Srijeda, 27 Septembra, 2023
Rubrika:

Ove godine otkriveno krijumčarenje robe vrijedne gotovo dva miliona

Uprava carina naplatila je u prvih devet mjeseci naplatila 495,3 miliona eura, što je u odnosu na isti period prošle godine manje za 118,6 miliona ili 19,32 odsto, saopšteno je iz te institucije. To je, kako objašnjavaju posljedica pada prometa u unutrašnjoj i spoljnoj trgovini, kao i smanjenja privredne aktivnosti zbog ekonomske krize nastale od početka pandemije virusa COVID-19.

Uprava carina naplatila je u prvih devet mjeseci naplatila 495,3 miliona eura, što je u odnosu na isti period prošle godine manje za 118,6 miliona ili 19,32 odsto, saopšteno je iz te institucije. To je, kako objašnjavaju posljedica pada prometa u unutrašnjoj i spoljnoj trgovini, kao i smanjenja privredne aktivnosti zbog ekonomske krize nastale od početka pandemije virusa COVID-19.

Ove godine otkriveno krijumčarenje robe vrijedne gotovo dva miliona

U ovoj godini, Uprava carina je samostalno i u saradnji sa drugim državnim organima otkrila krijumčarenje robe u vrijednosti od 1.990.884 eura od čega su 84 odsto cigarete i druga akcizna roba.

“Na osnovu navedenih rezultata podnijeto je ukupno 16 krivičnih prijava nadležnom tužiocu. Izdata su 173 prekršajna naloga i izrečene novčane kazne u vrijednosti od 99.150,00 eura”, navodi se u saopštenju.

U postupku naknadne kontrole otkrivene su nepravilnosti I donesena rješenja o naplati carinskog duga u iznosu od 984.000 eura.

“ Kada je u pitanju krijumčarenje narkotika, u 5 slučajeva službenici Uprave carina oduzeli su 33,00 kg skanka, 12,00 kg heroina i 53,00 kg hašiša”, kazali su iz Uprave. .

Smatraju da je Uprava carina izuzetno uspješno realizovala postavljene strateške ciljeve, koji se odnose na usklađivanje sa EU zakonodavstvom, trgovinske olakšice, zaštitu i bezbjednost carinskog područja, jačanje transparentnosti, korporativne kulture i integriteta.

“Godina koja je iza nas obilježena je izvanrednim rezultatima u svim oblastima rada carinske službe, kao i adekvatnim odgovorom carine u odnosu na izazove zdravstvene krize u prekograničnom kretanju robe”, navodi se u saopštenju..

Uprava carina doprinijela je, kako se navodi, smanjenju negativnih efekata krize izazvane pandemijom Covid-19, sprovođenjem više mjera na pojednostavljenju i ubrzanju carinskih procedura na granici u cilju stabilnog i nesmetanog snabdijevanja, čime se osigurala ušteda u vremenu i novcu, kao i podrška stanovništvu, institucijama i privredi tokom krize.

“ Kao doprinos u prekograničnom kretanju roba i regionalnoj saradnji, Uprava carina uspješno je implementirala projekat “Zeleni koridori” CEFTA zemalja. Zaštita zdravlja carinskih službenika, kao preduslov za adekvatno ostvarivanje izuzetno važne uloge carinske službe, konstantno je u fokusu pažnje Uprave carina”, kazali sui z UC.

U skladu sa EU agendom carine, nastavljena je implementacija Trgovinskih olakšica i pojednostavljenih postupaka.

“Uspostavljen je AEO Program u zakonskom i organizacionom okviru, što je potvrdila i Validaciona Misija CEFTA ugovornih Strana. U skladu sa najvišim EU standardima u oblasti saradnje i partnerstva između Uprave carina i biznis zajednice 16. septembra dodijeljen je prvi status ovlašćenog privrednog subjekta što je istorijski trenutak za Upravu carina kada su u pitanju trgovinske olakšice, bezbjednost i kontrola lanca snabdijevanja”, navodi se u saopštenju.

Status AEO dodijeljen je za carinska pojednostavljenja (AEOC) i sigurnost i zaštitu (AEOS). Dobijanjem statusa AEO, kompanija se priznaje od strane carine kao pouzdan partner čime stiče pravo na korišćenje većeg broja pogodnosti u carinskom postupku.

“Posebno ističemo da je u završnoj fazi realizacija projekta „Podrška Upravi carina u oblasti akciza“ iz sredstava EU IPA 2015, koji će između ostalog omogućiti elektronsku komunikaciju između Uprave carina i akciznih obveznika”, navodi se u saopštenju.

Uprava carina je, uvažavajući odredbe Odluke EK o tehničkim standardima za bezbjednosne karakteristike za duvanske proizvode i odredbe FCTC, pokrenula postupak osavremenjivanja načina obilježavanja duvanskih proizvoda i alkoholnih pića akciznim markicama i to putem razvoja sistema za elektronsko upravljanje akciznim markicama, koji će omogućiti elektronsko odobravanje, narudžbu i izdavanja akciznih markica, kao i elektronsko vođenje evidencija o izdatim, iskorišćenim i neiskorišćenim akciznim markicama za duvanske proizvode i alkoholna pića.

“Implementacijom navedenih projekata, Uprava carina integriše svoje sisteme sa EU i međunarodnim carinskim i bezbjednosnim sistemima sto je jedan od kompleksnijih zahtjeva koje Crne Gora mora ispuniti na putu ka EU. Istovremeno, unaprijediće se efikasnost carinske službe u suzbijanju nezakonite trgovine svim robama, a posebno duvanskim proizvodima i alkoholnim pićima”, navodi se u saopštenju

Izvještaj o napretku Crne Gore u procesu EU integracija za Poglavlje 29: Carinska unija, konstatovao je visok stepen usklađenosti carinskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU šton ih, kako se navodi, čini ponosnim i potvrđuje ispravnost naših profesionalnih napora.

“Zaštita i bezbjednost carinskog područja, borba protiv krijumčarenja i carinskih prevara bili su i ostaju ključni prioriteti. Uprava carina ostvaruje efikasnu saradnju sa Tužilaštvom, Upravom policije i ostalim organima za sprovođenje zakona u cilju ispunjenja navedenih prioriteta, o čemu najbolje govore rezultati o oduzetoj krijumčarenoj robi, krivičnim i prekršajnim prijavama, sprovedenim istragama, razmijenjenim informacijama na nacionalnom i međunarodnom nivou itd.”, kazali sui z Uprave.

Povodom obilježavanja Dana carinske službe – 18. Oktobra, dodijeljene su nagrade navrednijim radnicima.

“Ponosna na rezultate koje je postigla, Uprava carina će nastaviti da, efikasno vršeći svoje zakonske nadležnosti afirmiše i druge aspekte svog rada, prije svega transparentnost, korporativnu kulturu i integritet”, zaključeno je u saopštenju.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

Subscribe
Notify of

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve