONT grupe (svjetsko udruženje Finansijsko-obavještajnih službi) i dalje raditi na usklađivanju sa glavnim međunarodnim standardima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i efikasnostima njihove primjene.

-To se pokazalo kao jedini pravi put za stvaranje uslova za dodatno poboljšanje kapaciteta nacionalnog sistema za efikasniju borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma – kazao je direktor Uprave Vesko Lekić.

izvor: Pobjeda

Komentari

avatar