Ciljevi Crne Gore i regiona Zapadnog Balkana u ovoj oblasti identični su sa onima koji su definisani evropskom Digitalnom agendom 2020 i vizijom o Gigabitnom društvu do 2025. godine, kazao je državni sekretar u Ministarstvu ekonomije Milan Srzentić na današnjem panelu pod nazivom Digitalizacija i inovacija kao razvojna šansa koji se održava u Bečićima u okviru Konferencije o ekonomiji Montenegro 2019.

Milan Srzentić 

On je kazao da je činjenica da region još uvijek zaostaje za Evropskom unijom u procesu digitalizacije, ali je isto tako činjenica i da je taj jaz iz godine u godinu sve manji.

“Uvjeren sam da nije daleko trenutak kada ćemo uhvatiti priključak sa zemljama članicama Evropske unije budući da već postoji određeni broj indikatora, u okviru kompozitnog indeksa digitalizacije, po kojima Crna Gora pokazuje bolje performanse od jednog broja članica, pa čak i na nivou evropskog prosjeka”, rekao je Srzentić.

On je istakao da se naš optimizam zasniva i na onome što je urađeno u prethodnom periodu i na onome što smo se obavezali da uradimo u bliskoj budućnosti. Uporedo sa oblikovanjem regulatornog i zakonskog okvira po ugledu na Evropsku uniju, posvećeni smo i obezbjeđivanju snažnih podsticajnih programa procesu digitalne transformacije i razvoju inovativnih potencijala u zemlji.

“Smatram da su radom više institucija u prethodnom periodu stvorene snažne i održive pretpostavke za ubrzan razvoj digitalnog društva i ekonomije“, naglasio je državni sekretar.

U sklopu Programa za unaprjeđenje konkurentosti privrede, Ministarstvo ekonomije sprovodi niz programa koji se koriste od strane privrednih subjekata za digitalizaciju poslovnih procesa i inovacija proizvoda i usluga. I to kroz pružanje konsultantskih usluga, usluga mentoringa, finansiranje troškova uvođenja međunarodnih standarda, troškova rada i prezentovanja klastera na međunarodnim tržištima, podsticaj direktnih investicija itd. U narednoj godini planirani su i posebni programi podrške digitalnoj transformaciji i izvoznim aktivnostima.

I u dijelu podrške inovativnim aktivnostima je urađeno mnogo. Crna Gora je prva zemlja van EU koja je donijela Strategiju pametne specijalizacije (S3) sa ukupnim budžetom od 174 miliona eura za period 2019-2024.

Pored S3, Ministarstvo nauke je u saradnji sa drugim institucijama pripremilo, a Vlada utvrdila, i Program podsticanja inovativnih startapova 2019-2021 vrijednosti 4,5 miliona eura.

“Sljedeća godina će uvođenjem elektronskih identifikacionih dokumenata i uspostavljanjem digitalnog identiteta svakako biti prekretnica i u pružanju usluga elektronskim putem. U dijelu e-uprave, zaokružen je zakonski osnov koji je neophodan za digitalizaciju. Novi Predlog Zakona o elektronskoj upravi koji je Vlada utvrdila, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu, pored Zakona o elektronskom dokumentu, Zakona o informacionoj bezbjednosti i Zakona o elektronskoj trgovini, uređuje pitanje e-usluga na nivou javne uprave”, rekao je on.

Izvršene su i izmjene Zakona o ličnim kartama koje su normirale digitalni identitet građana. Zakonom o upravnom postupku je elektronska komunikacija izjednačena sa konvencionalnim načinom komunikacije, Zakon o administrativnim taksama je po prvi put uveo elektronsku naplatu taksi, a Zakon o fiskalizaciji normira elektronsku razmjena podataka između poreskih obveznika i Poreske uprave.

“Preduslov za ambiciozne planove kad je u pitanju e-uprava predstavlja uspostavljanje sigurne i kvalitetne informatičke infrastrukture”,  zaključio je Srzentić.

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments