Subota, 18 Septembra, 2021
Rubrika:

Raspisan Javni poziv za raspodjelu sredstava za unapređenje konkurentnosti

Kako navode mikro, malim i srednjim preduzećima, postojećim i potencijalnim preduzetnicima, kao i zanatlijama na raspolaganju je 3 miliona eura kroz pet programskih linija finansijske podrške i dvije programske linije nefinansijske podrške

Ministarstvo ekonomskog razvoja objavilo je Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program unapređenja konkurentnosti privrede za 2021. godinu, saopšteno je iz Ministarstva.

Kako navode mikro, malim i srednjim preduzećima, postojećim i potencijalnim preduzetnicima, kao i zanatlijama na raspolaganju je 3 miliona eura kroz pet programskih linija finansijske podrške i dvije programske linije nefinansijske podrške.

Finansijska podrška realizovaće se kroz sljedeće linije:

  • Programska linija za modernizaciju proizvodnih procesa,
  • Programska linija za podršku malim ulaganjima,
  • Programska linija za uvođenje međunarodnih standarda,
  • Programska linija za podršku digitalizaciji,
  • Programska linija za podsticaj cirkularne ekonomije.Programske linije nefinansijske podrške odnose se na pružanje mentoring usluga i razvoja preduzetništva.
    “Realizacijom ovih programskih linija omogućiće se jačanje izvoznog potencijala i poboljšanje konkurentnosti proizvoda i usluga. Posebna pažnja biće posvećena i podsticanju razvoja preduzetništva mladih, žena i zanatlija kao posebno ‘ranjivih’ ciljnih grupa, kako kroz posebnu programsku liniju, tako i kroz Program u cjelini, kao bitnih segmenata na kojima počiva razvoj dinamične, inovativne i izvozno orjentisane privrede”, dodaju iz Ministarstva.

Kako ističu, svaka Programska linija jasno definiše potrebnu dokumentaciju, opštu i specifičnu, koju je neophodno priložiti.

“Popunjeni prijavni formulari sa pratećom dokumentacijom predaju se elektronski, putem online platforme. Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje zahtjeva zainteresovani mogu pronaći na https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-ucesce-u-postupku-dodjele-sredstava-za-program-za-unapredenje-konkurentosti-privrede-za-2021-godinu, kao i proceduru prijave, neophodnu dokumentaciju, ocjenjivanje prijava i sve ostale relevantne informacije za svaku programsku liniju”, saopšteno je iz Ministarstva.

PROGRAMSKA LINIJA ZA MODERNIZACIJU PROIZVODNIH PROCESA

KO?

Pravo učešća u Programskoj liniji imaju registrovana mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji posluju najmanje 2 godine i čija je pretežna djelatnost registrovana u oblastima prerađivačke industrije.

ŠTA?

Sredstva mogu biti namijenjena za nabavku opreme: novih proizvodnih mašina i/ili specijalizovane opreme za stavljanje u pogon kupljenih mašina.

KOLIKO?

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za modernizaciju proizvodnih procesa iznosi 1.500.000€.

Programska linija podrazumijeva realizaciju planirane investicije – nabavku opreme (dijelom ili u potpunosti) kroz kreditni aranžman sa Investiciono-razvojnim fondom Crne Gore (IRF) ili poslovnim bankama. Iznos odobrenih bespovratnih sredstava u visini do 35% vrijednosti nabavke opreme ne može biti manji od 7.000€ niti veći od 70.000€ bez PDV. U skladu sa tim, vrijednost nabavke opreme na koju se dodjeljuju bespovratna sredstva kreće se u rasponu od 20.000 do 200.000€.

KADA?

Krajnji rok za dostavljanje prijava od strane privrednih subjekata je 01. oktobar 2021. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za podnošenje kompletne dokumentacije 1. novembar 2021. godine do 15:00h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA PODRŠKU MALIM ULAGANJIMA

(u fokusu – žene, mladi u biznisu i zanatlije)

KO?

Pravo učešća u ovoj Programskoj liniji imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća i zanatlije.

ŠTA?

Programska linija za podršku malim ulaganjima, namijenjena je za sufinansiranje troškova nabavke osnovnih sredstava – opreme i dijela nematerijalne imovine – softvera koji su direktno uključeni u proces proizvodnje, odnosno pružanja usluge:

1.nova proizvodna oprema i/ili mašina, koja je direktno u funkciji kreiranja proizvoda i/ili usluge;
2. polovna proizvodna oprema i/ili mašine, ne starije od tri godine koja je direktno u funkciji kreiranja proizvoda i/ili usluge;
3. nova računarska oprema, prenosni računari, štampači, skeneri i prateći softver, kao oprema u funkciji razvoja kreativnih industrija;
4. novi djelovi, specijalizovani alati za mašine;
5. kupovina domena i zakup hostinga (na godinu dana) ukoliko se kupuju prvi put, izrada web sajta sa interaktivnim softverskim rješenjima za on-line trgovinu i/ili komunikaciju sa kupcima/dobavljačima (e-poslovanje).

KOLIKO?

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za podršku malim ulaganjima iznosi 650.000€.

Ministarstvo ekonomskog razvoja odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, za mikro,mala i srednja preduzeća, a u maksimalnom iznosu do 6.000,00€ bez PDV-a, odnosno do 80% opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 7.500,00 € bez PDV-a za žene i mlade do 35. godina; dok kod zanatske djelatnosti do 70% opravdanih troškova bez PDV-a, odnosno u maksimalnom iznosu do 7.000,00 €.

KADA?

Krajnji rok za dostavljanje prijava od strane privrednih subjekata je 01. oktobar 2021. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za realizaciju odobrenih aktivnosti i podnošenje finalnih izvještaja 1. novembar 2021. godine do 15:00h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA UVOĐENJE MEĐUNARODNIH STANDARDA

KO?

Pravo učešća u ovoj Programskoj liniji imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća.

ŠTA?

Podrška je namijenjena za sufinansiranje troškova sljedećih aktivnosti:

• Komponenta I – Akreditacija tijela za ocjenjivanje usaglašenosti;
• Komponenta II – Uređenje poslovanja u skladu sa zahtjevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija/sertifikcija/resertifikacija):

KOLIKO?

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za uvođenje međunarodnih standarda iznosi 250.000€. Ministarstvo ekonomskog razvoja odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 70% za mikro i mala preduzeća odnosno do 60% za srednja preduzeća, iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 4.000€ bez PDV-a, odnosno do 80%, a u maksimalnom iznosu do 5.000€ bez PDV za preduzeća u kojima u vlasničkoj strukturi od minimum 50% učestvuju osobe ženskog pola i/ili osobe koje imaju do 35. godina starosti.

KADA?

Krajnji rok za dostavljanje prijava od strane privrednih subjekata je 01. oktobar 2021. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za realizaciju odobrenih aktivnosti i podnošenje finalnih izvještaja 1. novembar 2021. godine do 15:00h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA PODRŠKU DIGITALIZACIJI

KO?

Pravo učešća u ovoj Programskoj liniji imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća.

ŠTA?

Kroz Programsku liniju za podršku digitalizaciji podrška je namijenjena za sufinansiranje troškova izrade personalizovanog rješenja za digitalizaciju organizacionih i poslovnih procesa preduzeća;

KOLIKO?

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za podršku digitalizaciji iznosi 400.000€.

Ministarstvo ekonomskog razvoja odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 6.000,00€ bez PDV-a; odnosno do 80% opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 7.500,00€ bez PDV-a za preduzeća u kojima u vlasničkoj strukturi od minimum 50% učestvuju osobe ženskog pola i/ili osobe koje imaju do 35. godina starosti.

KADA?

Krajnji rok za dostavljanje prijava od strane privrednih subjekata je 01. oktobar 2021. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za realizaciju odobrenih aktivnosti i podnošenje finalnih izvještaja 1. novembar 2021. godine do 15:00h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA PODSTICAJ CIRKULARNE EKONOMIJE

KO?

Pravo učešća u ovoj Programskoj liniji imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća.

ŠTA?

Kroz Programsku liniju za podsticaj cirkularne ekonomije podrška je namijenjena za sufinansiranje troškova sljedećih aktivnosti:

• Komponenta I – Tretman otpadnih voda u industriji namijenjen preduzetnicima i mikro preduzećima;
• Komponenta II – Tretman otpadnih voda u industriji namijenjen malim i srednjim preduzećima i hotelima.

KOLIKO?

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za podsticaj cirkularne ekonomije iznosi 200.000€.

Ministarstvo ekonomije odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 70% za preduzetnike, mikro i mala preduzeća, odnosno do 60% za srednja preduzeća, iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 10.000,00€ bez PDV-a.

KADA?

Krajnji rok za dostavljanje prijava od strane privrednih subjekata je 01. oktobar 2021. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za realizaciju odobrenih aktivnosti i podnošenje finalnih izvještaja 1. novembar 2021. godine do 15:00h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA PRUŽANJE MENTORING USLUGA

KO?

Pravo učešća imaju mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici koji se bave proizvodnim ili uslužnim djelatnostima.

ŠTA?

Proces mentoringa se odvija po uspostavljenoj mentoring šemi, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA), po kojoj mentor sa osnivačem i /ili odgovornim licem privrednog subjekta provodi određeni broj sati, 25 za novoosnovana preduzeća i 50 za postojeća, i to u prostorijama korisnika (ne manje od 70% od ukupnog broja predviđenih sati). Osnivač i/ili odgovorno lice privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, analiziraju trenutnu situaciju, dijagnostifikuju razloge trenutnih problema ili smetnji za dalji razvoj, sagledavaju potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan razvoja.

KOLIKO?

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za pružanje mentoring usluga iznosi 35.000€.

Mentoring usluga je besplatna za krajnje korisnike – mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike.

KADA?

Krajnji rok za dostavljanje prijava od strane privrednih subjekata je 01. oktobar 2021. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za realizaciju odobrenih aktivnosti i podnošenje finalnih izvještaja 1. novembar 2021. godine do 15:00h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA

KO?

Pravo učešća imaju fizička lica – potencijalni preduzetnici i postojeća preduzeća koja posluju kraće od godinu dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

ŠTA?

Predmet podrške je pružanje nefinansijske i finansijske podrške za osnivanje novih i unapređenje poslovanja postojećih preduzeća.

Nefinansijska podrška obuhvata:

– Organizovanje obuka za teme relevantne za otpočinjanje i unapređenje postojećeg poslovanja;
Finansijska podrška obuhvata:
– Kreditnu podršku kod Investiciono razvojnog fonda Crne Gore A.D. kroz direktno finansiranje, gdje su obezbijeđeni sljedeći uslovi:
– Iznos kredita: do 50.000,00€
– Kamatna stopa: 2,5 % na godišnjem nivou uz proporcionalni sistem obračuna
– Rok otplate: do 12 godina (uključujući grace period)
– Grace period: do 4 godine.

Minimalan iznos kredita za koji se moze aplicirati je 5.000€.

KOLIKO?

Ukupan budžet za realizaciju nefinansijske podrške za Programsku linije za razvoj preduzetništva iznosi 15.000€.

KADA?

Krajnji rok za dostavljanje prijava od strane privrednih subjekata je 01. oktobar 2021. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za realizaciju odobrenih aktivnosti i podnošenje finalnih izvještaja 1. novembar 2021. godine do 15:00h

Najnovije

Ovo je prognoza vremena za sjutra

U Crnoj Gori sjutra će biti umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. "Vjetar južnih smjerova, uglavnom slab do umjeren. Jutarnja...

Arteta potvrdio: Vilšir ponovo razgovara sa Arsenalom

Džek Vilšir bi mogao da se nakon tri godine vrati u Arsenal. Menadžer ''tobdžija'' Mikel Arteta potvrdio je da se razgovara sa iskusnim vezistom. - Pričamo...

Pokret Navaljnog optužio Google i Apple da su popustili pred ucjenama Kremlja

Pokret ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog, koji je u zatvoru od januara, optužio je danas kompanije Google i Apple da su popustili pred ucjenama Kremlja...

Murinjo nezadovoljan poslije 5:1: Nijesmo igrali kvalitetno

Roma je pobijedila CSKA iz Sofije sa 5:1, ali Žoze Murinjo nije bio zadovoljan. Strateg ''vučice'' istakao je da je ekipa morala da bude na...

Slovenija: Državni službenici do prvog oktobra moraju imati dokaz o vakcinaciji

Svi zaposleni u državnoj upravi u Sloveniji moraće da se vakcinišu protiv kovida-19, jer im negativan test na korona virus više neće biti dovoljan...

Najčitanije

Povezano

Podsticajima za inovacije do jačanja konkurentnosti crnogorske privrede

Ministarstvo ekonomskog razvoja je u proteklom periodu intenzivno radilo na pripremi podzakonskih akata koji će omogućiti punu implementaciju Zakona o podsticajnim mjerama za razvoj...

Ministarstvo ekonomskog razvoja pisalo Adriatic Propertisu

Punomoćnik Ministarstva ekonosmkog razvoja advokat Milovan Milošević uputio je dopis kompaniji Adriatic propertis, zakupcu Svetog Stefana u kome se između ostalog navodi da Vlada...

Milatović tvrdi: Crna Gora ove godine od turizma već zaradila prihode planirane budžetom za cijelu 2021.

Podaci o broju stranaca koji su ušli u Crnu Goru, i mnogi drugi, govore u prilog da je Crna Gora ove godine od turizma...

Ministarstvo ekonomskog razvoja podržalo tri programa namijenjena startapovima u najranijoj fazi razvoja

Ministarstvo ekonomskog razvoja (MER) je, na osnovu Javnog poziva za strateško partnerstvo za sprovođenje predakceleracijskog programa za startapove, podržalo tri programa u ukupnom iznosu...

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve