Nedjelja, 24 Septembra, 2023
Rubrika:

Ivošević: Pomorski fakultet Kotor potvrđuje međunarodnu prepoznatljivost

Pomorski fakultet Kotor bilježi vrhunac svojih projektnih aktivnosti u 2020. godini sa trenutno aktuelnih 10 međunarodnih naučnih projekata sa kojima učestvuje sa Univerzitetom Crne Gore, ocijenio je dekan Pomorskog fakulteta prof. dr dekan Špiro Ivošević.

Dekan Pomorskog fakulteta prof. dr dekan Špiro Ivošević je kazao da je iza Pomorskog fakulteta Kotor već veći broj uspješno realizovanih projekata, a da u aktuelnim projektima Fakultet učestvuje ili kao nosilac projekta, ili partnerska organizacija zadužena za neki od radnih paketa.

Sa dekanom Ivoševićem smo razgovarali i o drugim aktivnostima na međunarodnom planu u protekloj 2020. godini, počev od uspješno završenog procesa resertifikacije svih međunarodnih akreditacija do aktivnosti na polju nauke i nastave, obuke pomoraca i posebnim izazovima koji su obilježili ovu godinu.

Kako biste ocijenili međunarodnu saradnju na naučnoistraživačkom planu u ovoj godini pandemije?

IVOŠEVIĆ: Iako smo ove godine lišeni brojnih putovanja i direktnih kontakata na međunarodnim konferencijama, naše kolege nijesu zaostajale što se tiče naučnoistraživačkog rada, pa su tako učestvovali na brojnim konferencijama i vebinarima, čak se usuđujem reći i u većoj mjeri nego što bi to inače bio slučaj. Nikako ne govorim u prilog onlajn komunikaciji u odnosu na susrete sa kolegama i stručnjacima uživo, međutim, u ovakvim, svakako nesvakidašnjim situacijama, ima uvijek i nekih prednosti. Budući da se većini konferencija koje su organizovane u ovom periodu, kao i brojnim drugim sličnim aktivnostima, moglo pristupiti onlajn i na taj način izlagati i učestvovati u radu, mogli smo, na primjer, da u jednom danu učestvujemo u konferenciji, na primjer, u Portorožu, drugog ili čak istog dana i konferenciji u Čačku ili Nišu ili na nekoj drugoj udaljenoj lokaciji, što ranije i u drugačijim okolnostima jednostavno nije bilo moguće.

Posebno mi je drago što su moje drage kolege iskoristili ove mogućnosti na najbolji mogući način, uz izlaganje velikog broja naučnih radova, uz to prateći i učestvujući u brojnim radionicama koje su u međuvremenu organizovane, a da pri tom nije trpio ni redovan nastavni process.

Koliko je Fakultet bio u mogućnosti da radi i doprinese internacionalizaciji na UCG?

IVOŠEVIĆ: Pomorski fakultet Kotor je tradicionalno vezan za međunarodnu scenu, i po pitanju akreditacije studijskih programa i obuka po međunarodnim standardima, i po pitanju međunarodne saradnje. Aktuelna pandemija zaustavila nas je i u punom zamahu što se tiče ERASMUS + programa, u okviru kojega smo imali sve više potpisanih sporazuma sa srodnim institucijama širom Evrope, sve veći broj studentskih i profesionalnih razmjena i boravaka. U trenutku izbijanja pandemije, imali smo čak deset stranih studenata koji su boravili i slušali nastavu na Pomorskom fakultetu Kotor, od kojih su neki, uprkos svemu, ostali u Kotoru čak do kraja semestra. Ono što smo mogli da uradimo u ovom trenutku je da održavamo kontakte sa svim partnerskim institucijama i saradnicima koji su u sličnoj situaciji i da čekamo nove mogućnosti dalje realizacije ove saradnje.

S ponosom moram istaći da smo upravo ove godine uspješno završili proces resertifikacije svih međunarodnih akreditacija, među kojima je i trogodišnja resertifikacija simulatora i Centra za obuku pomoraca od strane klasifikacionog društva Bureau Veritas, kao i resertifikacija tehničkih studijskih programa od strane sertifikacionog društva Hrvatski registar brodova, a na osnovu zahtjeva međunarodne STCW konvencije. Sve provjere obavljenje su i u skladu sa zahtjevima Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore i zvaničnih i priznatih gore pomenutih sertifikacionih društava.

Takođe, u okviru novoakreditovanih master studija koje su otpočele upravo ove godine i ovoga semestra, planiran je i modul, odnosno dio predmeta koji će se, u cilju internacionalizacije, održavati na engleskom jeziku.

Imali ste i brojne aktivnosti na izmjenama, novinama i unapređenju administrativnih i svih drugih procedura koje se tiču organizacije i izvođenja obuka za pomorce?

IVOŠEVIĆ: Obuke za pomorce se afirmišu kroz sve veće povjerenje koje nam ukazuju naši diplomirani studenti i drugi pomorci, koji u okviru Fakulteta završavaju svoje osnovne ili oficirske i druge obuke.

Tako smo, takođe ove godine, uz dodatno angažovanje našeg akademskog i stručnog osoblja, uspješno realizovali obuku za polaganje osnovnih ovlašćenja za studente završne godine, koji su im preduslov za prvi odlazak na brod i odrađivanje kadetskog staža.

Složićete se da nema većeg zadovoljstva nego kad svoje studente ispraćate sa Fakulteta direktno u započinjanje njihove profesionalne karijere.

Što se tiče njihove informisanosti, i u toj sferi smo imali dodatne aktivnosti. Naime, s obzirom na to da je gostovanje predstavnika agencija i stranih kompanija aktuelnom situacijom onemogućeno, rukovodioci centra za obuku organizovali su onlajn prezentacije ljudi iz struke, koji su studente završnih godina upoznali sa opštim informacijama u vezi sa brodarskom industrijom danas, kao i sa najkonkretnijim koracima u pripremi za prvi ukrcaj.

Sa kojim izazovima se suočio Vaš Fakultet u protekloj 2020. godini?

IVOŠEVIĆ: Kao i ostali koji su uključeni u nastavni proces, prvi izazov sa kojim smo se suočili bilo je organizovanje onlajn nastave. Na sreću, obzirom na specifičnost studijskih programa i programa za obuku pomoraca na našem Fakultetu, kao i nizu specifičnih međunarodnih projekata u kojima je Fakultet učestvovao, već smo za veliki dio predmeta imali obilje materijala koji su se mogli koristiti putem Moodle platforme. Uz to, naši predavači i saradnici su dobrim dijelom već bili navikli i na onlajn komunikaciju sa studentima, tako da se praktično odmah nastavilo sa održavanjem nastave, putem aplikacija koje su profesorima i saradnicima bile najzgodnije. U početku su to bili uglavnom Skype i Zoom, kasnije, na osnovu preporuka i uz svesrdnu podršku Centra informacionog sistema Univerziteta Crne Gore, uglavnom Zoom, da bismo novi zimski semestar započeli sa novom aplikacijom Big Blue Button u okviru nove platforme Univerziteta za učenje na daljinu.

Osim toga, dobar dio naše nastave je praktičnog karaktera, tako da je i to predstavljalo poseban izazov na koji je trebalo odgovoriti novim vidovima organizacije. Ove godine morali smo da se odreknemo i edukativne plovidbe školskim brodom „Jadran“, kao i posjeta brojnim predstavnicima pomorske privrede i gostovanja renomiranih predstavnika svjetskih brodarskih kompanija i agencija. Zahvaljujući, zaista, ogromnom angažovanju zaposlenih na Fakultetu i spremnosti na dodatna prilagođavanja i dodatan rad, i taj dio smo uspjeli da realizujemo u mjeri u kojoj je to bilo moguće, uz manje grupe, naknadno organizovanu nastavu i uz poštovanje svih aktuelnih mjera za sprečavanje širenja infekcije.

Da li je ove godine bio zahtjevniji prijem prve generacije studenata, imajući u vidu komunikaciju koju treba realizovati i u virtuelnoj stvarnosti?

IVOŠEVIĆ: Čini mi se da nam je, nakon onog prvog susreta sa ovako nesvakidašnjom situacijom i svim zahtjevima i ograničenjima koje je ona nametnula, poseban izazov predstavljao prijem nove generacije studenata. Osim novih načina za podnošenja prijava i dokumenata koje smo morali da osmislimo, trebalo je uvesti jednu novu generaciju mladih ljudi u akademske tokove na način koji nije uobičajen niti naročito zgodan i preporučljiv. Naime, mislim da govorim u ime većine, ako ne svih predavača i saradnika, kada kažem da je jako teško uspostaviti interakciju sa studentima koje praktično ne poznajete. Sa starijim generacijama je ta interakcija putem novih aplikacija lako zaživjela, zašto su velikim dijelom zaslužni zaposleni na Fakultetu, koji su odmah nastavili komunikaciju sa studentima putem vajber grupa i onlajn nastave i time što su bili na raspolaganju svojim studentima i održavali redovnu komunikaciju sa njima. Kada je u pitanju nova generacija, potrudili smo se da prijemni čas, odnosno prvi dan nastave sa svečanim prijemom, održimo uživo u više učionica. Na taj način smo željeli da se bar prvog dana većina nastavnika predstavi novim studentima, da se uspostavi direktan kontakt i da im se poželi dobrodošlica. Tom prilikom, date su im osnovne informacije, kao i direktna uputstva za praćenje nastave.

Koliko mislite da ste odgovorili na potrebe studenata, pogotovo kad je riječ o kvalitetu nastave, provjere znanja…?

IVOŠEVIĆ: Uz svu pomenutu organizaciju nastave, na najbolji mogući i izvodljiv način, sve vrijeme smo se, naravno, rukovodili potrebama i mogućnostima studenata. S obzirom na to da mi imamo značajan broj studenata koji dolaze izvan Crne Gore, a isto važi i za sve one koji su udaljeniji od Kotora, omogućeno je potpuno praćeno nastave onlajn. Predavači koji drže uživo nastavu za po jednu grupu studenata, koja ne smije da prelazi 10, odnosno 20 studenata, u zavisnosti od veličine učionice, taj dio nastave se obavezno snima tako da materijal ubrzo bude dostupan i svima ostalima koji dati predmet slušaju. Na osnovu važećih preporuka, značajan dio predispitnih provjera u vidu kolokvijuma, takođe je održan onlajn. Oni kolokvijumi koji su održani na Fakuletu održani su u manjim grupama, uz poštovanje svih mjera, od mjerenja temperature, kontrolisanja broja studenata na jednom mjestu, do nošenja maski, obavezno obezbijeđene distance i redovne dezinfekcije.

Za sve one studente koji nijesu bili u prilici da prisustvuju ovakvom vidu održavanju provjera znanja, profesori će izaći u susret i omogućiti im da kolokvijume rade naknadno, najkasnije u vrijeme održavanja završnih ispita, koji se, po pravilima studiranja, svakako moraju održati u prostorijama Fakulteta. Sve to će zahtijevati dodatne napore u organizacionom smislu, ali se nadam da ćemo, uz već stečeno iskustvo u tom smislu, sve uspješno realizovati na zadovoljstvo i nas kao predstavnika edukativnog procesa i samih studenata kao krajnjih korisnika.

Kakva su vaša očekivanja u pogledu budućeg rada, u okviru 2021. godine?

IVOŠEVIĆ: Iako sa zadovoljstvom mogu da kažem da smo uspjeli da organizujemo održavanje nastave i obuka uz pomoć platformi i aplikacija za učenje na daljinu, svakako se nadam da je ovo ipak privremena situacija, u kojoj se trudimo da održimo korak sa tokom nastavnih programa, da naši student i polaznici obuka ne bi bili u zaostatku ili na gubitku. Dati period, kada su ograničene ili uskraćene neke od redovnih aktivnosti, koristimo za uspostavljanje i novih međunarodnih kontakata i pripreme za nove sporazume o saradnji i učlanjenje u međunarodne asocijacije srodnih institucija, o čemu će, nadamo se, uskoro biti detaljnijih informacija.

Svakako ne bih volio da opšta aktuelna situacija potraje, prije svega zbog zdravlja svih nas, a onda i svih onih aktivnosti kojih smo u ovom periodu lišeni. Nadam se da će već naredne kalendarske godine, a najkasnije narednog zimskog semestra, situacija početi rapidno da se mijenja na bolje, da hodnici ponovo vrve od studenata i nastavnika koji ne moraju da se štite maskama i izbjegavaju jedni druge. Nadam se da će to već biti period u kojemu ćemo planirati nova edukativna i naučnoistraživačka putovanja i druženja, nove oblike praktične nastave i brojna gostovanja stručnjaka iz prakse, spremniji i pametniji za jedno veliko iskustvo, koje će se, nadam se, završiti sa minimalnim daljim negativnim posledicama, prije svega po živote i zdravlje ljudi.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

Subscribe
Notify of

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve