Srijeda, 27 Septembra, 2023
Rubrika:

Smanjenje siromaštva djece da bude prioritet novoj vladi

Kao potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, Crna Gora se obavezala da svakoj djevojčici i dječaku obezbijedi ostvarivanje prava na život bez siromaštva

Kao odgovor na činjenicu da je najmanje trećina djece u Crnoj Gori u riziku od siromaštva, Fond Ujedinjenih nacija za djecu – UNICEF, NVO Centar za prava djeteta, NVO Centar za romske inicijative, NVO Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju i NVO Pedagoški centar Crne Gore pozivaju sve političke aktere da se obavežu da će im u godinama koje slijede biti prioritet smanjenje siromaštva djece.

Kao potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, Crna Gora se obavezala da svakoj djevojčici i dječaku obezbijedi ostvarivanje prava na život bez siromaštva.

Studija o višedimenzionalnom siromaštvu djece u Crnoj Gori, koju je nedavno objavio UNICEF, pokazuje da je više od 80 odsto djece u Crnoj Gori i čak 96 posto romske djece u stanju deprivacije barem u jednoj od sedam dimenzija koje su od ključnog značaja za razvoj djeteta – zdravlje, ishrana, razvoj i obrazovanje u ranom djetinjstvu, zanemarivanje i disciplina, dječji rad i kvalitetni uslovi stanovanja kao što su, između ostalog, voda i sanitarije.

„Prekidanje ovog kruga siromaštva prvenstveno zavisi od ulaganja Vlade u prava djeteta, kao i u prava žena. Zbog toga pozivamo sve političke aktere da se ujedine za djecu Crne Gore obavezujući se da će uložiti dovoljno sredstava da se djeci pogođenoj siromaštvom obezbijedi adekvatan pristup kvalitetnim uslugama u domenu zdravlja, obrazovanja i dječje zaštite. Bez značajne podrške države ta djeca ne mogu izaći iz višegeneracijskog ciklusa siromaštva. To je u najboljem interesu razvoja cijele zemlje”, poručio je šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Huan Santander.

Nacionalna stopa rizika od siromaštva iznosi 21 posto. Za dijete u sjevernom regionu Crne Gore mnogo je veća vjerovatnoća da će odrastati u siromaštvu, jer je u ovom regionu stopa siromaštva (45%) značajno veća nego u centralnom (15%) i južnom (12%) regionu. Siromaštvo u kojem žive, makar i na kratko vrijeme, može da utiče na djecu do kraja njihovog života.

„Pozivamo sve političke aktere da se obavežu da će očuvanje sigurnosti djece držati visoko na ljestvici svojih prioriteta, te da  će hitnim intervencijama uticati na smanjenje siromaštva, posebno ranjivih grupa djece. Očekivanja su da će uložiti i dodatne napore u osmišljavanje visoko kvalitetnih, održivih i dostupnih programa socijalne zaštite, koji integrišu komplementarne usluge zdravstva, obrazovanja i dječje zaštite, i na taj način osnažiti našu djecu da dostignu svoj puni potencijal za tranziciju u odraslo doba, i vode nezavisan i produktivan život,” poručila je Rajka Perović iz NVO „Centar za prava djeteta Crne Gore”.

Siromaštvo posebno pogađa djecu i adolescente zbog stigme koju ono sa sobom nosi.

„Pozivamo sve političke aktere da se obavežu da će smanjiti višedimenzionalno siromaštvo romske i egipćanske djece u Crnoj Gori i s njim povezani rizik od segregacije i društvene isključenosti putem omogućavanja boljih uslova stanovanja, ishrane i njihovog pristupa osnovnim uslugama. Pozivamo sve političke aktere da se obavežu da će, ako budu dio nove vlade poslije izbora, pronaći sistemsko rješenje za suzbijanje dječjih ugovorenih brakova kada je u pitanju romska i egipćanska zajednica, jer su oni jedan od ključnih uzroka siromaštva. Za izlazak iz kruga siromaštva neophodni su međusektorski napori da se poveća obuhvat romske i egipćanske djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, uključujući obezbjeđivanje hranljivog obroka u obrazovnim ustanovama, što bi dovelo do povećanja stepena socijalne inkluzije i boljih ishoda u pogledu učenja, ishrane i zdravlja”, poručila je Fana Delija iz NVO „Centar za romske inicijative”.  

Istraživanja pokazuju da društva širom svijeta plaćaju visoku cijenu ako nemaju efikasne intervencije za iskorjenjivanje siromaštva djece i ublažavanje njegovih negativnih posljedica. Više od polovine djece Crne Gore koja ne pohađaju programe obrazovanja u ranom djetinjstvu žive u najsiromašnijim porodicama.

„Pozivamo sve političke aktere da se obavežu da će hitno smanjiti siromaštvo djece u Crnoj Gori putem međusektorske saradnje na poboljšanju pristupa socijalnim, vaspitno-obrazovnim, zdravstvenim uslugama i uslugama rane intervencije djeci sa smetnjama u razvoju, posebno u ruralnim područjima zemlje. Kvalitet njege, razvoj i obrazovanje koje dijete dobija u ranom djetinjstvu, a poslije u skladu s njegovim mogućnostima, kao i adekvatno zapošljavanje, igraju ključnu ulogu u određivanju njegovih šansi za ispunjen život u odraslom dobu, što direktno utiče na smanjenje stepena siromaštva te osobe i njegove porodice”, poruka je Sava Kneževića iz NVO „Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju”.

Apelu za postavljanje smanjivanja siromaštva djece Crne Gore kao prioriteta svih političkih aktera pridružila se i NVO Pedagoški centar Crne Gore. Za njih je obezbjeđivanje kvalitetnog, inluzivnog obrazovanja svakom djetetu ključno za iskorjenjivanje siromaštva.

“Kao organizacija koja je aktivno uključena u napore za uključenje sve djece i mladih u obrazovni sistem Crne Gore, s posebnim fokusom na djecu pogođenu siromaštvom, od političkih aktera očekujemo urgentne, kvalitetne i efikasne mjere za punu integraciju djece iz osjetljivih grupa u vrtiće, osnovne i srednje škole. Put do integracije je prije svega kvalitetna umreženost svih institucija i njihova otvorenost da pruže dodatnu i obavezujuću podršku osnovnim ljudskim pravima – pravima na kvalitetno obrazovanje i jednakost svih”, poručila je Biljana Maslovarić iz NVO „Pedagoški centar Crne Gore”.

Djeca koja žive u siromaštvu, a dobijaju adekvatnu podršku, imaju bolju priliku da nastave svoje obrazovanje, dobiju plaćene poslove, zarađuju za život i pomognu svojim zajednicama da prosperiraju. Zbog toga će aktivnosti nove vlade na smanjenju siromaštva uticati na ukupnu ekonomiju i svaku osobu koja živi u Crnoj Gori. Iz ovih razloga kampanja pred parlamentarne izbore treba da se bavi ovim pitanjem ljudskih prava, jer je ono u samoj srži razvoja Crne Gore.

Fond Ujedinjenih nacija za djecu, poznatiji kao UNICEF, osnovan je 1946. godine i vodeći je međunarodni izvor pouzdanih podataka i analiza za djecu, koje koristi kako bi se zalagao za djecu i politike koje poboljšavaju život djece širom planete. UNICEF sarađuje s vladama u više od 190 zemalja i teritorija širom svijeta kako bi podržao svako dijete da ostvari svoja prava i potencijale, od ranog djetinjstva do adolscencije. Rad UNICEF-a za djecu prepoznat je u Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima djeteta.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

Subscribe
Notify of

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve