Nuhodžić: Ključni iskorak u borbi protiv kriminala i terorizma

Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić juče je u Beču sa kolegama iz zemalja Zapadnog Balkana potpisao Sporazum o automatizovanoj razmjeni DNK podataka, podataka o otiscima prstiju i podataka o registraciji vozila, koji se realizuje u okviru Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi.

Conference on security and migration – promoting partnership and resilience on 13 September 2018 – Arrivals and Welcome. Copyright BKA/Michael Gruber

“Ovaj dogovor predstavlja ključni iskorak u efikasnijoj borbi protiv prekograničnog, teškog i organizovanog kriminala, ilegalnih migracija i terorizma”, istakao je Nuhodžić i podsjetio da je Crna Gora preduzela sve potrebne pripremne radnje radi prilagođavanja svojih sistema za predstojeću automatsku razmjenu podataka.

Na jučerašnjem sastanku ministara, Nuhodžić je ocijenio da su međusobna koordinacija, pravovremena razmjena informacija i iskustava, kao i unapređenje već postojećih mehanizama saradnje osnov su za efikasno sprovođenje akcija od bezbjednosnog interesa.

Sastanak je bio prilika i da se ministri dotaknu teme migracija, ali i terorizma, te je u dijelu prve teme Nuhodžić podsjetio na uspostavljanje mješovitih patrola iz redova policije i vojske na granici sa Albanijom i zajedničkih patrola sa drugim susjednim zemljama, čime se sprečava ilegalni ulazak u zemlju.

“Saradnja sa Evropskom agencijom za graničnu i obalsku stražu (FRONTEX) je od izuzetnog značaja za pitanje ilegalnih migracija, naročito u dijelu razmjene operativnih podataka”, naveo je Nuhodžić i iskazao uvjerenje da će Crna Gora uskoro realizovati aktivnosti na planu usaglašavanja Sporazuma sa FRONTEXom, kako bi se doprinijelo ispunjavanju ciljeva definisanih Strategijom proširenja.

U dijelu priče o terorizmu, Nuhodžić je kazao da iako su obim i stepen rizika od ovog fenomena manji nego u zemljama u regionu, Crna Gora preduzima značajne mjere i aktivnosti u cilju prevencije, suzbijanja i sprečavanja svih oblika nasilnog ekstremizma, radikalizacije i terorizma.

Konferencija koja je upriličena povodom austrijskog predsjedavanja Evropkom unijom, a kojoj su prisustvovali ministri unutrašnjih poslova zemalja Zapadnog Balkana i ministri iz zemalja Evropske unije.

Detalji sporazuma

Sporazum o policijskoj saradnji sa 11 zemalja Jugoistočne Evrope predviđa automatizovana razmjena DNK-a, daktiloskopskih i podataka o registraciji vozila, čime će se znatno olakašati i ubrzati mnoge istražne radnje. Shodno sporazumu strane otvaraju i vode nacionalne datoteke o analizi DNK zbog istraga krivičnih djela i zbog pružanja pomoći u utvrđivanju identiteta nestalih lica i neidentifikovanih ljudskih ostataka u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom. “U svrhu sprovođenja ovog sporazuma, strane obezbjeđuju dostupnost referentnih podataka iz svojih nacionalnih datoteka o analizi DNK. Referentni podaci uključuju samo one DNK profile koji su stvoreni iz nekodirajućih djelova DNK i referentni broj. Takođe, referentni podaci ne sadrže podatke na osnovu kojih se direktno može utvrditi identitet lica na koje se podaci odnose”, ističe se u sporazumu. Svaka strana obavještava depozitara o nacionalnim datotekama o analizi DNK na koje se primjenjuju automatizovano pretraživanje. “Ako automatizovana pretraga pokaže da se dostavljeni DNK profil poklapa sa DNK profilima koji su unijeti u pretraženu datoteku strane primaoca, nacionalna kontakt tačka strane koja vrši pretragu automatizovanim putem prima referentne podatke za koje je utvrđeno poklapanje. Ako nema poklapanja, dostavlja se automatizovano obavještenje o ovome”, navodi se u pomenutom sporazumu. Potpisnice sporazuma osim Crne Gore su i Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Rumunija, Srbija i Slovenija.

Komentari

avatar