Predsjednik Skupštine Ivan Brajović predvodi delegaciju na VI zasijedanju Parlamentarne skupštine Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (PS SEECP) koje se održava u Sarajevu 21. i 22. juna 2019.

U okviru zasijedanja PS SEECP-a, predsjednik Brajović će imati izlaganje na temu: „Bolja povezanost za bolji život – Kako uvesti istinske promjene u proces saradnje u regionu?“.
Tom prilikom biće održani sastanci sa visokim zvaničnicima Bosne i Hercegovine.

U delegaciji Skupštine Crne Gore nalazi se i poslanik Radule Novović, koji je ujedno i aktuelni predsjednik Opšteg odbora za društveni razvoj, obrazovanje, istraživanje i nauku PS SEECP.

Parlamentarna skupština Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (PS SEECP) uspostavljena je 2014. godine, kao rezultat višegodišnjeg angažovanja zemalja učenica na institucionalizaciji parlamentarne dimenzije ove inicijative. Proces saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) je regionalni okvir osnovan 1996. godine sa ciljem promovisanja i jačanja dobrosusjedskih odnosa između zemalja Jugoistočne Evrope i transformisanja regiona u zonu mira, bezbjednosti, stabilnosti i saradnje.

Učesnice PS SEECP-a su 13 država: Crna Gora, Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Grčka, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Kosovo, Rumunija, Slovenija, Srbija i Turska.
Tokom 2019. godine Parlamentarnom skupštinom SEECP predsjedava Bosna i Hercegovina.

Komentari

avatar