Sekretarijat za saobraćaj Glavnog grada prihvatio je sugestiju taksista da se poveća donja granica cijena kilometra vožnje i starta u prvoj tarifi pa će u konačnom cijena starta biti u rasponu od pedeset centi do euro, koliko će biti i raspon za kilometar vožnje, piše Dan.

Odlukom o taksi prevozu bilo je predloženo da vožnja po kilometru u prvoj tarifi bude o rasponu od 40 centi do euro, što je taksistima bilo malo.

Sekretar za saobraćaj Lazarela Kalezić objašnjava da su taksistima izašli u susret kada je u pitanju cjenovnik za noćnu i prazničnu tarifu gdje će takođe, biti poskupljenje.

Cijena starta i kilometra vožnje u noćnoj vožnji umjesto od 40 centi do eura kretaće ce od 60 centi do eura.

“Nacrt odluke o taksi prevozu je bio na javnoj raspravi čime ce dala mogućnost kako poslenicama u ovoj oblasti tako i javnosti da iskaže neke stavove vezano za uređenje problematike. Ima više pitanja koja su bila u fokusu izrade odluke naročito to što se novim Zakonom o drumskom prevozu definisala obaveza lokalnih samouprava da uvedu nove elemente u regulisanju autotaksi prevoza a odnosi se na uvođenje starta i drugih tarifa. Ha javnoj raspravi taksi prevoznici su se žalili na vrijednosti koje su date za tarife i usluge smatrajući da su niske. Svi su tražili da bude veća polazna cijena za start i kilometar vožnje i to u rasponu od 50 centi do euro. Razmotrili smo sve što nam je predloženo i napravili određene izmjene. Prihvatili smo da donja granica starta i kilometra vožnje bude od 0,50 do eura a na taksistima je da utvrde kolika će cijena biti. Prihvaćeno je i da noćna tarifa i vožnja za vrijeme praznika bude u rasponu od 60 centi do euro kako su i tražili”, navela je Kalezić.

Ona je naglasilaa da će biti prihvaćen prijedlog da se poveća i cijena starta i kilometra vožnje za vožnju van grada pa će umjesto od 0,40 do eura taj raspon cijena sada biti od 0,50 do euro.

“Procijenili smo da je davanje raspona cijena od 50 centi do eura dobar mehanizam da taksisti sami na osnovu svojih proračuna, kalkulacija definišu šta je za njih rentabilno”, saopštila je Lazarela Kalezić.

Ona je dodala da će uskoro objaviti izvještaj sa javne rasprave u kojima će biti odgovori na sve sugestije koje su taksisti dostavili na Odluku o taksi prevozu. Ovaj dokument će ce naći pred odbornicima na prvoj sjednici Skupštine Glavnog grada.

Taksi stajališta ostaju slobodna

Sekretarijat za saobraćaj nije prihvatio prijedlog taksista da se razdvoje taksi stajališta to jeste da se precizira koja pripadaju privrednim društvima, a koja samostalnim preduzetnicima. Lazarela Kalezić kaže da je stav Glavnog grada da taksi stajališta ostanu samostalna kako je to i precizirano Odlukom o taksi prevozu.

“Nacrtom odluke je definisano da taksi stajališta budu slobodna i da važi jednak princip za sve. Mnogi poslenici u ovi oblasti su izrazili negodovanje za ovakvo rješenje smatrajući da to ne odgovora onome što je bila njihova pozicija u ranijem periodu, da su oni dugo vremena razradili taksi stajališta i da bi takva rješenja uticala na njihovo poslovanje. Ostali smo na stanovištu da taksi stajališta ostanu slobodna jer smatramo da su u neravnopravnom položaju oni koji sada započinju da se bave taksi prevozom u odnosu na one koji tu djelatnost obavljaju dugi niz godina. Smatrali smo da treba da se stvore jednaki uslovi za sve”, zaključuje Kalezić.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve