Subota, 15 Maja, 2021
Rubrika:

LP: Oštro sankcionisati bahatost zvaničnika Vlade i izazivanje udesa službenim vozilom

Na vo­zi­lu kojim je upravljao Nikola Kandić i koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći kod Palade su sa pred­nje stra­ne bi­le upa­lje­ne 'blje­ska­li­ce', ko­je mo­gu da ko­ri­ste sa­mo šti­će­ne lič­no­sti. Liberali navode da Kandić nije štićena ličnost te nema pravo da koristi na vozilu cr­ve­no-pla­va blje­ska­ju­ća svje­tla, ili možda jeste štićena ličnost, saopšteno je iz LP-a

U vezi saobraćajnog udesa u kojem je učestvovao visoki službenik Vlade Crne Gore smatramo neophodnim uputiti nekoliko pitanja MUP-u, Upravi policije i samoj Vladi Crne Gore. Na vo­zi­lu kojim je upravljao Nikola Kandić i koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći kod Palade su sa pred­nje stra­ne bi­le upa­lje­ne „blje­ska­li­ce“, ko­je mo­gu da ko­ri­ste sa­mo šti­će­ne lič­no­sti. Liberali navode da Kandić nije štićena ličnost te nema pravo da koristi na vozilu cr­ve­no-pla­va blje­ska­ju­ća svje­tla, ili možda jeste štićena ličnost, saopšteno je iz LP-a.

Liberali ističu da obzirom ko je sve u “oslobođenoj Crnoj Gori” postao štićena ličnost ne bi bilo nemoguće da i navedeni javni funkcioner pored enormno visoke plate i službenog merecedesa dobije i status štićene ličnosti, te stoga pitaju Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va (MUP) da li je Kandić šti­će­na lič­nost, pa da mu na osnovu toga pri­pa­da pra­vo ko­ri­šće­nja ro­ta­ci­o­nih sred­sta­va na vo­zi­lu?

“Od prethodno pomenutih državnih organa tražimo hitan odgovor i na pitanje da li je pomenuti Kandić testiran i na prisustvo droga jer prema informacijama iz medija proizilazi da je on to odbio? Kao i ako je testiran na prisustvo alkohola koji je rezultat testiranja? Imajući u vidu da policija vrlo revnosno u javnost iznosi rezultate testiranja običnih građana, da li su ovi iz nove Vlade i u tom pogledu povlašteni da će se od građana Crne Gore i ovo pokušati sakriti”, navode u saopštenju.

Iz LP informišu javnost da je odredbama Za­ko­na o bez­bjed­no­sti sa­o­bra­ća­ja na pu­te­vi­ma ko­ji de­fi­ni­še da je vo­zi­lo pod prat­njom ono vo­zi­lo ko­me je do­di­jeljena prat­nja po­li­cij­skih ili voj­nih vo­zi­la kad da­ju po­seb­ne zvuč­ne i svje­tlo­sne zna­ke.

“Kao vo­zi­lo pod prat­njom sma­tra se i sa­mo po­li­cij­sko ili voj­no vo­zi­lo kad da­je po­seb­ne zvuč­ne i svje­tlo­sne zna­ke. Po­seb­ni svje­tlo­sni i zvuč­ni zna­ci vo­zi­la pod prat­njom su cr­ve­no i pla­vo trep­ću­će svi­je­tlo ko­ja se na­iz­mje­nič­no pa­le i zvuč­ni znak pro­mjen­lji­ve fre­kven­ci­je, od­no­sno si­re­na. Iz­u­zet­no vo­zi­lo pod prat­njom mo­že da­va­ti sa­mo po­seb­ne svje­tlo­sne zna­ke bez si­re­ne, ako je omo­gu­će­na do­volj­na vi­dlji­vost tog vo­zi­la i bez­bjed­nost uče­sni­ka u sa­o­bra­ća­ju, osim kad se vo­zi­lo pod prat­njom kre­će br­zi­nom ve­ćom od do­zvo­lje­ne na tom di­je­lu pu­ta. Ra­di bo­lje vi­dlji­vo­sti, vo­zi­lo pod prat­njom mo­že, po­red trep­ću­ćih svje­ta­la, da­va­ti i svje­tlo­sni znak upo­zo­re­nja”, naglašavaju iz Partije.

Oni navode da se u ovom slučaju radilo o raskrsnici sa semaforima, te istakli da čak ni vozilo sa upaljenim blicevima nema prvenstvo prolaza.

“Sve i da jeste Kandić štićena osoba na­vo­dimo da vo­zi­la pod prat­njom ima­ju pr­ven­stvo pro­la­za u od­no­su na sva dru­ga vo­zi­la, osim u od­no­su na vo­zi­la ko­ja se kre­ću ras­kr­sni­com na ko­joj je sa­o­bra­ćaj re­gu­li­san svje­tlo­snim sa­o­bra­ćaj­nim zna­ko­vi­ma ili zna­ci­ma ovla­šeć­nog po­li­cij­skog slu­žbe­ni­ka kad im je tim zna­ko­vi­ma za­bra­njen pro­laz. U konkretnom slučaju se radilo o raskrsnici sa semaforima pa prema tome niti vozilo sa uključenim blicevima nema prvenstvo prolaza”, sugerišu.

Dodatno ocijenjuju da bahatosti nove odnarođene vlasti nema kraja a onim koji treba da ih kontolišu se ne čuje glasa bez obzira šta nove vlasti uradile i kakve zulume nad narodom sproveli.

“Ukoliko neko krši propise iz Za­ko­na o bez­bjed­no­sti sa­o­bra­ća­ja na pu­te­vi­ma koji se odnose na upotrebu bliceva ovlašćeni policijski službenik je dužan isključiti iz saobraćaja vozilo: koje ima, suprotno odredbama ovog zakona, ugrađene uređaje za davanje posebnih svjetlosnih i zvučnih znakova. Takođe novčanom kaznom u iznosu od 1.000 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako: naredi ili dozvoli da se na njegovo vozilo ugrade ili postave uređaji za davanje posebnih zvučnih ili svjetlosnih znakova koji se mogu ugrađivati ili postavljati samo na vozilima pod pratnjom”, poručuju Liberali.

Novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 400 eura kazniće se za prekršaj, dodaju iz LP-a, vozač vozila na kome su ugrađeni, postavljeni ili se koriste uređaji za davanje posebnih zvučnih ili svjetlosnih znakova koji se smiju ugrađivati samo na vozilima pod pratnjom.

“Zaključak je jasan, Kandić mora biti najstrožije sankcionisan zbog više očiglednih prekršaja koje je počinio i posebno se prema propisima koji uređuju i druge oblasti a koje se odnose na javne funkcionere mora kazniti i dobiti momentalni otkaz a postupak provjere odgovornosti mora obuhvatiti i njegovog pretpostvljenog Milonjić Boža”, zaključuju u saopštenju.

Najnovije

Ovo je prognoza vremena za sjutra

U Crnoj Gori sjutra će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za ponegdje kratkotrajnu kišu. "Vjetar južnih smjerova, slab do umjeren,...

Lautaro priznao: Bio sam blizu Barse, ali sam srećan što sam ostao u Interu

Lautaro Martines je priznao da je bio na pragu prelaska u Barselonu. Napadač je ipak ostao u Interu i, kako kaže, nije pogriješio. - Veoma sam...

Tuned, Facebook-ova aplikacija za parove, sada dostupna na Android-u

Facebook-ov New Product Experimentation tim je objavio Tuned aplikaciju za Android. Facebook je pokrenuo Tuned 2020 kao iOS ekskluzivnu aplikaciju Tuned je aplikacija koja je prvenstveno...

Nasilje na propalestinskim demonstracijama u Danskoj, troje uhapšeno

Troje ljudi je uhapšeno u glavnom gradu Danske Kopenhagenu posle nasilja za vrijeme demonstracija podrške Palestincima na kojima su neki demonstranti kamenjem gadjali policiju...

Studija u Italiji: Nakon vakcine, zaražavanje kovidom smanjeno 80 odsto

Pet sedmica nakon primanja prve doze vakcine protiv koronavirusa, zaražavanje kovidom-19 smanjeno je 80 odsto, 90 odsto je manje prijema na bolničko liječenje, a...

Najčitanije

Povezano

Krivokapić već našao zamjenu Leposaviću: Momo Koprivica glavni favorit za ministra pravde!?

Sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj bi trebalo da se poslanici izjasne o predlogu predsjednika Vlade Zdravka Krivokapića da se razriješi ministar pravde, ljudskih...

Vlada prihvatila prijedlog o podizanju spomenika Urošu Toškoviću

Na današnjoj sjednici Vlade Crne Gore pozitivno je ocijenjen prijedlog Opštine Bar da se podigne spomen-obilježje poznatom jugoslovenskom i crnogorskom slikaru i crtaču Urošu...

Vlada predložila veće akcize na duvanske proizvode, alkoholna pića i proizvode sa dodatkom šećera

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, kojima predlaže veće akcize na duvanske proizvode, alkoholna pića...

KREĆE ASIMILACIJA Vlada se priprema za popis stanovništva

Vlada je danas usvojila Informaciju o stvaranju uslova za potrebe sprovođenja popisa stanovništva. U okviru priprema predstojećeg popisa stanovništva, Ministarstvo javne uprave, digtalnog društve...

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve