Kompanija OT Logistics S.A. zaključila je pregovore sa Tenderskom komisijom za privatizaciju o kupovini akcija AD Luke Bar i AD Montecarga. Kompanija se obavezala da u trogodišnjem periodu zadrži sve radnike i u potpunosti ispoštuje kolektivne ugovore obije kompanije, kao i prava manjinskih akcionara.

Nakon održanih pregovora, dogovoreno je da OT Logistics izdvoji 8.52 miliona eura za paket od 30% akcija Luke Bar, koji uključuje pravo upravljanja, što predstavlja povećanje cijene od 20% u odnosu na inicijalnu ponudu.

Ukupan iznos obaveznih investicija u Luci Bar iznosiće 14 miliona eura. Zaključna cijena za 51% akcija AD Montecargo iznosi 2.5 miliona eura, uz obavezu realizacije trogodišnjeg investicionog plana od 3.45 miliona eura, odnosno 700,000 eura više u odnosu na prvobitnu ponudu OTL-a.

Osim toga, u cilju modernizacije kompanije, OT Logistics planira da obezbjedi 2 nove lokomotive putem lizinga, u okvirnom iznosu od 7 miliona eura. Takođe je dogovoreno da će OT Logistics u potpunosti poštovati kolektivne ugovore obije kompanije i da će zadržati sve zaposlene, tj. da neće biti tehnoloških viškova, osim u slučaju dobrovoljnih odlazaka na zahtjev zaposlenih.

Investiranja u Luku Bar i Montecargo predstavljaju dio razvojne strategije OT Logistiksa u cilju jačanja tržišne pozicije na Balkanu i kreiranja transportnog koridora sjever-jug putem povezivanja pomorskih luka na Baltičkom i Jadranskom moru.

– Zadovoljni smo zbog uspješnog okončanja pregovora sa Tenderskom komisijom u Crnoj Gori. Planirana kupovina akcija u AD Luka Bar i AD Montecargo je važan korak u našoj strategiji rasta i ekspanzije u jugoistočnoj Evropi. Planiramo da kroz modernizaciju poslovanja, investicije i povećanje broja korisnika značajno povećamo obim pretovara u Luci Bar i od nje napravimo veliki regionalni transportno-logistički centar. Oduševljen sam Crnom Gorom i srećan sam što će vaša prelijepa zemlja biti novi dom naše kompanije. Daćemo sve od sebe da našim poslovanjem utičemo na bolje privredne rezultate cjelokupne crnogorske privrede i unapređenje životnog standarda građana, rekao je izvršni direktor OT Logistics-a Zbignjev Novik.

Podsjetimo, OT Logistics je poljska kompanija sa preko 70 godina iskustva i najveći je lučki operater u Poljskoj i južnom Baltičkom moru, kao i lider u riječnom saobraćaju. U 2015. godini Kompanija je ostvarila konsolidovani prihode u iznosu od 175 miliona eura. Kompanija je listirana na Varšavskoj berzi i posluje potpuno transparentno u skladu sa najvišim međunarodnim standardima.

Komentari

avatar