Prosječna likvidna sredstva banaka u decembru prošle godine iznosila su 929,8 miliona EUR, što je 0,8 odsto više nego u novembru, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

Prosječna lividna sredstva su u odnosu na decembar 2015. porasla 8,1 odsto.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou, bili iznad propisanih minimuma.

Bilansna suma banaka je na kraju decembra iznosila 3,79 milijardi EUR i bila je jedan odsto viša nego na kraju novembra. Bilansna suma je u odnosu na decembar 2015. godine porasla 9,2 odsto.

U strukturi aktive banaka, u decembru su dominantno učešće od 63,7 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 21,1 odsto, dok se 15,2 odsto odnosilo na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 75,7 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 12,9 odsto, pozajmice 8,2 odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,2 odsto ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka je na kraju decembra iznosio 488,2 miliona EUR i na mjesečnom nivou je pao 2,2 odsto, dok je na godišnjem nivou porastao 5,7 odsto.

Izvor: Mina biznis

Komentari

avatar