Sljedeća godina biće prekretnica u razvoju e-usluga, jer uvodimo elektronska identifikaciona dokumenata. Uspostavljanjem digitalnog identiteta više neće biti prepreka za pristup elektronskim uslugama, poručila je danas ministarka javne uprave Suzana Pribilović na poslovnom ručku koji je organizovala Američka privredna komora u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz Američke privredne komore, Pribilović je kazala da su programom rada Vlade za tekuću godinu, kao i Srednjoročnim programom rada Vlade za period 2018-2020. godine, pitanja unapređenja elektronskih usluga i razvoja ICT sektora u vrhu liste priorireta Vlade.

“Cijeneći sveukupni značaj digitalizacije za ekonomski i društveni razvoj, te prepoznajući postojanje određenih barijera za njenu realizaciju, Američka privredna komora je krajem prošle godine osnovala Komitet za digitalnu transformaciju”, navodi se u saopštenju.

Komitet je, kako je naglasila potpredsjednica Američke privredne komore u Crnoj Gori Svetlana Vuksanović, posvećen, između ostalog, digitalnom obrazovanju i namjeri da pruži doprinos razvoju spremnosti države i njenih službi da se digitalno transformišu, što za rezultat treba da ima optimizaciju njihove efikasnosti.

„Američka privredna komora, kao najveći kolektivni glas renomirane poslovne zajednice, posvećena je stvaranju poslovne klime koja će omogućiti brži ekonomski i društveni napredak i razvoj, te približiti Crnu Goru zemljama koje uveliko koriste blagodeti četvrte industrije revolucije. Prepoznavanjem izazova i pronalaženjem adekvatnih rješenja, kroz aktivan dijalog privatnog i državnog sektora, koristeći sinergetski efekat, možemo se upustiti u zahtjevan i dinamičan, ali proces kojem smo sigurno dorasli, a to je digitalna transformacija crnogorskog društva“, kazala je ona.

Vuksanović i Pribilović su razgovarale o, između ostalog, izmjenama Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu, planovima izvršne vlasti u daljem razvoju digitalizacije na nivou povezivanja i razmjene podataka između informatičkih registara Crne Gore, IT infrastrukturi koja će pratiti uvođenje e-servisa, digitalnoj pismenosti javnog sektora, te uvođenju podsticajnih mjera za startup kompanije koje se odluče da svoj tehnološki razvoj baziraju upravo u Crnoj Gori.

Ministarka je naglasila da je razvoj elektronskih servisa česta tema na sjednicama Vlade, jer izvršna vlast želi da ima više, od trenutno raspoloživih, potpunih digitalnih servisa za potrebe gradjana i privrede.

“Apsurdno je da u Crnoj Gori, prema podacima Uprave za statistiku, 98,5 odsto preduzeća koristi računare u svom poslovanju, a da država tim istim kompanijama ne omogući da barem ključne usluge pruži kroz potpuni digitalni servis. Zato, iako smo značajno povećali broj usluga na portalu e-uprave i sada ih je 560, nijesmo zadovoljni stepenom njihove digitalizacije, jer je većina od njih samo informativnog karaktera”, rekla je Pribilović.

Međutim, dodaje, svakako, ima i onih koji su na većem stepenu digitalizacije, kao što su usluge koje pružaju Poreska uprave, MUP, Uprava za nekretnine…

“Određeni broj je potpuno elektronski, kao što su Prijava za stručno osposobljavanje, Zahtjev za dobijanje studentskih kredita, Izvod iz Registra kaznene evidencije, Podnošenje poreskih prijava i drugo”, izjavila je Pribilović.

Ministarka je istakla da je formiran međuresorni stručni tim za interoperabilnost registara, a koji ima za cilj da se maksimalno pojednostavi pružanje usluga elektronskim putem i to razmjenom podataka između elektronskih registara.

“Zadatak tog radnog tima je da koordinira aktivnosti u vezi sa elektronskom razmjenom podataka između registara. Uspostavljen je Jedinstveni informacioni sistem za elektronsku razmjenu podataka kome je trenutno pristupilo pet institucija, a koje su prijavile šest registra koji su u u Strategiji reforme javne uprave prepoznati kao ključni, a to su Centralni registar stanovništva, Centralni registar privrednih subjekata, Registar djece u vaspitno obrazovnim ustanovama, Registar kaznene evidencije, Registar materijalnog obezbjeđenja i Centralni registar obveznika i osiguranika”, objasnila je Pribilović.

Ambasadorka SAD-a u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke kazala je da su sajber bezbjednost i digitalna ekonomija od vitalnog značaja za priključivanje Crne Gore ostatku Evrope.

“Oba sektora konstantno razvijaju i zato ih vlada mora nadzirati. To zahtijeva uključivanje više aktera, odnosno vladinih agencija, privatnog sektora, akademske zajednice i civilnog društva, kako bi se razvio holistički odgovor na izazove iz domena sajber bezbjednosti, ali i radilo na izgradnji ekosistema digitalne ekonomije”, navela je Rajzing Rajnke.

Kako je dodala, takve promjene donose nove zahtjeve, ali i nove mogućnosti.

“Nadam se da će, radeći zajedno sa ključnim organizacijama kao što je AmCham, američke kompanije moći da ponude stručnost i rješenja za poboljšanje e-usluga i razvoj ICT sektora u Crnoj Gori”, poručila je ambasadorka.

Komentari

avatar