Ministar kulture Aleksandar Bogdanović kazao je da je Ministarstvo kulture, na osnovu Zaključka sa sjednice Vlade održane 19. marta, koji se odnose na podršku medijskom sektoru u Crnoj Gori, već danas raspisalo javni konkurs kojim će biti obezbijeđeno 150.000 eura za kreiranje i proizvodnju programskih sadržaja u dnevnim štampanim medijima, u skladu sa situacijom i ekonomskim posljedicama izazvanim pandemijom korona virusa.

Aleksandar Bogdanović

„Na ovaj način želimo da podržimo aktivnosti dnevnih štampanih medija za kreiranje i proizvodnju programskih sadržaja od javnog interesa, radi ostvarivanja prava građana na informisanost i edukovanje o svim pitanjima, problemima i posljedicama koje se odnose na korona virus. Tim prije, jer je i cilj Vlade pravovremena, kredibilna, profesionalna i objektivna informisanost javnosti u kontekstu korona virusa, te zaštita od dezinformacija i lažnih vijesti, kao i podrška ostvarivanju prava građana na pluralno informisanje i etičko izvještavanje na visokim samoregulatornim principima“, naglasio je Bogdanović.

Pored ove podrške, ministar Bogdanović saopštio je i da je Agencija za elektronske medije uvažila preporuku Vlade Crne Gore i na danas održanoj sjednici Savjeta donijela odluku da se elektronski mediji u cjelosti oslobode obaveze plaćanja obavezne naknade Agenciji tokom naredna tri mjeseca.

„Samo ovom mjerom omogućena je dodatna podrška u iznosu većem od 80.000 eura za elektronske medije, a sve sa ciljem pružanja podrške medijima radi obezbjeđivanja kontinuiteta u njihovom radu u ovim izazovnim momentima“, naglasio je Bogdanović.

Dodao je i da je opredijeljena i jednokratna finansijsku pomoć za 14 lokalnih javnih emitera, u iznosu od 35.000 eura.

„Ta sredstva biće utrošena kako bismo formirali dopisničku mrežu koja će crnogorskoj javnosti i medijima sa nacionalnom frekvencijom omogućiti da materijale iz gradova, u formi multimedijalnih sadržaja, dobijaju u najbržem vremenskom roku“, istakao je Bogdanović.

Na ovaj način, kazao je, težnja je da se ojačaju kapaciteti lokalnih medija, da se pomogne nacionalnim medijima i podstakne na pravovremeno informisanje javnosti, ali i da se ispoštuju preporuke Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti u Crnoj Gori, koje se odnose na smanjeni intenzitet kretanja građana, a time i novinara.

„Sve navedeno samo je dio mjera kojima ćemo podstaći medijski sektor, čiji su zaposleni ovih dana na zahtjevnom zadatku i obavljaju izuzetan posao na kojem im je zahvalna cjelokupna crnogorska javnost“, zaključio je Bogdanović.

Komentari

avatar