Zavod za zapošljavanje Crne Gore potpisao je ugovore sa korisnicima 57 projektnih ideja po grant šemi, vrijednoj skoro 2,7 miliona eura bespovratnih sredstava, za finansiranje projekata zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Sa konferencije za medije

“Realizacijom potpisanih ugovora planira se otvaranje novih i, nadamo se, održivih radnih mjesta čime će se, vjerujem, na dugoročnom planu riješiti pitanje njihove nezaposlenosti. Kroz projekte će biti uključena 383 lica sa invaliditetom od čega će 287 osoba biti zaposleno tokom trajanja projekta, a njih 134 će biti zaposlena nakon završetka projekta, u najkraćem trajanju od devet mjesec”, kazao je na konferneciji za medije direktor Zavoda Suljo Mustafić.

On je istakao da je u Crnoj Gori 597 poslodavaca koji ostvaruju pravo na subvenciju zarade.

“Od 903 zaposlene osobe sa invaliditetom, 600 je zaposleno na neodređeno vrijeme. Brojke pokazuju pozitivne pomake i rast interesovanja poslodavaca za zapošljavanjem lica sa invaliditetom. Grant je dobilo 40 poslodavaca iz realnog i 15 iz nevladinog sektora”, precizirao je Mustafić i dodao da takvi trendovi ohrabruju i podstiču očekivanja da će se status OSI, u našem društvu, u narednom periodu – poboljšati.

Podsjetio je da je Zavod je do sada objavio osam javnih poziva za finansiranje projekata zapošljavanja OSI, vrijednih 13,5 miliona eura, što je doprinijelo uključivanju preko hiljadu osoba iz te osjetljive kategorije.

“Poslodavci koji zapošljavaju lica sa invaliditetom imaju pravo na subvencije, a pritom se oslobađaju plaćanja posebnog doprinosa, što predstavlja dvostruku dobit. Zato ću i danas uputiti apel poslodavcima – da koriste povoljnosti koje im nudi država”, istakao je Mustafić.

Direktor Zavoda je ocijenio i da je u Crnoj Gori već duže prisutan trend rasta broja zaposlenih i snižavanje stope registrovane nezaposlenosti.

“Prema posljednjem izvještaju Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u državi se nalazi 34.597 nezaposlenih, a stopa registrovane nezaposlenosti pala je ispod 15 odsto (14,91) i tri procenta je niža nego lani u ovom periodu”, istakao je Mustafić.Dodao je da je u vrhu prioriteta zacrtanih politika Vlade i resornog Ministarstva a time i Zavoda, ove godine, veće uključivanje domaćih sezonskih radnika na tržište rada.

“Počeli smo na vrijeme, pa su i rezultati već vidljivi. Javna kampanja države “Zaposlimo domaće – da Crna Gora radi”, koju je realizovao Zavod i resorno ministarstvo, doprinijela je povećanju interesovanja domaćih radnika da rade na sezonskim poslovima. U Crnoj Gori je ove godine već angažovano 10.357 radnika na sezonskim poslovima. Ta cifra je respektabilna, posebno ako se ima u vidu da je ranijih godina, tokom cijele sezone, zapošljavano oko 9.000 domaćih sezonaca. To, takođe, znači da je sada potpuno realna ambicija Zavoda, s početka godine, da ćemo na kraju sezone imati više zaposlenih sezonskih radnika, nego ranije”, kazao je Mustafić.

Smanjenju nezaposlenosti u narednom periodu, uvjeren je, doprinijeće i programi “Osposobljavanje za rad kod poslodavca” i “Osposobljavanje za samostalan rad”, vrijedni 834 hiljade eura.

“Kroz ta dva programa, za koja je Zavod jutros objavio konkurse, biće angažovano 500 nezaposlenih”, rekao je direktor ZZZCG i pozvao zainteresovane poslodavce da se o svemu informišu u biroima rada, kao i na sajtu Zavoda.

Najavio je i aktivnosti u dijelu podrške samozapošljavanju u Crnoj Gori, kroz poziv za dodjelu bespovratnih sredstava nezaposlenima za započinjanje sopstvenog biznisa.

“Zavod će u ovoj i naredne dvije godine biti direktni korisnik Programa grantova za samozapošljavanje i pokretanje sopstvenog biznisa, vrijednog 3,5 miliona eura. Zavod će objaviti Javni poziv, vjerovatno, u septembru. Bespovratna sredstva, za minimum 400 grantova za samozapošljavanje, biće dodijeljena kroz tri jednogodišnja ciklusa. Mogućnost da se prijave imaće lica sa evidencije, prije svega mladi, žene i dugotrajno nezaposleni”, zaključio je Mustafić.

Komentari

avatar