Skupština Prijestonice Cetinje usvojila je danas Izvještaj o radu gradonačelnika za 2018. godinu u kom se, između ostalog navodi, da je lokalna uprava smanjila dugovanja za milion eura kao i da redovno izmiruje zarade.

Kako je saopšteno iz Prijestonice, u izvještaju se naglašava i da lokalna uprava, nakon reprogramiranja kredita kod poslovnih banaka i sa uvećanjem prihoda od naplate poreza, redovno izmiruje zarade u bruto iznosu i sve obaveze prema Poreskoj upravi.

“U 2018. godini u potpunosti je isplatila ugovorena sredstva iz budžeta javnim preduzećima čiji je osnivač”, ističe se u saopštenju.

Skupština Prijestonice usvojila je i odluku o kupovini dijela imovine Elektroindustrije Obod u stečaju, čime se stiču uslovi za nova zapošljavanja i za novi privredni razvoj grada.

“Kupovina Oboda predviđena je Programom razvoja Prijestonice Cetinje za 2019. godinu koji je usvojio Senat Prijestonice Cetinje, uz prethodno informisanje Skupštine Prijestonice Cetinje. Ovaj Program potvrdila je i Vlada Crne Gore. Procijenjena vrijednost imovine je 2,5 miliona eura, a novac za kupovinu obezbijeđen je dijelom iz Kapitalnog budžeta za ovu godinu, dok će ostatak biti planiran u budžetu za 2020”, navode u Prijestonici.

Gradonačelnik Aleksandar Kašćelan kazao je da je prethodna godina bila izazovna, jer je trebalo pomiriti potrebu za finansijskom konsolidacijom i poboljšanjem javnih finansija i istovremeno pratiti razvojne potrebe grada.

“Vjerujem da smo u mjeri mogućeg usaglasili ova dva zahtjeva koja se pred nas postavljaju kao trajni imperativ. Činjenica je da smo, prema preliminarnim podacima Sekretarijata za finansije i ekononomski razvoj, uspjeli da za oko milion eura smanjimo dug Prijestonice Cetinje. To je, iz kojeg god ugla da posmatrate, veliki uspjeh i motiv da se nastavi započeto. Ovo govorim iz razloga što je bilo komentara da je prvi vraćeni milion poput kapi u okeanu”, rekao je Kašćelan.

Saglasan je da je pred njima mnogo posla, ali naglašava da je od marta do decembra vraćen milion u opštini gdje od 350 privrednih preduzeća, koja su predala završne račune, njih 200 zapošljava jednog radnika, a 102 preduzeća od dva do pet zaposlenih.

“U 2018. godini Prijestonica Cetinje u potpunosti je isplatila ugovorena sredstva iz budžeta javnim preduzećima čiji je osnivač. Ističem i da neka od njih, bez obzira na isplaćena sredstva, nijesu ispoštovala zakon i izmirila obaveze za poreze i doprinose. Takav odnos nećemo tolerisati ma ko da je u pitanju. Već sam kazao da su za oko 14 odsto povećani sopstveni prihodi i da je ostvarena ušteda u rashodima za 40 odsto”, rekao je prvi čovjek Cetinja.

Prema njegovim riječima, veliki teret za budžet bili su troškovi sudskih postupaka iz ranijeg perioda.

“Direkcija za imovinu je u toku 2018. godine prema Sekretarijatu za ekonomski razvoj uputila naloge za plaćanje – po osnovu sudskih postupaka, rješenja o izvršenju, sudskih poravnanja – u iznosu od gotovo 330 hiljada eura. Poseban udar na budžet bila su posebna potraživanja vrijedna gotovo 200 hiljada eura, koja su tek kroz nove tužbe i sudske postupke tokom godine evidentirani”, naveo je Kašćelan.

No, kako je kazao, bez obzira na ogromne izdatke na koje nijesu mogli uticati, unapređenje javne infrastrukture u toku 2018. godine bio je jedan od prioriteta u njihovom radu.

“Posebna pažnja posvećena je aktivnosti koju je imala Vlada i Direkcija za saobraćaj u asfaltiranju i rekonstrukciji regionalnih puteva. U tom smislu, važno je ukazati na završnicu saobraćajnice Njeguši – Međuvršje – Ivanova korita, pri čemu su prošle godine najzahtjevniji radovi izvodili na dionici Cetinje – Njeguši”, saopštio je Kašćelan.

U tom periodu, završena je rekonstrukcija Belvederske ulice.

“U posljednjm kvartalu prošle godine na seoskom području u Katunskoj i Riječkoj nahiji izdvojeno je više od pola miliona eura. Najznačajniji projekat, koji je finalizovan u 2018. godini, je svakako završetak sanacije nesanitarnog odlagališta Vrtijeljka, za šta je utrošeno 1,8 miliona eura. Intenzivirani su radovi na fudbalskom stadionu, vrijednom gotovo devet miliona eura, čiji je ostvareni procenat realizacije prošle godine u odnosu na projektovano iznosio preko 90 odsto. Oko 360 hiljada eura izdvojeno je za sanaciju i opremanje objekata Biznis inkubatora”, kazao je Kašćelan.

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments