Dio imovine HG “Budvanska rivijera” prodat je danas na aukciji Draganu Bogdanoviću iz Beograda, koji je prvi istakao ponudu na cijenu od 200.000 eura, saopšteno je iz Komisije za aukciju.

Komisija za aukciju

Kako se ističe, Komisija za aukciju je Javni poziv za prodaju objavila početkom jula.

“Javnim pozivom oglašena je prodaja sljedeće imovine Društva: zgrada br. 1 u trgovini, ugostiteljstvu i turizmu – objekat Hotel “Piva” u Plužinama, površine 550 kvadratnih metara u osnovi, sa pripadajućim zemljištem ukupne površine 1.451 m2 (od čega je 550 kvadratnih metara pod objektom, a 901 oko objekta). Nepokretnost koja se prodaje pripada katastarskoj parceli broj 85, upisanoj u Listu nepokretnosti broj 42, KO Plužine, izdatog od Uprave za nekretnine, Područna jedinica Plužine. Na navedenoj nepokretnosti nema upisanih tereta i ograničenja”, naglasili su u Komisiji.

Početna cijena predmeta prodaje bila je 152.000 eura. Za učešće na javnoj aukciji prijave su podnijeli Dragan Bogdanović iz Beograda, Veselin Ivanović iz Beograda i Željko Bakrač iz Plužina.

foto: Arhiva

“Na početnu prodajnu cijenu od 152.000 eura ponudu su istakna sva tri učesnika. U nastavku nadnematnja nakon sedam aukcijiskih koraka (155.000 eura, 160.000 eura, 170.000 eura, 180.000 eura, 190,000 i 200.000 eura) postignuta je konačna prodajna cijena u iznosu od 200.000 eura”, navode u Komisiji.

Za kupca je proglašen Dragan Mihaila Bogdanović iz Beograda, jer je prvi istakao ponudu na cijenu od 200.000 eura.

“Učesnik koji je drugi istakao ponudu na iznos 200.000 eura je Željko Tomislava Bakrač iz Plužina. Voditelj aukcije je potom označio aukciju završenom”, dodali su u Komisiji.

Komentari

avatar