Vazduhoplovno osoblje u obavezi je da prijavi događaje koji utiču ili bi mogli da utiču na sigurnost u vazdušnom saobraćaju, kako bi bili spriječeni eventualni neželjeni ishodi po ljudske živote i vazduhoplove u vezi sa operacijama vazduhoplova, ali i spriječilo ponavljanje grešaka koje mogu uzrokovati teške posljedice. To je osnova sporazuma o saradnji koje su Vrhovni sud i Vrhovno državno tužilaštvo potpisali sa Agencijom za civilno vazduhoplovstvo, a koji podrazumijevaju primjenu principa kulture, povjerenja i pravičnosti (Just Culture).

“Uz Nacionalnu komisiju za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova i Agencije za civilno vazduhoplovstvo, kao institucije kojoj se prijavljuju događaji koji mogu uticati na sigurnost vazdušnog saobraćaja, važnu ulogu u procesu imaju sudstvo i državno tužilaštvo”, navode u Agenciji.

Kako dodaju, potpisivanje sporazuma stoga predstavlja značajan korak u primjeni propisa i u skladu je sa najboljim međunarodnim standardima.

“Kultura povjerenja i pravičnosti u prvi plan ne stavlja kažnjavanje, već neophodnost prikupljanja i razmjenjivanja odgovarajućih sigurnosnih informacija, osim u slučaju postojanja nehata, umišljaja i štetnog djelovanja. Potpisnici Sporazuma intenzivno će razmjenjivati podatke o kriznim događajima koji utiču na sigurnost vazdušnog saobraćaja, uz poštovanje svih postupaka i uspostavljanja ravnoteže između potrebe pravosudnih organa za adekvatnim funkcionisanjem i potrebe za kontinuiranom dostupnošću sigurnosnim informacijama”, zaključuju u Agenciji.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve