Četvrtak, 28 Septembra, 2023
Rubrika:

LJEPOTE BJELASICE KAO INSPIRACIJA Kolašin Hillside Resort

Topografija terena zahtijevala je delikatan pristup pri projektovanju, planiranju i zoniranju funkcija i estetskih karakteristika smještajnih jedinica, rezultirajući objektima orjentisanih niz padinu terena, orijentisanih pretežno ka zapadu, omogućavajući maksimalni protok vizura ka dolini rijeke Tare.

Bjelasica i Kolašin posljednjih godina postali su čvor ekonomskog razvoja, ne samo sjevera već i cijele države. Kako je portal Aktuelno nedavno pisao, gradnja hotela, infrastrukture,  otvaranje novih ski staza i mnogi drugi projekti pokrenuti prije svega na Bjelasici garant su za stotine radnih mjesta i najava ekonomskog buma sjevera Crne Gore.

Ovako povoljna investiciono-razvojna klima služi kao insipiracija za mnoge projekte. Jedan od takvih ambicioznih i vizionarskih projekata je turističko naselje “Kolašin Hillside Resort”, koji je osmislio arhitektonski studio – ”STUDIO SYNTHESIS architecture&design”, predvođen vodećim projektantom Dr. Sonjom Radović Jelovac.

Kolašin Hillside Resort je projekat čija bi realizacija mogla početi u dogledno vrijeme. Kako se navodi na sajtu casopisprostor.me, planirano je da se prostire na parceli površine 94.339m2 u opštini Kolašin, na nadmorskoj visini od 1188m.n.v-1345m. Udaljeno 4.5 km od centra Kolašina predstavlja ekološki turistički kompleks intimne atmosfere uklopljen u izolovano prirodno okruženje.

Topografija terena zahtijevala je delikatan pristup pri projektovanju, planiranju i zoniranju funkcija i estetskih karakteristika smještajnih jedinica, rezultirajući objektima orjentisanih niz padinu terena, orijentisanih pretežno ka zapadu, omogućavajući maksimalni protok vizura ka dolini rijeke Tare.

Koncept je proizašao iz elemenata tradicionalne arhitekture ovog podneblja, što se ogleda u postojanju strmih krovnih ravni i upotrebi prirodnih i toplih materijala kao što su kamen i drvo. Cilj projektantskog tima bio je nastanak integralne arhitekture koja reinterpretira i osavremenjuje tradicionalne forme graditeljskog nasleđa karakterističnog za dati kontekst čije su morfološko-volumetrijske karakteristike rezultat intuitivnog i utilitarnog u odnosu prema okruženju.

Svojom arhitekturom – novoprojektovanim objektima ili pejzažnim i infrastukturnim uređenjem, kompleks se potpuno prirodno otjelovljuje kao produžetak uzbudljivog pejzaža. Rješenje projektantskog tima naglašava pejzaž kao vrijednost po sebi i sasvim ga, neupadljivo, odmjerenim intervencijama nadgrađuje pretvarajući dinamičnu topografiju u uzbudljivu oazu koju će korisnici željeti da upoznaju i savladaju.

U funkcionalnom i urabnističkom smislu projektovani kompleks se može sagledati kroz tri cjeline ujednačenih površina.

Podjela je sukcesivna na osi istok-zapad koja je dominantna u smislu topografije terena.

Na svakoj od pripadajućih prostornih cjelina predviđena su po tri eko hotela i po deset vila sa dvije sjmeštajne jedinice.

Čitav kompleks je prožet i sve cjeline su međusobno povezane lokalnom saobraćajnicom, pješačkim i trim stazama, stazama za jahanje i vožnju bicikla. Predviđene su novoprojektovane saobraćajnice radi bolje infrastrukturne povezanosti unutar kompleksa.

Eko-hoteli

Eko-hotel je, prema Urbanističko-tehničkim uslovima, forma smještaja u ruralnom području koja je održivo integrisana prirodno, izgrađeno i socijalno/društveno okruženje. Koncept je osmišljen tako da posjetiocima pruži priliku da borave u zdravom prirodnom okruženju tokom cijele godine, i u skladu s opštim principima održivosti i ekološke osviještenosti edukuje turiste i lokalno stanovništvo kako svojim programom i ponuđenim aktivnostima, tako i svojom pojavnošću i materijalizacijom koje karakterišu nizak uticaj na prirodnu sredinu, ekološka i energetski efikasna gradnja.

Pojavnost, estetske i oblikovne karakteristike kao i materijalizacija objekata derivat su graditeljskog naslijeđa sjevernih, planinskih predjela Crne Gore pa tako i užeg prostornog konteksta.

Forma objekata odiše jednostavnošću izraza i umjerenih poteza koji proizlaze iz skromnosti kao in-heretne vrijednosti i kvaliteta ovog podneblja.

Tipski hoteli kapaciteta 12 apartmana pored svih neophodnih pratećih sadržaja korsnicima pružaju i mogućnost boravka u spa centrima, kongersnim salama i restoranima domaće kuhinje na bazi lokalnih sirovina.

Materijalizacija fasada je ostvarena u drvetu i dobija na dinamici kombinacijom svijetlih i tamnih tonova. Maksimalizovane su staklene površine kako bi se svim korisnicima pružio osjećaj sjedinjenosti sa prirodom i okruženjem.

Krovne ravni koje se prepliću daju formi uzbudljivost i dinamičnost koja ostavlja jak utisak na posmatrača koji u toj formi prepoznaje odlike okolnog pejzaža.

Vile

Vile u estetskom izrazu i u vizuelnom smislu djeluju kao ekstenzije hotela. Upotreba drveta i velikih staklenih površina kako bi se obezbijedila što bolja veza sa okruženjem, poštujući i ostajući u domenu ekološke efikasnosti i principa održivosti.

Tipološki identične, kao slobodnostojeći objekti, svaka vila ima kapacitet od dvije smještajne jedinice, odnosno, dva apartmana, sa pripadajućom terasom i ljetnjom kuhinjom kao i parking pro-storom.

Koncept je proizašao iz elemenata tradicionalne arhitekture ovog podneblja, što se ogleda u postojanju strmih krovnih ravni i upotrebi prirodnih i toplih materijala kao što su kamen i drvo. Cilj projektantskog tima bio je nastanak integralne arhitekture koja reinterpretira i osavremenjuje tradicionalne forme graditeljskog nasleđa karakterističnog za dati kontekst čije su morfološko-volumetrijske karakteristike rezultat intuitivnog i utilitarnog u odnosu prema okruženju.

Apartmani su opremljeni kupatilom, spavaćom sobom, garderobom, dnevnim boravkom i kuhinjom.

Pejzažna arhitektura

Kompoziciono rješenje pejzažnog uređenja proističe iz karaktera same lokacije, položaja saobraćajnice i projektovanih objekata kao i postojeće vegetacije. Pejzažno uređenje koncipirano je tako da podrži balans između postojećih i novoprojektovanih elemenata pejzaža, tako da se dobije autentičan izraz.

Pejzažno uređenje terena oko objekata rađeno je na osnovu pozicije objekta i parking površina, kao i na osnovu položaja slobodnih površina i njihove osunčanosti u toku dana. Prilikom pozicioniranja visokog zelenila vođeno je računa o vizurama tako da je na prostoru ispred terasa vila i hotela predviđena samo niža vegetacija. Predviđeno je čuvanje postojećih ivica šuma gde je to bilo izvodljivo dok se na površinama na kojim se očekuje uklanjanje postojeće vegetacije uslijed izgradnje infrastrukturnih objekata, predviđa rekultivacija. Od visokog zelenila predviđena je sadnja četinara smrče Picea abies, jele Abies alba i bora Pinus silvestris, Pinus nigra i molike Pinus peuce. Od lišćarskih vrsta predviđena je sadnja breza Betula alba, planinskog jasena Sorbus aucuparia, bukve Fagus sylvatica i bijelog graba Carpinus betulus. Sadnjom lišćarskih vrsta unosi se kolorit i stvaraju se kontrasne mase zelenila u odnosu na tamno četinarsko drveće. Ovaj kontrast se pojačava tokom jeseni i zime.

Na površinama okolo novoprojektovane saobraćajnice vrši se rekultivacija, prije svega, autohtonim travnatim vrstama i vrstama sa poleglom formom koje će stabilizovati supstrat na kosinama i usjecima. Zelene površine okolo hotela i vila se obogaćuju sadnjom poleglih cetinarskih vrsta Juniperus sp, Pinus sp, zatim žbunastim vrstama drena Cornus sp. aronije Aronia melanocarpa, jorgovana Syringa vulgaris, kao i travnatim vrstama Miscanthus sp, Carex sp. Od perenskih vrsta predviđen je vrijes Calluna vulgaris.

Oblik, boja, i tekstura odabranih drvenastih i žbunastih vrsta kao i perena predstavljaju kompozicioni element koji ublažava ortogonalne linije građevinske parcele, sjedinjuju zonu zelenila i formiraju identitet prostora.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

Subscribe
Notify of

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve