CBCG: Izdata dozvola za rad faktoring društvu Faktor ONE

Na današnjoj sjednici, Savjet je donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Kreditnom registru

Savjet Centralne banke Crne Gore (CBCG) održao je danas 41. sjednicu, kojom je predsjedavao guverner Radoje Žugić, i izdao je dozvole za rad faktoring društvu Faktor ONE.

“Ovo privredno društvo je obavljalo poslove faktoringa na dan početka primjene Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima (11.maj 2018). Shodno tome, ovaj privredni subjekat je bio u obavezi da, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana početka primjene Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima, usklade svoju organizaciju, akta i poslovanje sa odredbama pomenutog zakona, po čemu su i postupili”, saopšteno je  CBCG.

Savjet je razmatrao i usvojio Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za januar 2019. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke tokom ovog perioda realizovane u skladu sa planiranim obavezama.

Članovi Savjeta su upoznati sa aktivnostima koje privremena uprava, odnosno stečajni upravnik preduzimaju u Atlas, odnosno IBM banci.

Na današnjoj sjednici, Savjet je donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Kreditnom registru.

“Usvojenim izmjenama i dopunama obezbjeđeni su preduslovi da i banka nad kojom je otvoren stečajni postupak i postupak likvidacije izvršava obavezu izvještavanja CBCG za potrebe Kreditnog registra”, ističu u CBCG.

Savjet je donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o vođenju posebne evidencije o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima.

“U odnosu na do sada važeću odluku, ovom odlukom propisuju se novi izvještajni obrasci za poslove razmjene usluga sa inostranstvom povezane sa izvođenjem građevinskih (investicionih) radova u zemlji i inostranstvu i kreditima koji se odnose na komercijalne transakcije i pružanje usluga (trgovinski krediti). Na ovaj način se obezbijeđuje dalje usklađivanje statistike platnog bilansa i spoljnjeg duga sa međunarodnim standardima, kao i obavezama definisanim u okviru pretpristupnih pregovora”, navode u CBCG.

Komentari

avatar