Četvrtak, 6 Oktobra, 2022
Rubrika:

Zakonom će biti zaštićeni građani Crne Gore koji rade u inostranstvu

U diskusiji je naglašeno da donošenje novog Zakona proizilazi iz potrebe za usklađivanjem sa novim Zakonom o radu, kao i za izdvajanjem određenog dijela odredbi koje se odnose na posredovanje u zapošljavanju građana Crne Gore kod inostranog poslodavca u novi Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila Predlog zakona o zaštiti zaposlenih građana Crne Gore koji se upućuju na rad u inostranstvo s Izvještajem sa javne rasprave.

“U diskusiji je naglašeno da donošenje novog Zakona proizilazi iz potrebe za usklađivanjem sa novim Zakonom o radu, kao i za izdvajanjem određenog dijela odredbi koje se odnose na posredovanje u zapošljavanju građana Crne Gore kod inostranog poslodavca u novi Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Samim tim će se na sveobuhvatniji način urediti zaštita onih zaposlenih koji su upućeni da rade u inostranstvo, kao i po osnovu međunarodne, naučne, tehničke i prosvjetno kulturne saradnje, i nastavnika upućenih na rad u inostratnstvo radi dopunskog osnovnog obrazovanja djece građana Crne Gore, ali ne i da tamo zasnuju radni odnos na neodređeno vrijeme”, dodaju.

Usvojena je Informacija o stepenu realizacije Nacionalnog akcionog plana korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine za period 2018-2019. godina sa Izvještajem o realizaciji Nacionalnog akcionog plana korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine za period 2018-2019. godina.

“Na osnovu Izvještaja o realizaciji Nacionalnog akcionog plana korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine za period 2018-2019. godina, Vlada je utvrdila da je nacionalni cilj od 33 odsto udjela energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj potrošnji energije u Crnoj Gori, ispunjen (u 2018. godini iznosio je 39,75 odsto, a u 2019. godini 38,69 odsto) i da u skladu sa Zakonom o energetici Vlada prestaje da podstiče izgradnju novih objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora”, navode u Vladi.

Utvrđen je Predlog zakona o volontiranju s Izvještajem sa javne rasprave.

“Potreba za utvrđivanjem Predloga zakona o volontiranju proizilazi od pravne prirode volontiranja koje je, zbog svog dobrovoljnog karaktera, institut privatnog prava, prije nego institut javnog prava koji je potrebno urediti imperativnim normama. Saglasno tome, pravni osnov utvrđivanja Predloga zakona je da koncept volontiranja kao dobrovoljne aktivnosti razdvoji od aktivnosti koje su vezane ili proizilaze iz radno-pravnog odnosa. Predloženim zakonom se precizira pojam volontiranja, bliže se definiše ko može biti volonter, organizator i korisnik volontiranja, njihova prava i obaveze, kao i način zaključivanja ugovora o volontiranju i sama sadržina navedenog ugovora”, naglašavaju.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o obrazovanju i sastavu Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu.

“Razlog donošenja Odluke je usklađivanje sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, kako bi se stekli uslovi za donošenje rješenja o imenovanju članova ovog tijela”, ističu.

Usvojena je Informacija o plaćanju naknade KfW banci za produžetak korišćenja sredstava iz kredita za projekat Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda u primorskom regionu faza V i V-2.

“Vlada Crne Gore u saradnji sa Njemačkom razvojnom bankom (KfW) i primorskim opštinama (Herceg Novi, Kotor, Bar, Ulcinj i Tivat) od 2003. godine realizuje projekat vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u primorskom regionu. Projekat se sprovodi u više faza i finansira kroz više kreditnih aranžmana. Dok su za realizaciju prethodnih faza sredstva iskorišćena u potpunosti ili u visokom stepenu, kod faza V i V-2, nakon šest odnosno pet godina, stepen iskorišćenosti kreditnih sredstava iznosi 20,3 odsto, odnosno 30,8 odsto”, ističu.

Kako navode, usporena realizacija projekta dovela je do toga da sredstva nijesu iskorišćena do 30. decembra 2020. godine do kada su prema ugovorima bila raspoloživa.

“Imajući u vidu da projektne aktivnosti u obje faze nijesu završene, KfW banka je izrazila spremnost da produži rok raspoloživosti sa oba zajma do 30. decembra 2024. godine. U skladu solana, a ugovorima o kreditu, banka će za te potrebe zaračunati naknadu u iznosu od oko 1,6 miliona eura. Imajući u vidu da bi trošak otkazivanja kreditnih sredstava bio skoro tri i po puta veći od troška za produžetak korišćenja sredstava, kao i da bi usljed otkazivanja zaključenih izvođačkih i konsultantskih ugovora došlo do nemjerljive štete po Crnu Goru, Vlada je ovlastila ministra finansija i socijalnog staranja da izda saglasnost KfW banci za produžetak roka raspoloživosti sredstava iz kredita za ovaj projekat. Takođe Vlada je saglasna da se uplati iznos od oko 1,6 miliona eura na ime naknade za produžetak roka”, pojašnjavaju u Vladi.

Vlada je usvojila Završni izvještaj o implementaciji Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016 – 2020, sa osvrtom na aktivnosti za 2020. godinu, sa Akcionim planom i Pasoš indikatorima i jednogodišni prelazni Akcioni plan za 2021. godinu.

“U diskusiji je naglašeno da je svrha Izvještaja pružanje informacija na nivou rezultata i procjene indikatora uspješnosti za dalju implementaciju i unapređenje stanja u okviru cjelokupnog Programa 2016-2020 ali sa glavnim fokusom na 2020. godinu, kao i naglašavanje prednosti i slabosti cjelokupnog sistema javnih finansija, izazova i preporuka za njegov dalji razvoj i poboljšanje, dok Akcioni plan za implementaciju Programa za 2020. godinu ima za cilj da prikaže stepen sprovođenja aktivnosti po pojedinačnim ciljevima. Imajući u vidu da pojedine aktivnosti nijesu u cjelosti realizovane u predviđenom roku, u cilju realizacije preostalih planiranih aktivnosti, Vlada je usvojila jednogodišnji prelazni Akcioni plan za 2021. godinu, dok će se prepoznati izazovi i dalje sprovođenje reforme u ovoj oblasti realizovati kroz Program reforme upravljanja javnim finansijama 2022 -2026, na čemu se intezivno radi u saradnji sa prepoznatim institucijama i međunarodnim partnerima”, kažu u Vladi.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Zaključke u vezi valorizacije zemljišta solane „Bajo Sekulić“ u Ulcinju kojima se zadužuju Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, da u saradnji sa drugim državnim organima, u roku od 60 dana, pripreme i Vladi dostave Predlog za valorizaciju zemljišta Solane „Bajo Sekulić“ u Ulcinju, koja je u svojini Države Crne Gore.

Vlada je usvojila Informaciju o praćenju realizacije Ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju solarne elektrane Briska Gora u Opštini Ulcinj i prihvatila tekst Četvrte izmjene Ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju solarne elektrane.

“S obzirom da je do kašnjenja u realizaciji Ugovora došlo iz objektivnih razloga, Vlada je usvojila izmjene Ugovora kojima se datum produžava do 31.12.2021. godine”, napominju.

Usvojena je Informacija o neophodnim finansijskim sredstvima za realizaciju IPA projekta „Unapređenje sekcije željezničke pruge Bar – Vrbnica – Rekonstrukcija željezničke stanice Bijelo Polje”.

U Informaciji se navodi da je cilj projekta adaptacija stanične zgrade željezničke stanice Bijelo Polje za potrebe smještaja i funkcionisanja državnih organa i željezničkih kompanija Crne Gore i Republike Srbije, a što je u skladu sa Sporazumom između dviju vlada o graničnoj kontroli u željezničkom saobraćaju”, dodaju u Vladi.

Godišnji nacionalni program IPA 2017 u odnosu na sektor saobraćaja sadrži i navedeni projekat ukupne vrijednosti 1.375.000 eura, koji se sastoji od tri ugovora:

1. Izrada glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova (200.000 eura)

2. Revizija Glavnog projekta (10.000 eura)

3. Izvođenje radova rekonstrukcije pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju. (1.165.000 eura – inicijalni budžet)

“Prva dva ugovora su uspješno realizovana, dok je za treći Projektant, nakon izrade Glavnog projekta, procijenio vrijednost radova na 1.927.456,33 EUR, što je potvrdio i revident. Kako razlika od 762.456,33 EUR ne može biti pokrivena od strane IPA fonda, a imajući u vidu nacionalni kao i regionalni značaj pomenutog projekta, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da Predlogom zakona o budzetu za 2022. godinu planira nedostajuća sredstva za realizaciju ovog projekta”, ističu u Vladi.

Vlada je usvojila Informaciju o neophodnim finansijskim sredstvima za realizaciju IPA projekta prekogranične saradnje Albanija, Crna Gora, Italija multi modalna transportna povezanost (ALMONIT MTC).

“Prilikom izrade Idejnog projekta, projektant je vrijednost radova za izgradnju prve faze Luke Virpazar procijenio na 3.706.421,14 eura, što u odnosu na finansijska sredstva opredijeljena budžetom projekta za izvođenje radova u iznosu od 2.150.000 eura, predstavlja razliku od 1.556.421,14 eura koja ne može biti finansirana kroz projekat. Tim povodom, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da Predlogom zakona o budzetu za 2022. godinu planira nedostajuća sredstva za realizaciju ovog projekta”, naglašavaju.

Usvojena je Informaciju o ocjeni opravdanosti zahtjeva za prenos Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena iz ležišta „Možura – Orlovo“ broj 01-1705/7, od 30.06.2006. godine i prihvaćen tekst Ugovora o prenosu Ugovora o koncesiji kojim se vlasništvo nad koncesijama prenosi sa koncesionara DOO „Montim“ na DOO „Bemax“.

Najnovije

U četvrtak do 25 stepeni

U četvrtak malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Na sjeveru, ujutru, po kotlinama magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, krajem...

Vlaović: Od izuzetnog značaja kreiranje kulturne politike namijenjene najmlađima

Ministarstvo kulture i medija nastaviće da razvija i kreira kulturne politike na nacionalnom nivou, kako bi najmlađima pružilo program i sadržaj koji će doprinijeti...

Škrijelj: Iskustva pojedinih gradova da se ne ponove i u Baru

Da promjena vlasti sama po sebi ne znači i pozitivan politički momenat mogli su se uvjeriti građani cijele Crne Gore u protekle dvije godine....

UŽIVO Ogromni uspjesi Ukrajine ove sedmice; EU uvodi novi paket sankcija Rusiji

Ušli smo u 220. dan rata u je Ukrajini. Razvoj događaja pratite na portalu AKTUELNO. 22. 17 – Generalni direktor IAEA na putu za Kijev Generalni...

U posljednja 24 sata tri slučaja silovanja na Kosovu

U poslednja 24 sata, na Kosovu su prijavljena tri slučaja silovanja, dva u Đakovici i jedan u Uroševcu, objavili su prištinski mediji. „Žrtva iz Đakovice...

Najčitanije

Povezano

Vlada kupuje sopstvene akcije CGES-a

Vlada Crne Gore je na današnjoj telefonskoj sjednici usvojila Informaciju o otuđenju sopstvenih akcija, kao i kupovini akcija od strane većinskog vlasnika Crnogorskog elektroprenosnog...

Vlada da napravi smjernice za integraciju učenika iz ratnih područja

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost zbog učestalog vršnjačkog nasilja i diskriminacije među učenicima u školama, a koji u osnovi imaju netrpeljivost i...

NAKON SJEDNICE VIJEĆA Abazović smijenio Konjevića; Vicepremijer navodi indicije da je švercovano 90 odsto oduzetih cigareta

Predsjednik Vlade Dritan Abazović kazao je nakon sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost da su na današnjem sastanku tretirali tri teme: sajber napadi,  suzbijanje šverca...

Đurović nije razriješena: DPS, URA, SNP, SDP, BS svojim glasovima sačuvali predsjednicu Skupštine

Predsjednica Skupštine Danijela Đurović ostaće na toj funkciji nakon što je protiv inicijative za njenu smjenu, na današnjoj sjednici, glasalo 45 poslanika. Ukupno je glasalo...

Komentari

1 Komentar
Najstariji
Najnoviji Najpopularniji
Inline Feedbacks
Pregedaj sve
Zakonom će biti zaštićeni građani Crne Gore koji rade u inostranstvu – CG Vijesti
22.07.2021-18:48 18:48

[…] Aktuelno […]