Skoro 3.000 funkcionera nije dostavilo izvještaje o prihodima!

Redovne godišnje izvještaje o prihodima i imovini do sada je dostavilo samo 1750 od 4.427 javnih funkcionera u Crnoj Gori, a rok za ispunjenje te zakonske obaveze ističe u petak.

Kako je saopšteno iz Agencija za sprječavanje korupcije (ASK), izvještaje o prihodima i imovini predalo je i svega 250 od ukupno 1228 državnih službenika koji imaju tu obavezu.

Iz Agencije su najavili da će, u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije, pokrenuti upravne i prekršajne postupke protiv javnih funkcionera koji ne dostave izvještaj o prihodima i imovini u zakonskim rokovima, kao i protiv onih za koje se ispostavi da su dostavili netačne i nepotpune podatke.

Oni su podsjetili da se obaveza dostavljanja redovnog godišnjeg izvještaja o prihodima i imovini odnosi na javne funkcionere i državne službenike koji imaju tu obavezu u skladu sa posebnim zakonima.

Iz Agencije su ponovili da se obrazac izvještaja šalje elektronskim putem, posredstvom internet stranice tog organa www.antikorupcija.me/korisnicki-servisi.

Nakon dostavljanja elektronske verzije izvještaja o prihodima i imovini, softver Agencije vrši početnu kontrolu popunjenog dokumenta koja podrazumijeva provjeru da li je podnosilac popunio sva obavezna polja, i obavještava podnosioca o eventualnim nepotpunim podacima.

– Nakon uspješno obavljene početne kontrole, podnijeti izvještaj dobija bar kod, nakon čega ga podnosilac može odštampati. Odštampani i potpisan izvještaj sa bar-kodom javni funkcioner dostavlja Agenciji poštom, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se zakonska obaveza dostavljanja izvještaja smatra ispunjenom samo u slučaju kada se on podnese elektronskim putem, a verzija izvještaja sa dodijeljenim bar kodom odštampa, potpiše i proslijedi na adresu Agencije za sprječavanje korupcije, ulica Kralja Nikole 27/V.

Iz Agencije su naglasili da obrasci dostavljeni bez bar koda nijesu validni za informacioni sistem tog organa.

– Nakon dostavljanja Izvještaja na navedeni način, Agencija počinje sa kontrolom, provjerom i obradom izvještaja koju vrši novoosnovani Odsjek za provjeru prihoda i imovine javnih funkcionera i državnih službenika koji imaju propisanu obavezu podnošenja izvještaja o prihodima i imovini, kaže se u saopštenju.

Odsjek je, kako se navodi, osnovan početkom godine, jer je prva godine rada Agencije pokazala potrebu za osnivanje novih odsjeka u cilju racionalizacije poslova i jačanja kapaciteta Agencije i daljeg unaprjeđenja efikasnosti rada tog organa u svim oblastima.

Nakon očitavanja bar koda i skeniranja pristiglih izvještaja, Odsjek za provjeru prihoda i imovine sprovodi administrativnu kontrolu istovjetnosti elektronske i potpisane verzije izvještaja.

Kako su kazali iz Agencije, ukoliko su obje verzije istovjetne, podaci iz izvještaja se verifikuju i objavljuju u Registru prihoda i imovine javnih funkcionera, odnosno na internet stranici Agencije.

– Do 27. marta, od ukupno evidentiranih 4.427 javnih funkcionera, njih 1750 aktivnih funkcionera je dostavilo redovne godišnje izvještaje o prihodima i imovini, kaže se u saopštenju.

Osim redovnih godišnjih izvještaja, Agenciji je dostavljeno i 100 izvještaja o prihodima i imovini u zakonskom roku od 30 dana po prestanku funkcije i 180 izvještaja o prihodima i imovini u zakonskom roku od 30 dana po stupanju na funkciju.

Dostavljeno je i 20 izvještaja o prihodima i imovini na zahtjev Agencije, u slučaju pokretanja upravnog postupka, u skladu sa zakonom, 37 izvještaja o prihodima i imovini u zakonskom roku od 30 dana u slučaju uvećanja imovine preko pet hiljada EUR i 127 godišnjih izvještaja o prihodima i imovini po prestanku funkcije.

– Osim javnih funkcionera, izvještaje o prihodima i imovini je do 27. marta predalo i 250 od ukupno 1228 državnih službenika koji imaju obavezu dostavljanja izvještaja, među koje se ubraja dio službenika Uprave za inspekcijske poslove, Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Poreske i Uprave carina, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je do tog datuma ukupno obrađeno i na sajtu Agencije objavljeno 2464 izvještaja o prihodima i imovini (2214 javnih funkcionera i 250 državnih službenika).

Agencija će, kako su naveli, izvršiti dubinsku provjeru podataka iz izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera kroz upoređivanje podataka iz izvještaja sa podacima iz baza podataka Uprave za nekretnine, MUP-a, Poreske uprave i Komisije za hartije za vrijednosti.

Provjera se, pojasnili su iz Agencije, vrši u skladu sa Godišnjim planom koji podrazumijeva kontrolu izvještaja svih poslanika, ministara, sudija i tužilaca, dok se za ostale funkcionere provjera vrši metodom slučajnog uzorka.

– Agencija će, u skladu sa Zakonom, pokrenuti upravne i prekršajne postupke protiv javnih funkcionera koji ne dostave izvještaj u zakonskim rokovima, kao i protiv javnih funkcionera za koje se ispostavi da su dostavili netačne i nepotpune podatke, a u cilju dosljedne primjene Zakona, kao i unapređenja transparentnosti i jačanja, etike i odgovornosti u vršenju javne funkcije, zaključuje se u saopštenju.

Komentari

avatar