Vlada je na današnoj sjednici usvojila i Informaciju o zaključivanju sporazuma o prepoznavanju obuka i sertifikaciji pomoraca za službu na plovnim objektima registrovanim u Svetom Vinsentu i Grenadinima i prihvaćen tekst sporazuma.

“Potpisivanjem ovog dokumenta pomorci iz Crne Gore će moći bez problema da zasnuju radni odnos na brodovima koji plove pod zastavom Sv. Vinsenta i Grenadina”, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je donijela Odluku o obračunskoj vrijednosti za zaposlene u javnom sektoru za fiskalnu 2019. godinu.

“Nakon razgovora sa predstavnicima reprezentativnih sindikata Crne Gore, utvrđena je obračunska vrijednost kojeficijenta, kao i prethodnih godina, u iznosu od 90 eura”, saopšteno je iz Vlade.

U skladu sa organizacionim promjenama u državnoj upravi, donijeta je Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Nacionalnog savjeta za koordinaciju i prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti u Crnoj Gori.

Vlada je usvojila Informaciju o potvrdi obezbjeđenja podrške implementaciji javnih poziva u okviru IPARD II programa 2014-2020.

Tim povodom, Vlada je donijela zaključke koji se tiču obezbjeđenja sredstava za  nacionalno kofinansiranje projekata u okviru ovog Programa.

“Kroz sprovođenje IPARD programa crnogorskim poljoprivrednicima biće dostupno ukupno 51.816.473 eura bespovratnihsredstava, od čega sredstva EU čine 39.000.000 eura, a nacionalno kofinansiranje iznosi 12.816.473 eura. Dodjela bespovratne podrške krajnjim korisnicima isplaćivaće se shodno definisanim kriterijumima i biće u okviru od 50 do 70 odsto, u zavisnosti od vrste investicije i geografskog položaja poljoprivrednog gazdinstva i lokacije investicije”, ističu u Vladi.

Cilj IPARD II programa je restrukturiranje i modernizacija poljoprivrednog i prerađivačkog sektora, u svrhu stvaranja konkurentnih poljoprivrednih gazdinstava i prerađivačkog sektora, koji će biti spremni za ulazak u EU i korišćenje fondova EU.

Vlada je donijela Odluku o raspodjeli dobiti i povećanju osnovnog kapitala Društva sa ograničenom odgovornošću “Crnogorski operator tržišta   električne energije“ – Podgorica i Odluku o izmjeni odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću “Crnogorski operator tržišta električne energije“.

“Ovim dokumentima je utvrđeno da se ukupna dobit ovog Duštva – 561.749,35 eura rasporedi na ime rezervi (101.410,48 eura), dok ostatak dobiti (460.338,87  eura) predstavlja povećanje osnovnog kapitala Društva”, navode u Vladi.

Usvojen je i Plan rada i Finansijski plan „Monte puta“ d.o.o. Podgorica za 2019. godinu i Izvještaj o realizaciji Plana rada i Finansijskog plana „Monte puta“ d.o.o. Podgorica za 2018.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije na kraju trećeg kvartala 2018. godine, i donijela Akcioni plan za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije.

“Tim povodom, Vlada je zadužila određene korisnike budžeta da koordiniraju aktivnosti u cilju realizacije preporuka i Ministarstvu finansija dostavljaju kvartalne izvještaje za sve jedinice nad kojima vrše nadzor”, kazali su u Vladi.

Usvojena je Informacija o aktivnostima Komisije za nestala lica u 2018. godini koja sadrži  pregled svih aktivnosti pojedinačno u prethodnoj godini.

“Komisija potražuje 57 crnogorskih državljanina i lica čiji su tražitelji, u vrijeme kad su prijavili njihov nestanak, imali prebivalište u Crnoj Gori, od čega se na teritoriji Kosova potražuju 44 lica, na teritoriji Bosne i Hercegovine 10 lica i na teritoriji Republike Hrvatske tri lica. Komisija je u saradnji sa komisijima i drugim asocijacijama zemalja iz regiona, koje se bave ovom problematikom, u proteklom periodu riješila i izvršila primopredaju posmrtnih ostataka 27 lica nestalih u oružanim sukobima na području bivše Jugoslavije”, kazali su iz Vlade.

Naglašeno je da Komisija sarađuje sa nadležnim ministarstvima, stručnjacima i forenzičarima, te relevantnim međunarodnim organizacijama i institucijama, kao i sa porodicama nestalih, u cilju obezbjeđivanja sveobuhvatnog, profesionalnog i sistemskog pristupa u rješavanju ovog pitanja.

Usvojena je Informacija o potrebnim finansijskim sredstvima za sprovođenje Plana preventivnih mjera za suzbijanje bolesti kvrgave kože i bolesti plavog jezika i drugih naročito opasnih zaraznih bolesti u 2019. godini.

“Tim povodom, Vlada je donijela zaključak da se iz budžetskih  sredstava opredijeljenih za ovu namjenu za sprovođenje Plana  u 2019. godini obezbijedi iznos od 726.788,45 eura”, ističu u Vladi.

Konstatovano je da zahvaljujući mjeri preventivne vakinacije cijele populacije prijemčivih životinja  2017. i 2018. godine u Crnoj Gori nije bilo pojava tih opasnih zaraznih bolesti i zaključeno da je neophodno nastaviti sa ovim mjerama i u 2019. godini, na bazi jasne ekonomske računice da su preventivne mjere jeftinije od potencijalnih mjera pri suzbijanju bolesti.

Vlada je usvojila Drugi polugodišnji izvještaj o realizaciji Posebnog akcionog plana za sprovođenje fitosanitarnih mjera u cilju suzbijanja crvenog surlaša palmi – Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) sa planom revitalizacije i sanacije šteta nastalih njegovim djelovanjem.

“Imajući u vidu da je od ukupno 275.000,00 era izdvojenih za ovu namjenu na kraju prošle godine, kao posljedica uštede nakon sprovedenih javnih nabavki, preostalo  61.844,42 eura, zaključeno je da se ova sredstva upotrijebe za nastavak sprovođenja mjera u ovoj godini”, navode u Vladi.

Usvojen je Izvještaj o radu Savjeta za zaštitu životinja za 2018. godinu.

Prilikom predstavljanja Izvještaja istaknuto je da je od osnivanjaSavjet pokrenuo niz značajnih inicijativa.

“Između ostalog, otpočeto je sa aktivnostima vezanim za zaštitu dobrobiti pasa i odgovorno vlasništvo njihovih držalaca, kao i pitanje kontrole populacije napuštenih pasa, odnosno pasa lutalica. Zaključeno je da će uspostavljanje centralne evidencije pasa, koja je obezbjeđena kroz podršku Svjetske Banke, kao i predviđena sredstva u budžetu za sprovođenje mjera identifikacije i registracije pasa osigurati osnov za sprovođenje zakonskih propisa i kaznene politike u ovoj oblasti i afirmaciju odgovornog vlasništva”, saopštili su iz Vlade.

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments