Elektronski servisi pružaju snažan zamajac za razvoj privrede i ujedno olakšavaju interakciju između građana i javne uprave. Digitalizacijom usluga, državna i lokalna administracija jačaju efikasnost svog poslovanja i smanjuju troškove, dok ujedno stanovništvu i preduzećima omogućavaju jednostavnije funkcionisanje, zaključeno je danas na konferenciji “Digitalno upravljanje za ubrzavanje razvoja”. Međutim, učesnici su takođe ukazali da samo povećanje broja e-usluga ne vodi nužno ka unapređenju njihovog kvaliteta, već je neophodno pažljivo osluškivati stavove direktnih korisnika i prilagođavati servise potrebama građana i kompanija.

foto Ministarstvo javne uprave

Konferencija je organizovana u okviru projekta “Podrška uspostavljanju transparentne i efikasne javne uprave na usluzi građanima”, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenjih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom javne uprave.

Ovom prilikom predstavljeni su ključni nalazi dva istraživanja iz ove oblasti, koje je sproveo IPSOS za potrebe pomenutog projekta, na dvije važne teme: stavovi i korišćenje elektronskih usluga i uticaj informaciono-komunikacionih tehnologija na ekonomiju Crne Gore.

Podaci ukazuju na značajne razlike u stavovima između građana i privrede. Ohrabrujuće je da je devet od 10 kompanija informisano o uslugama e-uprave i većina onih koji ih koriste su izuzetno zadovoljni (do 87 odsto). S druge strane, skoro 80 odsto građana nije informisano o elektronskim servisima, a šest od 10 njih bi radije išlo na šalter čak i kada bi e-usluge bile jeftinije. Da bi se ovaj jaz premostio, neophodna je dvosmjerna komunikacija između javne uprave, tj. institucija kao pružalaca usluga i građana i kompanija, kao korisnika.

S ciljem da se ojača saradnja svih aktera koji djeluju u oblasti digitalne transformacije, događaj je okupio predstavnike javne uprave, privatnog sektora, civilnog društva i međunarodnih organizacija. U fokusu diskusije je bilo pitanje kako digitalizacija može učiniti upravljanje efikasnijim i podstaći ekonomski razvoj.

Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović istakla je da nalazi istraživanja ukazuju da javna uprava mora ulagati dodatne napore kako bi građani prepoznali elektronske usluge kao efikasan i koristan način komunikacije sa donosiocima odluka.

“Ovo je posebno značajno, ako imamo u vidu da većina građana nije upućena u mogućnosti koje pruža elektronska uprava i nisu svjesni benefita koje ona nudi. Sa druge strane, na portalu e-uprave, kojim upravlja Ministarstvo javne uprave, imamo ne samo veći broj usluga kojih je trenutno 580, već podaci govore da ove godine imamo porast u korišćenju tih usluga u odnosnu na prošlu godinu preko 30 odsto. Ono čime takođe možemo biti zadovoljni je da najveći broj građana, preko 85 odsto, a naročito preduzeća (96 odsto) iskazuju zadovoljstvo korišćenjem ovih usluga što nam predstavlja dodatni motiv za njihovu dalju promociju i unapređenje”, zaključila je Pribilović.

Evropska komisija podržava reformu javne uprave u Crnoj Gori i drugim zemljama Zapadnog Balkana, prevashodno u oblasti e-uprave koja omogućava brže i kvalitetnije pružanje usluga.

“Pozdravljamo napredak ostvaren u uspostavljanju Jedinstvenog informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka, koji obezbjeđuje komunikaciju među postojećim državnim e-registrima i bržu razmjenu informacija između građana i zvaničnika. To je već omogućilo kreiranje novih servisa koji će uskoro biti u funkciji, poput elektronskog upisa djece u osnovne škole i elektronske provjere ispunjenja obaveznih kriterijuma u postupcima javnih nabavki,” istakao je Herman Špic, šef sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori.

Ujedno, on je najavio i uvođenje novih servisa u bliskoj budućnosti, uključujući: registraciju poslovnih subjekata, uvid u i plaćanje poreza za promet nekretninama, registraciju rođenja i smrti i promjenu adrese u zemlji.

UNDP aktivno doprinosi digitalnoj transformaciji crnogorskog društva, uključujući i kroz saradnju sa EU i podršku ispunjenju konkretnih ciljeva Strategije reforme javne uprave koji se odnose na unapređenje e-usluga i optimizaciju.

Ističući prednosti digitalizacije, Daniela Gašparikova, stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori ukazala je i na izazove koje nosi tehnološki napredak.

“Na vladama je da, u bliskom dijalogu sa domaćim i međunarodnim akterima, oblikuju digitalnu upravu i ekonomiju na temelju transparentnih i poštenih pravila. To treba da bude propraćeno usvajanjem mjera i politika koje će umanjiti rizike kao što su nejednakost, prikupljanje informacija i obavještajnih podataka ili zloupotreba ličnih podataka. S tim u vezi, privlačenje i zadržavanje kvalifikovane i visokostručne radne snage, ne samo u privatnom već i u javnom sektoru, postaće imperativ” istakla je ona.

Događaj je podstakao diskusiju na teme od društvenog značaja, u okviru panela Upravljanje 2.0 i Digitalna ekonomija. Panelisti i učesnici su ukazali da javna uprava, građani, civilno društvo, privatni sektor i međunarodne organizacije treba da djeluju zajedničkim snagama kako bi se uklonile barijere u procesu digitalizacije, bolje promovisali e-servisi, unaprijedilo njihovo funkcionisanje i što više prilagodili krajnjim korisnicima.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve