Branioci 129 sadašnjih i bivših radnika Radio Televizije Crne Gore zatražili su od Vrhovnog suda reviziju pravosnažne presude Osnovnog suda u Podgorici kojom je odbijen njihov tužbeni zahtjev da se ugovor kojim je ta medijska kuća 1993. godine ustupila emisionu tehniku PTT-u proglasi ništavnim, potvrdio je za Pobjedu advokat Balša Dragović.

Pravosnažnom presudom naloženo je da 129 radnika solidarno plate troškove postupka protiv RTCG-a i Telekoma koji iznose ukupno 446.696 eura. Po radniku to iznosi oko 3.500 eura.

Radnici koji su tužili RTVCG tvrde da je njihova kuća ugovorom iz 1993. godine PTT-u ustupla milionski vrijednost i najvredniji dio RTVCG, 130 repetitora sa tri emisiona centra Bjelasica, Lovćen i Golubovci su kasnije prodati Mađar telekomu za tadašnjih 100 miliona maraka.

Tada je jedan dio radnika iz emisione tehnike, njih 60, zajedno sa manjim brojem iz drugih segmenata TVCG dobio akcijski kapital.

Međutim, bez akcijskog kapitala ostao je veći dio radnika RTCG, a čije se ime kasnije našlo na tužbenom zahtjevu protiv Telekoma i RTCG-a. Tužbu su podnijeli radnici koji su bili zaposleni od 1981. do 1993. godine i imali su pravo na akcijski kapital jer im je godinama uzimano pet odsto od ličnog dohotka kao učešće u izgradnji repetitora. Tužba je podnijeta 2006. godine i tek poslije osam godina, koliko je vođen spor, donijeta je prva presuda u ovom predmetu. Kako prvi, tako i drugi put, spor su izgubili radnici RTCG-a.

U zahtjevu za reviziju advokati Balša Dragović i Velibor Marković tvrde da su Osnovni i Viši sud donijeli nezakonite odluke koje se temelje na bitnim povredama odredaba parničnog postupka i pogrešnoj primjeni materijalnog prava. Oni navode da su nižestepeni sudovi nepravilno utvrdili da 129 radnika RTVCG nijesu dokazali pravni interes za vođenje ovog spora, ne navodeći svoje razloge neprihvatanja. Prema njihovom mišljenju, pogrešan je i zaključak nižestepenih sudova da radnici RTVCG nijesu dokazali „svojstvo zainteresovanih lica“.

“Upravo iz iskaza tužilaca Radomira Peroševića i Ljubomira Klikovca proizilazi da su svi zaposleni ulagali dio svojih zarada i da su im zbog zaključenja osporenog ugovora naknadno isplaćivane manje zarade kao i obračunavate manje penzije”, navodi se u zahtjevu za reviziju. Advokati dodaju da su i njihove kolege htjele o tome da svjedoče.

Osim toga, advokat Dragović ukazao je i da Viši sud u odluci konstatuje da država nije dala saglasnost na zaključenje ugovora što je upravo činjenica iz koje se utvrđuje „ništavost ovog pravnog posla“.

Advokat Dragović podsjeća da je zakonskom odredbom propisano da radi obezbjeđenja javnog interesa u javnim preduzećima, Vlada, pored ostalog, daje saglasnost i na statusne promjene, povećanje i smanjenje glavnice i kriterijume za raspodjelu dobiti.

“Očigledno su oba nižestepena suda išla linijom lakšeg presuđenja, zaključivši da tužioci nijesu dokazali pravni interes za vođenje ovog spora. Pritom uopšte nijesu cijenili činjenicu koja proizilazi iz iskaza preslušanih tužilaca, a naime da su zbog zaključenog ništavog ugovora primali manje zarade i vršene su uplate na ime njihovog penzijskog staža u nižem iznosu nego što bi to bilo da takav ugovor nije zaključen. Na taj način sudovi su pogrešno primijenili materijalno pravo na njihovu štetu”, kazao je advokat Dragović.

U odgovoru na tužbu, pravni zastupnici RTVCG su Osnovnom sudu dostavili samo odluku o razgraničenju imovine, sredstava, prava i obaveza koju je donio Upravni odbor RTVCG u decembru 1998. godine, ali donošenju te odluke Upravnog odbora nije prethodila saglasnost Vlade Crne Gore, koja je bila obavezna u smislu Zakona o javnim preduzećima.

U zahtjevu za reviziju, koju su potpisali advokati Dragović i Marković, od Vrhovnog suda traže da preinači nižestepene presude i utvrdi ništavost pravnog posla ugovora zaključenog između RTVCG i Telekoma (nekadašnje PTT) od 9. marta 1993. godine, uz obavezu tuženih vraćanja imovine u stanje u kojem se nalazila prije zaključenja ugovora.

Oni su tražili i da se tužiocima nadoknade svi troškovi koj e su imali vođenjem ove parnice uvećane na ime sastava ove revizije ili da rješenjem ukine osporene nižestepene presude i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovni postupak i odlučivanje.

Viši sud je 14. decembra prošle godine potvrdio presudu Osnovnog suda kojom su radnici RTVCG izgubili spor protiv matične kuće i Telekoma. Osnovni sud je prvi put 2013. godine donio istovjetnu odluku sa razlikom što su troškovi postupka iznosili 255.989 eura, koje je trebalo solidarno da plati 483 radnika, koliko je potpisalo tužbeni zahtjev protiv RTCG-a i Telekoma, pravnog sljedbenika PTT-a.

Međutim, Viši sud je oborio ovu presudu upravo zbog vjerodostojnosti punomoćja radnika koje je tadašnji advokat Milenko Raspopović dostavio uz tužbeni zahtjev.

Revizijom presude vijeće sutkinje Višeg suda Vesne Jočić utvrdilo je da su punomoćja radnika RTVCG data advokatu Raspopoviću “apsolutno neuredna”.

Prema ocjeni vijeća, sporni dokument sačinjen je dodavanjem otkucanog spiska. Osim toga, utvrđeno je da se na spisku nalaze čak i imena osoba koje su preminule prije podnošenja tužbe.

Predmet je vraćen na ponovno odlučivanje, pa je slijedeći uputstva drugostepenog organa, sutkinja Osnovnog suda u Podgorici Milena Matović naložila radnicima Radio Televizije Crne Gore da dostave sudu ovjerena punomoćja za potrebe postupka koji su pokrenuli protiv te medijske kuće i Crnogorskog Telekoma. Ovog puta, od 500 radnika njih 130 je sudu priložilo punomoćja kojim ovlašćuju advokata Dragovića da vodi postupak u njihovo ime.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve