Vlada je u periodu od 1. januara do 1. novembra 2019. godine od ukupno planiranih 304 obaveza, realizovala 194 obaveze, odnosno 63,8 odsto, piše u prvom prilogu Izvještaja Evropske komisije za Crnu Goru koji je usvojila Vlada Crne Gore.

Jedna od sjednica Vlade

“Do polovine IV kvartala u periodu od 1. oktobra do 1.novembra 2019 održano je pet sjednica Vlade, na kojima su razmatrane ukupno 22 obaveze iz Programa rada Vlade za 2019”, piše u dokumentu, prenijela je Pobjeda.

Premijer Duško Marković je nedavno povodom trogodišnjice rada Vlade svoj Kabinet ocijenio najvećom ocjenom.

U dokumentu se podsjeća da je Izvještajni period obilježila intenzivna aktivnost Generalnog sekretarijata Vlade na provjeri kvaliteta strateških dokumenata i izvještaja o sprovođenju, uz koordinisan rad sa svim resorima na njihovom unapređenju.

Dokumenta

Kada je u pitanju kvalitet strateških dokumenata, u periodu do 1. septembra 2019, Generalni sekretarijat Vlade je pripremio ukupno 129 mišljenja na 80 strateških dokumenata (strategija, programa i akcionih planova), od čega njih 15 ne podliježe obrascu provjere kvaliteta u smislu Uredbe te je na njih mišljenje dato jednom, u formi dopisa.

“U punoj proceduri koja podrazumijeva da se na posebno strukturiranom obrascu priprema mišljenje na nacrt, a zatim i na prijedlog strateškog dokumenta koji se dostavlja Vladi na uvid, izdato je 65 mišljenja na nacrt i 64 mišljenja na prijedlog strateškog dokumenta”, piše u dokumentu

Od tog broja, u nacrtu su razmotrene 23 strategije, šest programa i 36 akcionih planova, dok su mišljenje na prijedlog dobili 21 strategija, devet programa i 34 akciona plana. Kada je u pitanju kvalitet izvještaja o sprovođenju strateških dokumenata, u periodu do 1. septembra 2019, Generalni sekretarijat Vlade je pripremio 55 mišljenja na izvještaje, od čega 48 mišljenja na posebno strukturiranom obrascu, a na sedam izvještaja koji po svom konceptu ne podliježu obrascu provjere kvaliteta u smislu Uredbe, pripremio mišljenja u vidu dopisa.

Zakoni

U periodu od 1. januara do 1.novembra, Vlada je razmotrila i utvrdila 58 prijedloga zakona. Za 54 prijedloga zakona Vladi je dostavljen Izvještaj o sprovedenoj analizi uticaja propisa (RIA). Za četiri prijedloga zakona predlagači su, saglasno članu 33 stav 2 Poslovnika Vlade Crne Gore dostavili obrazloženje da ne treba vršiti RIA-u.

“U istom periodu, Vlada je razmotrila i donijela 36 uredbi. Od toga, za 31 uredbu je dostavljen Izvještaj o sprovedenoj analizi uticaja propisa (RIA). Za pet uredbi predlagači su ocijenili da nije potrebno vršiti RIA-u”, zaključeno je u dokumentu.

Transparentnost rada

U dokumentu se navodi da su nastavljene su aktivnosti na daljoj afirmaciji transparentnosti rada Vlade i informisanja javnosti o politikama Vlade.

“U periodu od 1. januara do 1. novembra 2019, Generalnom sekretarijatu Vlade ukupno je podneseno 60 zahtjeva za pristup informacijama. Postupak odlučivanja o šest zahtjeva je u toku, dok su svi ostali zahtjevi riješeni na jedan od zakonom propisanih načina. Struktura podnosilaca zahtjeva je sljedeća: NVO – 53, pravna lica – jedan i fizička lica – šest zahtjeva”, navodi se u dokumentu.

Komentari

avatar