ORPCG: Štitiće prava autora pisanih djela

Na skupštini te organizacije donešene su sve važne odluke za uspješan početak funkcionisanja organizacije a određeni su i pravci njenog daljeg djelovanja.

Stvoreni su svi preduslovi za početak zaštite prava autora pisanih djela u Crnoj Gori, kazao je izvršni direktor NVU Organizacija za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore (ORPCG) Albert Junčaj.

.

Prema riječima Junčaja na skupštini te organizacije donešene su sve važne odluke za uspješan početak funkcionisanja organizacije a određeni su i pravci njenog daljeg djelovanja.

“Članovima organizacije je predočeno da je ORPCG dobila licencu br. 01-298 od strane Zavoda za intelektualnu svojinu na period od 5 godina i time su ostvareni svi preduslovi za početak zaštite prava autora pisanih djela u Crnoj Gori”, kazao je Junčaj.

Važnost prava autora pisanih djela i njihove zaštite, kako je kazao, od ogromnog je značaja za društvo i kulturu u cjelini kao i za pripremu Crne Gore za ulazak u EU.

“Prihvatanje visokih standarda u zaštiti autorskog prava koje propisuje EU će biti i zadatak za našu organizaciju”, zaključio je Junčaj.

Komentari

avatar