Ponedjeljak, 19 Aprila, 2021
Rubrika:

TUŽILAŠTVO DOTAKLO DNO Milivoje odlučuje da li će krivično da goni Milivoja!?

Vrhovno državno tužilatšvo na čelu sa Ivicom Stankovićem, kao i tužiteljka Ivanović ostavili su SDT-u, odnosno glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću koji je zaveo diktaturu u tom resoru, da se izjasni da li će da goni sam sebe po prijavi Bećirovića!? Dobro ste pročitali - VDT na čelu sa Stankovićem je ostavilo isljedniku Milivoju da odluči da li krivična prijava protiv isljednika Milivoja ima osnova.

Portal Aktuelno već duže vremena piše o nestručnosti, malverzacijama i zloupotrebama u Tužilaštvu, posebno u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) na čijem je čelu glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, a na žalost cjelokupnog crnogorskog društva svi navodi iz naših tekstova polako počinju da se potvrđuju kao tačni.

Međutim, najnovija tragikomična odluka Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT) na čijem je čelu v.d. Ivica Stanković, prevazilazi granice najluđe mašte, bahatosti i dvostrukih aršina i ulazi u domen pravnog apsurda, koji je po svemu sudeći proizvod straha od čelnika SDT-a Katnića.

Osnivač portala Aktuelno, biznismen Zoran Bećirović podnio je prije nešto više od deset dana Vrhovnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića zbog ”zloupotrebe položaja”. Ali Bećirović (kao uostalom nijedna normalna osoba vođena zdravorazumskim principima) nije ni mogao ni da sanja da će od VDT-a dobiti ovakav odgovor na krivičnu prijavu podnijetu protiv čelnika SDT-a:

Đurđina Nina Ivanović: Ti Milivoje vidi oćeš li gonit sam sebe

“Obavještavam Vas da sam shodno čl.3 Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu, Vašu krivičnu prijavu podnijetu protiv javnog funkcionera, Glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, dostavila na nadležnost Specijalnom državnom tužilaštvu u Podgorici”, navodi se u dopisu dostavljnom Bećiroviću koji potpisuje tužiteljka Đurđina Nina Ivanović. S obzirom da je i uredništvu portala Aktuelno trebalo prilično vremana da prihvati istinitost navedenog sadržaja, čitaocima ćemo pojednostaviti šta ovaj dopis znači:

Vrhovno državno tužilatšvo na čelu sa Ivicom Stankovićem, kao i tužiteljka Ivanović ostavili su SDT-u, odnosno glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću koji je zaveo diktaturu u tom resoru, da se izjasni da li će da goni sam sebe po prijavi Bećirovića!?

Da – dobro ste pročitali – VDT na čelu sa Stankovićem je ostavilo isljedniku Milivoju da odluči da li krivična prijava protiv isljednika Milivoja ima osnova.

Ako se ikad bude pisala enciklopedija pravnog apsurda ovaj dopis će sigurno zauzeti počasno mjesto

Narodna izreka ,,kadija te tuži kadija ti sudi” nikad nije imalo slikovitiji primjer u praksi modernog prava od ovoga koji se nalazi pred vama, a crnogorsko pravosuđe – odnosno Tužilaštvo, je pokazalo da je dotaklo dno kada su u pitanju profesionalni standardi i poštovanje vladavine prava.

Ovaj slučaj pokazuje da se ispostavilo kao potuno tačno uporno pisanje portala Aktuelno da u Tužilaštvu, na samo u SDT-u, vlada potpuna strahovlada uvedena od strane samoproklamovanog Lovćenskog Tajnovidca Milivoja Katnića koji ovu granu vlasti posmatra kao resor za lične obračune.

Milivoje Katnić, Lovćenski Tajnovidac, prorok i epidemiolog pokazao ko ima najduži pendrek u Tužilaštvu: ”Molim ih ponizno kao sto su molili Ćirilo i Metodije, ja se osjecam ka intencija bar jednog od njih”, ”Ja nijesam vudu vrač pa da mogu vudu magijom da ometam nekoga pa ni tuzioca Savovica”, ”Zetsko pozorište, kad bi ste čuli mišljenje ko je bio tamo, strani diplomatski kor”, ”Ja sam prilično usmeniji nego pismeniji bez obzira na školu koju sam završio”

Takođe se pokazalo kao tačno da se v.d. vrhovnog državnog tužioca Ivica Stanković ne pita ništa i da čak nema hrabrosti da u proceduru uvrsti krivičnu prijavu protiv Katnića, koji je u stilu staljinističkog isljednika preuzeo kontrolu nad čitavim Tužilaštvom. Podsjetimo, portal Aktuelno uporno je pisao o zloupotrebama, drzništvu i isprepadanosti kolega tužilaca od Katnića i njegovih isljedničkih metoda.

Krivična prijava

Osnivač portala Aktuelno, biznismen Zoran Bećirović podnio je Vrhovnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića zbog ”zloupotrebe položaja”. Prema navodima iz prijave Katnić je protivpravno iskoristio svoj položaj prilikom hapšenja Bećirovića 28. novembra 2019. godine, kada je biznismen bez bilo kakvog pravnog osnova priveden na sred ulice od strane specijalnog policijskog tima, po nalogu glavnog specijalnog tužioca.

Ivica Stanković pokazao ko je glavni: Ti Milivoje vidi oćeš li da se krivično goniš, ali samo mene ne diraj molim te

”Po nalogu prijavljenog sam lišen slobode 28.11.2019. godine u 15.30 časova. Davanjem naloga za moje lišavanje slobode, glavni Specijalni tužilac Milivoje Katnić je protivpravno iskoristio svoj službeni položaj u namjeri da mi nanese štetu i teže povrijedi moje pravo na slobodu, koje mi je zagaranovano članom 29 Ustava Crne Gore i članom 5 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda”, navodi se u krivičnoj prijavi Bećirovića koja je predata VDT-u.

Zloupotreba položaja za protivpravno hapšenje

Podsjetimo, Bećirović je 28. novembra 2019. godine priveden na saslušanje u Specijalno državno tužilaštvo, a laička i stručna javnost danima je tada spekulisala zbog čega je priveden jer nije postojao nikakav pravni osnov za ovakvo postupanje SDT-a na čelu sa specijalnim tužiocem Milivojem Katnićem.

Kasnije je kao razlog privođenja Bećirovića nevedena sms poruka koju je poslao vještaku Rakočeviću 2. novembra 2019. godine u kojoj mu navodno prijeti zbog slučaja vezanog za budvanski hotel “Avala”.

Potpuno je jasno i laicima da se zbog privatnih sms poruka u kojima nema ni nagovještaja prijetnji, ne može angažovati specijalni policijski tim kome je u opisu posla borba protiv organizovanih kriminalnih grupa – dakle riješavanje najtežih krivičnih djela.

Stoga se jednostavno nameće pitanje da li je čitav ovaj slučaj pokrenut kao iskarikirana pravna konstrukcija tužioca Katnića koji je „lični motiv“ stavio iznad svih zakona i institucija Crne Gore?

Da u ovom slučaju postoje svi elementi protivpravnog lišavanja slobode indirektno je potvrdio Viši sud u Podgorici koji je u aprilu prošle godine odbacio kao neosnovnu žalbu Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Podgorici na odluku Osnovnog suda koji je 17. januara 2020. odbio optužni predlog ODT-a protiv Bećirovića zbog navodnog krivičnog djela “sprječavanje dokazivanja”.

Bećirović se nakon hapšenja oglasio saopštenjem za javnost u kojem je iznio mnoge optužbe i postavio pitanja na koja ni do danas Katnić nije odgovorio. Treba takođe podsjetiti da je Bećirović nedjeljama prolazio medijski linč koji su nakon njegovog hapšenja sprovodili mediji bliski SDT-u o čemu je portal Aktuelno detaljno pisao.

Rukavica je bačena

Kako saznajemo, Bećirović se na podnošenje krivične prijave odlučio nakon što je glavni specijalni tužilac Katnić rekao – da ako bilo ko smatra da je odgovoran za neko krivično djelo, podnese krivičnu prijavu protiv njega.

Podsjetimo, nakon što je specijalni tužilac Živko Savović podnio krivičnu prijavu protiv Katnića, glavni specijalni tužilac je ”ohrabrio” i javno pozvao ”svakoga ko smatra da je odgovoran za neko krivično djelo da podnese krivičnu prijavu protiv njega”.

Kako saznajemo, to je jedini razlog zbog kojeg u ovom trenutku Bećirović podnio krivičnu prijavu protiv Katnića. Namjera Bećirovića je bila da krivičnu prijavu protiv Katnića podnese nakon okončanja parničnog postupka u kojem je podnio tužbu protiv države Crne Gore zbog nezakonitog lišavanja slobode po nalogu glavnog specijalnog tužioca.

Međutim, kako pouzdano saznajemo, Bećirović  ”nije mogao da odoli da ne reaguje na njegovu bačenu rukavicu i prije okončanja tog spora podnese krivičnu prijavu protiv Katnića”.

Kompletan tekst prijave pročitajte u nastavku:

VRHOVNOM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU CRNE GORE

KRIVIČNA PRIJAVA

Protiv: Milivoja Katnića, Specijalnog državnog tužioca

Zbog: Krivičnog djela Zloupotreba službenog položaja iz člana 416 st. 1 KZ CG i krivičnog djela Protivpravno lišenje slobode iz člana 162 st. 2 u vezi stava 1 KZ CG

Oštećeni: Zoran Bećirović iz Podgorice, Ivana Vujoševića br. 32

Po nalogu prijavljenog sam lišen slobode 28.11.2019. godine u 15.30 časova.

Davanjem naloga za moje lišenje slobode, glavni Specijalni tužilac Milivoje Katnić je protivpravno iskoristio svoj službeni položaj u namjeri da mi nanese štetu i teže povrijedi moje pravo na slobodu, koje mi je zagaranovano članom 29 Ustava Crne Gore i članom 5 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Naime, glavni Specijalni tužilac je dao nalog da budem lišen slobode zbog Whatsapp poruka koje sam uputio vještaku Rakočeviću. Iz sadržine ovih poruka, koje se nalaze u spisima predmeta SDT Kt-S.br.185/19 i u spisima predmeta ODT Podgorica br. Kt.br.1598/19 ODT Podgorica, proizilazi da iste ne sadrže elemente bića bilo kojeg krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti.

Od 28.11.2019. godine, kada sam lišen slobode, do 29.11.2019. godine, sve do donošenja rješenja o zadržavanju Kt-S.br.185/19 od 29.11.2019. godine, nijesam obaviješten o razlozima lišenja slobode. Prije toga, prilikom saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu 29.11.2019. godine u 08:00 časova, nijesam obaviješten o razlozima lišenja slobode, već mi je rečeno da se saslušavam zbog poruka koje sam slao vještaku Rakočeviću, ali ne i zbog kojeg krivičnog djela. Na taj način je povrijeđeno i moje pravo na pravično suđenje iz člana 6 stav 3.a. Evropske konvencije da odmah budem podrobno obaviješten o prirodi i razlogu optužbe protiv mene. Ovo se utvrđuje iz sadržine zapisnika o mom saslušanju u svojstu osumnjičenog, gdje se vidi da nije navedeno krivično djelo zbog koga se saslušavam.

DOKAZ:     Zapisnik SDT o mom saslućanju u svojstvu

osumnjičenog Kt-S br. 185/19 od

29.11.2019. godine, u gore navedenim

spisima predmeta

Ja sam, dakle, u Specijalnom državnom tužilaštvu  u svojstvu osumnjičenog saslušan od strane Milivoja Katnića, iako ni ja ni moj branilac u tom momentu nijesu znali za koje krivčno djelo sam osumnjičen i zbog čega se zapravo saslušavam. Ovakvim postupanjem su prekršene norme Evropske konvencije o ljudskim pravima, kao i odredbe člana 100 stav 2 Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore. Nakon što sam saslušan, uručeno mi je rješenje o zadržavanju na 72 sata Kt-S br. 185/19 od 29.11.2019. godine i ja sam tek tada, iz sadržine rešenja o zadržavanju, saznao da sam zadržan zbog krivičnog djela sprječavanje dokazivanja iz člana 390 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

 

DOKAZ:     Rješenje SDT o mom zadržavanju na

72 sata Kt-S br. 185/19 od 29.11.2019. godine,

u spisima gore navedenog predmeta

Lišavanje slobode od samog početka nije bilo zakonito u materijalno pravnom smislu, već se radilo o lično motivisanom, proizvoljnom i neopravdanom lišenju slobode od strane Milivoja Katnića.

Ovo proizilazi iz sadržine rješenja Višeg suda u Podgorici – sudije za istragu Kri-S.br.82/19 od 29.11.2019. godine, kojim je ukinuto rješenje o zadržavanju Specijalnog državnog tužilaštva Kt-S.br.185/19 od 29.11.2019. godine, a u kojem je sudija za istragu napisao: „U konkretnom slučaju ne postoji osnovana sumnja da u načinu obraćanja osumnjičenog vještaku stoje elementi bića ovog krivičnog djela odnosno elementi prijetnje, primjene sile, a pogotovo nema elemenata za zaključak o postojanju namjere da vještak da lažni nalaz i mišljenje i tako utiče na ishod postupka“ i „Najzad, treba ukazati i na činjenicu da je rješenje o zadržavanju donio stvarno nenadležan organ. Naime, kako to i sam SDT uviđa, krivično djelo iz čl. 390 st. 1 KZ CG spada u nadležnost Osnovnog državnog tužilaštva. Ništa ne ukazuje da je osumnjičeni u SDT priveden radi sumnje na neko drugo krivično djelo već se od samog početka radi o ovom krivičnom djelu. Zašto nije bilo moguće odmah osumnjičenog usmjeriti prema nadležnom tužilaštvu već će to biti urađeno tek nakon što je donijeto rješenje o zadržavanju. Nema potrebe da sudija za istragu ovom prilikom daje odgovor na ovo pitanje“. U obrazloženju istog rješenja, sudija za istragu Višeg suda u Podgorici takođe navodi: „Treba ukazati i na mogući konflikt interesa odnosno razlog za izuzeće iz postupanja potpisnika rješenja o zadržavanju budući da se on pominje u negativnom kontekstu u citiranim riječima koje po mišljenju SDT predstavljaju predmetnu inkriminaciju“. Prema tome, ne samo da sam lišen slobode bez valjanih razloga za zadržavanje, već je to učinjeno od strane nenadležnog organa, odnosno od strane Milivoja Katnića koji nije bio nadležan da postupa u konkretnom slučaju, a za koga su istovremeno postojali razlozi za izuzeće zbog mogućeg konflikta interesa!

Dakle, jasno je da je Milivoje Katnić protivpravno iskoristio svoj službeni položaj i time teže povrijedio moje pravo na slobodu. Isto tako, nema nikakve dileme da je Milivoje Katnić bio svjestan svoga djela i da je htio njegovo izvršenja, tj. da je isto izvršio sa direktnim umišljajem, jer je s obzirom sve konkretne okolnosti, lično obrazovanje i funkciju koju obavlja znao da:

  1. U porukama koje sam uputio vještaku Rakočeviću nema elemenata bića ni jednog krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti.
  2. Sve i da je bilo elemenata bića krivičnog djela Sprječavanje dokazivanja, iz čl. 390 KZ CG, Milivoje Katnić je znao da ni on, a ni Specijalno državno tužilaštvo nijesu nadležni da za to krivično djelo preduzimaju bilo kakve procesne radnje.
  3. Sve i da je u predmetnim porukama bilo elemenata bića krivičnog djela Sprječavanje dokazivanja iz čl. 390 KZ CG i da je za to krivično djelo nadležno SDT, Milivoje Katnić ne bi smio da postupa u predmetu, jer je znao da se pominje u porukama koje sam slao vještaku Rakočeviću u negativnom kontekstu, što znači da je evidentno postojao koflikt interesa, koje se ogledao u tome da je Milivoje Katnić, postupajući kao glavni Specijalni državni tužilac povodom tih poruka istovremeno imao motiv da mi nanese štetu i teže povrijedi moja prava.
  4. Bez obzira za koje je krivično djelo Milvoje Katnić smatrao da treba da me sasluša u svojstvu osumnjičenog, takvo saslušanje nije smjelo biti obavljeno a da mi se prije toga ne saopšti zbog kojeg krivičnog djela se saslušavam, pa da mi se tek nakon toga omogući da obavim povjerljivi razgovor sa mojim braniocem, pa da tek nakon toga iznesem svoju odbranu i izjasnim se o elementima bića konkretnog krivičnog djela koje mi je stavljeno na teret.
  5. Nakon mog nezakonitog saslušanja u svojstvu osumnjičenog, Milivoje Katnić je donio rješenje o mom zadržavanju na 72 sata zbog sumnje da sam izvršio krivično djelo za koje ni Milivoje Katnić, a ni bilo koji drugi tužilac iz SDT nijesu nadležni.
  6. Milivoje Katnić ne samo da je donio predmetno rješenje o zadržavanju postupajući kao nenadležan organ, već me je zadržao zbog navodne opasnosti od bjekstva, navodeći da imam prebivalište u inostranstvu, iako sam mu prilikom saslušanja saopštio da je moje prebivalište u Podgorici. Takođe, vezano za bilo kakve moje veze sa inostranstvom, Milivoje Katnić me priliko saslušanja nije ništa pitao, niti je u spisima predmeta imao bilo kakav materijalni dokaz koji bi potkrijepio sumnju u navodnu opasnost od bjekstva. Da ne govorimo o tome da nije odlučio da primjeni neku od mjera nadzora.
  7. Nakon što je sudija za istragu Višeg suda u Podgorici donio rješenje kojim je ukinuo rješenje o mom zadržavanju, Milivoje Katnić me nije odmah pustio na slobodu, niti je donio novo rješenje o zadržavanju. Naime, Viši sud u Podgorici – sudija za istragu, donio je rješenje kojim se ukida rješenje o zadržavanju u 13:10 časova i odmah ga dostavio Specijalnom državnom tužilaštvu, a ja sam iz policije pušten u 16:00 časova, što znači da sam skoro tri sata bio lišen slobode bez ikakvog rješenja!

DOKAZ:     Rješenje Višeg suda u Podgorici – sudije

za istragu Kri-S.br.82/19 od 29.11.2019. g, u

spisima gore navedenog predmeta,

Uvjerenje o oslobođenju od daljeg

Zadržavanja br. 17/2-3-239/20-12191/2

izdato od strane CB Podgorica

Smatramo da se iz svih navedenih dokaza može utvrditi da je prijavljeni Milivoje Katnić izvršio krivično djelo Protivpravno lišenje slobode iz člana 162 stav 2 u vezi stava 1 KZCG, tako što me je zloupotrebom svog službenog položaja držao zatvorenog na osnovu nezakonitog rješenja o zadržavanju koje je donio kao nenadležan organ, i to postupajući pod okolnostima koje očigledno ukazuju na konflikt interesa, kao i skoro tri sata bez ikakvog rješenja o zadržavanju, a imajući u vidu protek vremena od donošenja odluke sudije za istragu do momenta mog puštanja na slobodu.

Nevezano od ovoga, Milivoje Katnić je izvršio i krivično djelo Zloupotreba službenog položaja iz člana 416 stav 1 KZCG, tako što je protivrpravno iskoristio svoj službeni položaj, jer je znajući da u sadržini poruka koje sam uputio vještaku Rakočeviću nema elemenata bića bilo kojeg krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti, dao nalog da budem lišen slobode i doveden u SDT na saslušanje, gdje me je Milivoje Katnić, koji se u negativnom kontekstu spominjao u porukama vještaku Rakočeviću, saslušao u svojstvu osumnjičenog za krivično djelo za koje Milivoje Katnić nije nadležan da postupa i prilikom saslušanja mi nije saopštio za koje djelo sam osumnjičen, čime je teško oštetio moje pravo na odbranu, a nakon čega je donio i nezakonito rješenje o mom zadržavanju i time mi nanio štetu jer je javno objavio da sam lišen slobode i javno me predstavio kao izvršioca krivičnog djela i teže mi povrijedio i pravo na slobodu iz člana 29 Ustava Crne Gore i člana 5 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Nalazim da je važno da istaknem da su sve navedene činjenice o mom nezakonitom lišenju slobode potvrđene rješenjem Osnovnog suda u Podgorici K.br.795/19 od 17.01.2020. godine, kojim je odbijen optužni predlog Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Kt.br.1598/19 od 24.12.2019. godine podnijet protiv mene zbog krivičnog djela Sprječavanje dokazivanja iz člana 390 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore. U tom rješenju je sudija napisao da „analizirajući sadržinu poruka koje je okrivljeni predmetne prilike uputio oštećenom i kontekst u kojem su iste upućene, a čiju sadržinu ni okrivljeni nije sporio, te dovodeći iste u vezu sa iskazom svjedoka – oštećenog, sud izvodi nesumnjiv zaključak da se postupanje okrivljenog, a posebno sadržina poruka koje je uputio oštećenom, ne mogu smatrati prijetnjom“, a da je vještak Rakočević „bio decidan u tvrdnji da mu okrivljeni u bilo kom momentu događaja nije tražio da u određenom pravcu da nalaz i mišljenje, a posebno da je do nesuglasica došlo isključivo zbog navodnog kašnjenja u izradi nalaza i mišljenja, nesumnjivo proizilazi da okrivljeni nije oštećenom uputio bilo kakvu prijetnju koja bi se smatrala relevantnom u smislu predmetnog krivičnog djela, niti je upućujući predmetne poruke na bilo koji način uticao, niti mogao uticati na oštećenog da da lažan nalaz i mišljenje“: Ovo rješenje Osnovnog suda u Podgorici je potvrđeno rješenjem Višeg suda u Podgorici Kž.br.109/20 od 13.04.2020. godine, čime je optužni akt podnijet protiv mene pravosnažno odbijen.

DOKAZ:     Uvid u spise Osnovnog suda u Podgorici

K.br.795/19 i uvid u spise Višeg suda

u Podgorici Kž.br.109/20

Zbog svega navenog, predlažem da to tužilaštvo pribavi spise navednih predmeta SDT, ODT Podgorica, Osnovnog suda u Podgorici i Višeg suda u Podgorici, da izvrši uvid u iste, kao i da sasluša osumnjičnog i oštećenog, te da preduzme sve potrebne radnje krivčnog gonjenja za koje je nadležno i ovlašćeno po zakonu.

Dana 08.02.2021. godine,

Zoran Bećirović

U.P.A.

Najnovije

Sjutra oblačno, mjestimično kiša

Sjutra će u Crnoj Gori biti promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično se očekuje kiša, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavina, a u višim planinskim...

Gvardiola u problemu: De Brujne povrijeđen, čekaju se pregledi

Pep Gvardiola imao je dosta razloga za brigu poslije poraza od Čelsija u polufinalu FA kupa. Osim eliminacije iz najstarijeg fudbalskog takmičenja na svijetu, Katalonac...

DPS: Osuđujemo nove prijetnje upućene Ljubomiru Filipoviću

Činjenica da je politički analitičar Ljubomir Filipović u kontinuitetu izložen najprizemnijim uvredama i prijetnjama, a da niko od nadležnih ne preduzima baš ništa kako...

Fenomenalne brojke: Mesi dao najmanje 30 golova u 13 sezona zaredom

Lionel Mesi sinoć je osvojio trofej Kupa Kralja, ali i nastavio sa fenomenalnim golgeterskim učinkom. Naime, sa dva pogotka u meču sa Bilbaom Argentinac je...

The Lord of the Rings biće najskuplja TV serija u istoriji

Amazon je objavio da će produciranje prve sezone mega-hit serije u najavi, The Lord of the Rings, koštati čitavih 465 miliona dolara. Ministar turizma...

Najčitanije

Povezano

Po nalogu SDT-a: Abazović pozvan u Specijalno policijsko odjeljenje

Potpredsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović pozvan je da se u ponedjeljak svojstvu građanina javi Specijalnom policijskom odjeljenju. Njemu je poziv upućen po nalogu Specijalnog...

Tužilac od Krivokapića traži dokaze protiv Veljovića

Specijalno državno tužilaštvo i Specijalno policijsko odjeljenje provjeravaju tvrdnje premijera Zdravka Krivokapića o umiješanosti bivšeg direktora Uprave policije Veselina Beljovića u izazivanje nereda u državi, koje, po...

Krivična prijava protiv Nigerijca, osumnjičen za računarsku prevaru

Pripadnici Sektora za borbu protiv kriminala Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju podnijeli su krivičnu prijavu protiv B.I. (25) iz Nigerije sa prebivalištem u Italiji...

Đukanović podnio krivičnu prijavu protiv Markovića, Sekulić i bivšeg rukovodstva Elektroprivrede

Predsjednik Odbora direktora Milutin Đukanović je danas u ime Elektroprivrede Crne Gore, Vrhovnom državnom tužilaštvu podnio krivičnu prijavu protiv bivšeg premijera Duška Markovića, bivše ministarke energetike Dragice Sekulić,...

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve