Ugovoreni iznos izdatih državnih garancija na kraju 2019. godine iznosi oko 601,93 miliona eura, što je za oko 30,89 miliona eura više u odnosu na isti period 2018. godine. Od ovog iznosa, angažovana sredstva iznose oko 477,77 miliona eura. Stanje duga na kraju 2019. godine, po garancijama izdatim domaćim i ino kreditorima iznosi 244,30 miliona eura, što predstavlja 4,98 odsto BDP-a, piše u izvještaju Ministarstva finansija (MF) o javnom dugu Crne Gore.

“U odnosu na kraj 2018. godine, na kraju 2019. godine stanje duga po osnovu izdatih državnih garancija smanjilo se za 43,19 miliona eura. Domaće garancije su uglavnom izdate u cilju podrške kompanijama za realizaciju kapitalnih projekata, za restrukturiranje i kao podrška realizaciji sanacionih planova lokalnih samouprava. Spoljne garancije su izdate za implementaciju raznih infrastrukturnih projekata, obezbjeđenje podrške razvoju malih i srednjih preduzeća, kao i u cilju podrške za restrukturiranje željezničke infrastrukture, modernizaciju aerodroma i energetskog sistema”, piše u dokumentu koji je pripremio resor koji vodi Darko Radunović.

U skladu sa Zakonom o budžetu za 2019. godinu, Vlada je izdala garancije za potrebe komercijalnog kreditnog aranžmana između sindikata banaka koji čine Prva banka i Erste banka i JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” u iznosu od 10 miliona eura, zatim za kreditni aranžman između Željezničke infrastrukture Crne Gore i Evropske investicione banke (EIB), za projekte koji se odnose na rekonstrukciju i unapređenje željezničke infrastrukture, u iznosu od 13 miliona eura.

Takođe za potrebe realizacije kreditnog aranžmana između EPCG i Njemačke razvojne banke (KfW), za potrebe rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica, faza dva, u iznosu od 33 miliona eura, za kreditni aranžman između EBRD-a i JP „Regiona lni vodovod Crnogorsko primorje“, za realizaciju projekta proširenja regionalnog sistema za vodosnabdijevanje u iznosu od 12 miliona eura i za kreditni aranžman između Prve banke i Stambene zadruge prosvjetnih radnika, za realizaciju projekta izgradnje stanova za prosvjetne radnike u opštini Budva, na iznos od 1,2 miliona eura.

“U prethodnom periodu aktivirane su dvije garancije za Invest banku Montenegro i Atlas banku prema Evropskoj investicionoj banci u iznosu od 2,2 miliona eura i 7,2 miliona eura, odnosno ukupno 9,4 miliona eura. Navedene garancije izdate su u periodu 2009. i 2010. godine, a do aktiviranja garancije došlo je iz razloga što je u pomenutim bankama, 7. decembra 2018. godine, uvedena prinudna uprava kao i privremena obustava plaćanja obaveza (moratrrijum), što je onemogućilo izvršenje obaveza prema EIB-u. Takođe, došlo je do aktiviranja državne garancije u iznosu od 29,25 miliona eura izdate u korist njemačko-austrijske privredne WTE/EBH grupe, za potrebe izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpa dnih voda u Budvi. U narednom periodu ne očekuje se aktiviranje novih garancija”, piše u dokumentu.

Ukupan iznos plaćenih garancija u prošloj godini iznosio je 38,65 miliona.

 

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve