Petak, 1 Marta, 2024
Rubrika:

Odluka suda: Vuković nezakonito smijenjen sa mjesta direktora ”Plantaža”

Poništena kao nezakonita odluka o razrješenju Vukovića, od 27. oktobra 2021. i Aneks ugovora o radu, od 01. novembra 2021. godine kojim je, nakon što je nezakonito smijenjen sa mjesta izvršnog direktora, nezakonito i raspoređen na najniže referentsko radno mjesto u kompaniji

Kompanija “13. Jul – Plantaže” a.d. Podgorica izgubila je prvostepeni spor od bivšeg izvršnog direktora, Miroslava Vukovića.

Prvostepenom presudom podgoričkog Osnovnog suda, a u koju je CdM imao uvid, poništena je kao nezakonita odluka o razrješenju Vukovića, od 27. oktobra 2021. i Aneks ugovora o radu, od 01. novembra 2021. godine kojim je, nakon što je nezakonito smijenjen sa mjesta izvršnog direktora, nezakonito i raspoređen na najniže referentsko radno mjesto u kompaniji.

“Odbor direktora Plantaža, na čelu sa aktuelnim predsjednikom Nebojšom Vuksanovićem, nezakonito je smijenio bivšeg izvršnog direktora Miroslava Vukovića”, utvrdila je sudija Osnovnog suda u Podgorici Vesna Banjević.

Po ocjeni ovog suda bilo je neophodno da predmetna odluka sadrži obrazloženje o relevantnim činjenicama, pravnim propisima i razlozima koji istu opravdavaju, kao i pouku o pravnom lijeku koja je u konkretnom slučaju izostavljena, pa u tom smislu samo citiranje odredbi Zakona i Statuta tuženog kojim se predviđaju slučajevi kada izvršni direktor može biti razriješen kao i ko razrješava izvršnog direktora, ne može se smatrati obrazloženom odlukom jer rješenje o razrješenju mora biti valjano obrazloženo i zasnovano na odgovarajućem činjeničnom stanju, potkrijepljeno pravnovaljanim dokazima, odnosno u konkretnom slučaju rješenje mora da sadrži razloge zbog kojih je tužiocu prestala funkcija izvršnog direktora, tj. razloge za razrješenje, kao i pravnu pouku, obzirom da isti ne može biti lišen svog Ustavom zagarantovanog prava na ulaganje pravnog lijeka.

Ovo posebno jer je tužilac razriješen prije isteka mandata na koji je izabran, što dalje implicira da rješenje nema konstitutivni karakter, kao što je to slučaj sa prestankom funkcije istekom mandata, već kao takvo mora sadržati razloge zbog kojih se tužilac razrješava dužnosti prije isteka mandata, već kao takvo mora sadržati razloge zbog kojih se tužilac razrješava dužnosti prije isteka mandata.

“Usljed navedenog, zbog izostanka obrazloženja u osporenom rješenju tuženog i bez ikakvog ukazivanja, odnosno nenavođenja razloga zbog kojih je tužilac razriješen sa funkcije izvršnog direktora, kao i izostanka pravne pouke, pobijeno rješenje se ne može okarakterisati kao zakonito”, navodi se u obrazloženju presude.

U obrazloženju presude se još navodi i da “upravo zbog činjenice da Odluka o razrješenju tužioca ne sadrži nikakvo obrazloženje, to se i ne može utvrditi da li je kod tuženog postojala potreba procesa i organizacije rada da se tužilac razriješi sa mjesta izvršnog direktora i rasporedi na mjesto referenta za kadrovske poslove.”

Ukoliko ova presuda postane izvršna, odnosno pravnosnažna, izvjesno je da postoji mogućnost da Vuković podnese Kompaniji zahtjev za isplatu zarada koje bi ostvario da je ostao na mjestu izvršnog direktora do kraja njegovog petogodišnjeg mandata ili da u protivnom podnese tužbu za naknadu štete, čiji iznos bi obuhvatio iznos njegovih bruto zarada za četiri godine preostalog mandata, kao i pripadajuće kamate.

Kako Zakon o privrednim društvima predviđa da članovi odbora odgovaraju za štetu nastalu njihovom odlukom i da su odgovorni svi koji su za nju glasali, to su manjinski akcionari Plantaža Privrednom sudom u Podgorici – protiv članova odbora direktora koji su glasali za ovu odluku – podnijeli tzv. derivativnu tužbu kojom zahtijevaju da ih sud presudom obaveže da Kompaniji “13. Jul-Plantaže” a.d. Podgorica solidarno naknade materijalnu štetu koja se ogleda u povredi dužnosti pažnje prilikom donošenja ove odluke, kojom je, po presudi Osnovnog suda u Podgorici, nezakonito razriješen bivši izvršni direktor Miroslav Vuković.

Manjinski akcionari Plantaža su navedenom tužbom tužili šest od sedam članova Odbora direktora – Nebojšu Vuksanovića (SNP), Snježanu Pavićević (DF-NSD), Darka Rašovića (DF-NSD), Borisa Boričića (DF-DNP), Mariju Nikčević (Demokrate) i Miloša Popovića (URA). Tužbom nije obuhvaćen jedino Nikola Perišić, koji u Odboru direktora zastupa interese Crnogorske komercijalne banke (CKB), koji je glasao protiv odluke kojom je razriješen bivši izvršni direktor Miroslav Vuković.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

Subscribe
Notify of

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve