Srednjoškolska populacija u Crnoj Gori nije dovoljno upoznata sa višedimenzionalnim aspektima nasilnog ekstremizma i terorizma. Visok procenat njih smatra da su nedovoljno informisani o ključnim pojmovima povezanim sa nasiljem, vjerskim fanatizmom, nasilnim ekstremizmom, totalitarnim ideologijama.

Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dragan Pejanović

To je pokazalo istraživanje “Stavovi srednjoškolaca o nasilnom ekstremizmu i terorizmu” koje je sproveo Direktorat za odnose sa vjerskim zajednicama pri Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa Nacionalnim operativnim timom za prevenciju i suzbijanje radikalizacije i nasilnog ekstremizma.

Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dragan Pejanović pojasnio je da je svrha istraživanja utvrđivanje stepena znanja o nasilnom ekstremizmu kod srednjoškolaca u Crnoj Gori.

“Osnovni cilj sprovedenih aktivnosti je identifikovanje nivoa obrazovanja u pogledu poznavanja temeljnih principa na kojima počiva nasilni ekstremizam i terorizam, njegovih simbola i vrijednosti, kako bi se preventivno djelovalo na rano prepoznavanje destruktivnog ponašanja kod srednjoškolaca u Crnoj Gori. Drugi cilj ovog istraživanja jeste da se, na osnovu rezultata istraživanja, preduzmu dalji koraci o informisanju mladih na temu nasilnog ekstremizma i terorizma”, dodao je.

Kako je istakao, anketa je pokazala da postoji veliki prostor za edukaciju u oblasti nasilnog ekstremizma kao i potrebu za efikasnijim prisustvom humanističkih nauka na svim nivoima obrazovanja.

“Na osnovu indikatora dobijenih ovim istraživanjem može se zaključiti da je u medijima i obrazovnom sistemu potrebno izvršiti promjene u pogledu kvaliteta informacija, kako bi se uticalo na promjenu svijesti i nove obrasce ponašanja. Obrazovanje i znanje jesu temeljna poluga za osnaživanje građanske države, vladavinu prava i poštovanje ideje ljudskih prava”, ocijenio je Pejanović.

U tom kontekstu, kazao je, može se zaključiti da treba uvesti sadržaje u okviru postojećih predmeta humanističkih i društvenih nauka kako bi se unaprijedio obrazovni nivo, utemeljen na moralnim i etičkim vrijednostima čime bi se suzbijale negativne prakse i nasilje kao instrument za rješavanje političkih i društvenih problema.

“Preporučuje se uvođenje etike kao posebnog predmeta u obrazovni sistem Crne Gore, kako bi mladi ljudi bili ne samo edukovani već i formirani na univerzalnim etičkim principima”, naglasio je državni sekretar.

Takođe, u cilju poboljšanja dosadašnje prakse u suzbijanju nasilnog ekstremizma, preporučuje se jačanje uloge medija, jačanje uloge obrazovnog sistema, organizovanje radionica, tribina, izrada priručnika i dodatnih anketa, uz uključivanje svih relevantnih društvenih institucija kako bi se spriječili destruktivni oblici ponašanja.

“Smatramo da je potrebno pojačati ulogu Ministarstva za ljudska i manjinska prava u prevenciji i suzbijanju svih oblika nasilnog ekstremizma i terorizma koji bi se eventualno mogli pojaviti u praksi”, zaključio je Pejanović.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve