U Višem sudu u Podgorici nastavlja se iznošenje završnih riječi u postupku koje tužilaštvo kvalifikuje kao pokušaj terorizma na dan izbora 2016.

Tok suđenja:

13:30 Današnji pretres se prekida, a biće nastavljen sjutra u 8:30

13:15 ”Pregledom nalaza vještaka utvrđeno je da je ostvareno preko 40 komunikacija između Šišmakova i Sinđelića te da je većinu poziva uputio Šišmakov, što takođe potvrđuje iskaz svjedoka saradnika vezan za komunikaciju, sastanke i dalje djelovanje”, ističe Čađenović.

12:20 Sud je odredio novu pauzu

12:15 ”Iz nalaza izjašnjenja vještaka utvrđeno je da je Milić Branka 15.10. ostvarila komunikaciju sa Matić Ivicom i to u vidu tri poziva u vrijeme kada se nalazila na željezničkoj stanici u Podgorici što je u suprotnosti sa osbranom ove okrviljene da ovu osobu ne poznaje. Okrivljena je istog dana ostvarila komunikaciju i sa Aleksić Aleksandrom i to u istom vremensom periodu kao i sa Matić Ivicom. Ove komunikacije su razgovori te da je upravo Milić Branka pozivala ove borjeve. Iz ovoga prozilazi da je postojala koordinacija između okrivljenih i osuđenih u vidu djelovanja i ostvarivanja zadataka”, kazao je Čađenović.

11:40 ”Iz samog odgovora po zamolnici SAD-a odnosno iskaza svjedoka BRajana Skota koju je dao pred nadležnim organima SAD-a, proizilazi da je isti dobavljen na zakonit način. To potvrđuje i odgovor Ministarstva pravde SAD-a da se takav iskaz može koristiti pred sudom. Iz svega toga proizilazi da je Brajan Skot kontaktiran od strane Jozefa Asada, te da mu je on tražio da se uključi u posao koji je imao namjenu da obavi u Crnoj Gori, te da je to od njega tražio politički savjetnik Demokratskog fronta. Skot je naveo da je trebao da uradi radnje kontrazaštite. U ovoj izjavi svjedoka navodi se da je kontaktirao Ticijana Masua koji ga je savjetovao da PDG ne pruža usluge DF-u. Upravo iz ove izjave proizilazi da su svjedočenja Budimira Šegrta i Ticijana Masua istinite u svakom svom dijelu. Takođe Brajan Skot u toj izjavi navodi da će poslove za Jozefa Asada obaviti dva bivša agenta federalnog istražnog biroa. Imajući u vidu ovakvu izjavu Brajana Skota ona je u jednom dijelu suprostavljena izjavi koju je dao na glavnom pretresu dok sa druge strane nesporno proizilazi da je Jozef Asad kontaktirao Skota radi pružanja zaštite osobama u Crnoj Gori i pravljenju planova evakuacije i ekstrakcije. Iz ovoga se zaključuje da je ipak traženo da se izvrši protivelektronsko djelovanje”, navodi Čađenović

11:00 Sud je dao pauzu od 10 minuta

10:55 ”Iz podataka iz telefona osuđenog Aćimić Miloša proizilazi da je 15.10.2016. u vrijeme kada se nalazio u Crnoj Gori od svoje supruge dobio poruku – ovo je zadnji put da si otišao zbog četnika. J… te oni, j… vas izbori kad nemate ništa od toga. Iz same sadržine poruke veoma se jasno utvrđuje da je Aćimić Miloš u Crnu Goru otišao sa četnicima radi izbora a ne na nekom skupu, te samim tim, a kako je poziv dobio od Aleksića, a ovaj direktno od vojvode Čaruge na sastanku na kojoj je prisustvovala Branka Milić, jasno je da su svi okrivljeni znali da su u Crnoj Gori izbori i da dolaze poslom koji je vezan za parlamentarne izbore u Crnoj Gori 16.10.2016. godine”, nastavlja Čađenović.

“Komunikacija od 26.09.2016.  Sinđelić šalje Šišmakovu poruku “Za nekoliko sati popričaćemo ko i kako će me čekati za prolaz”. Šišmakov istog dana odgovara “Da li si spreman i kada budeš na aerodromu obavijesti me”. Iz navedenih poruka se jasno utvrđuje da je postojala koordinisanost između Sinđelića i Šišmakova u pogledu njegovog dolaska u Moskvu te se utvrđuje da će neko čekati Sinđelića na aerodromu kako bi mu obezbijedio prolaz. Šišmakov je tražio od Sinđelića da mu pošalje svoju fotografiju, a može se zaključiti da mu je fotografija potrebna da bi mu se obezbijedio prolaz odnosno za izradu bedža koji mu je Šišmakov i zakačio na aerodromu kako bi mogao proći mimo pasoške kontrole. Šišmakov je u narednoj poruci pitao da li je kupio odijelo sa kravatom. Iz ove komunikacije se utvrđuje da je Sinđelić imao jasna uputstva kako treba da se pripremi za dolazak u Moskvu odnosno da treba doći uredan, a što u cijelosti potvrđuje iskaz svjedoka saradnika u dijelu kada iznosi da je na traženje Šišmakova trebao da se sredi odnosno da bude uredan kada je dolazio u Moskvu 26. na 27. septembar 2016.”, kazao je Čađenović.

10:46 “Okrivljena Branka Milić je komunicirala sa Makedoncem pa u poruci upućenoj njemu svoj angažman tretira kao domaći zadatak i saopštava mu da je put za Crnu Goru plaćen. U toj komunikaciji se utvrđuje da ne dolazi na jedan dan kako je ona tvrdila već da čitav vikend. Iz komunikacije sa Opačićem, se utvrđuje zadatak a to je da organizuje druge ljude za odlazak u Crnu Goru. Iz fotografija koje su pronađene iz njenog telefona utvrđuje se da je ista slikala zgrade pojedinih institucija u Podgorici a te fotografije nisu turističkog karaktera”, kazao je Čađenović.

10:43 ”Na osnovu izdvojene komunikacije Dikića sa Facebooka jasno se vidi kako mu stiže poruka sadržaja – mislim da će kod vas biti nekog karambola – na šta je Dikić odgovorio – mislim da će karambol biti u Crnoj Gori, 16. biće veliki protesti. Ova komunikacija jasno ukazuje da je Dikić od strane Sinđelića bio upoznat u sadržaj kriminalnog plana jer njegov sagovornik nije pominjao Crnu Goru niti 16. oktobar, dok je Dikić to sam iznio”, govori Čađenović.

10:25 ”Predmeti oduzeti od Sinđelić Saše su vojnog ili policijskog karaktera koji nemaju nikakvu ulogu pri svakodnevnom korišćenju. Svi predmeti imaju isključivu svrhu za lišavanje slobode, zaštite prilikom okršaja ili izazivanje nereda. Ako se ovim predmetima dodaju predmeti koji su oduzeti (kombinezoni, futrole za oružje, minicija, palice, oružje), dolazimo do ukupnog broja kompleta koje je tražio Edi za pripadnike specijalne jedinice. Sve navedene stvari su trebale da se koriste u neredima u Podgorici 16.10.2016. godine, dio za specijalni tim, a dio za demonstrante. Upravo ova količina i specifičnost predmeta ukazuju na istinitost iskaza svjedoka saradnika i dolazi se do nespornog zaključka da je kriminalni plan bio stvaran i da je njegova realizacija bila u toku. Drugi zaključak jednostavno, životno i logički ne može da postoji”, navodi Čađenović.

10:11 Nastavlja se suđenje

9:40 Sud je dao pauzu od 20 minuta

9:35 ”Iz odgovora Ministarstva pravde SAD-a po zamolnici za pružanje međunarodne pomoći utvrđeno je da je Šišmakov Eduard, 25.09.2016. godine preko Western Uniona uplatio novac u iznosu od 800 američkih dolara, te da je pošiljalac Eduard Vladimovič Šišmakov, te da je mjesto uplate Rusija odnosno Moskva, a primalac Sinđelić Saša, a da je novac isplaćen u Beogradu, kao i da je novčani iznos podignut u dinarima. Ovaj materijalni dokaz je još jedna potvrda iskaza svjedoka saradnika sa kim je komunicirao u vezi odlaska u Moskvu u septembru 2016., ko ga je pozvao da dođe u Moskvu i ko je platio put. Upravo iz ovih dokaza se potvrđuju navodi svjedoka saradnika kada je govorio da je novac podigao u pošti u Beogradu i to u dinarskoj vrijednosti te da je sam na uplatnici vidio ime Šišmakov te da na to nije obraćao pažnju u tom trenutku. Prema dokumentaciji proizilazi da je Sinđelić Saša sam svojeručno potpisao dokument a što je takođe u skladu sa njegovom izjavom”, nastalja Čađenović.

“Iz dokumentacije o rezervisanju i boravku Šišmakov Eduarda od 2.10.2016. do 09.10.2016. u hotelu “Lepetit Pjaf” u Beogradu se utvrdjuje da je lice koristilo putnu ispravu izdatu od Ruske Federacije koja je fotokopirana prilikom odsjedanja. Rezervacija sobe je izvršena 29.09.2016. dva dana nakon povratka Sinđelića iz Moskve. Ove nesporne činjenice kada se dovedu u vezu sa iskazom svjedoka saradnika Sinđelić Saše, kada je označio da je Edi iz Moskve došao početkom oktobra 2016. godine, te da je uvidom u kopiju pasoša koji je priložen prilikom registracije u hotelu izjavio da je to Edi.Tim činjenicama se nesporno utvrđuje dio iskaza svjedoka saradnika da je istinit u vezi sa osobom sa kojom je komunicirao u Rusiji i koja mu je iznijela krivični plan i sa kojom se srijetao na Kalemegdanu u periodu od početka oktobra pa sve do 19. oktobra 2016″, kazao je Čađenović.

9:12 ”Prema izvodima iz knjiga CB Podgorica utvrđuje se da je Velimirović Mirko u CB došao 12.10.2016. godine radi prijave događaja koji su se spremali na dan izbora 16.10.2016. godine. Prema izvodu aerodroma 26.09. i 27.09. 2016. godine nesporno je da su postojali letovi između Podgorice i Moskve, a nesporno je da je Sinđelić Saša otputovao 26. a vratio se dan kasnije. Ovo je jedan od materijalnih dokaza koji ukazuje da je Sinđelić Saša istinito govorio”, kazao je Čađenović.

8:55 ”Svjedok Budimir Šegrt je pred sudom rekao da ga je kontaktirao Ticijano Masu i kazao mu je da ga je kontaktirala firma Patriotik difens grup koju je više puta kontaktirala crnogorska opoziciona partija. Prema svjedočenju Šegrta, Masu mu je saopštio da je ta partija tražila usluge jer je pretpostavila da vlast neće mirno prepustiti vlast nakon izgubljenih izbora. Ta partija je bila Demokratski front”, kazao je Čađenović.

08:42 “Svjedok Radunović Slaven je izjavio da su iz Fronta dobili informaciju da su ljudi bliski kriminalu spremni da izazovu nerede. Da poznaje Nikić Ananija. Da nikad nije čuo za ime Eduard Šišmakov”, kazao je tužilac.

08:37 Izlaganje nastavlja tužilac Saša Čađenović.

08:36 Predsjedavajuća sutkinja Mugoša konstatovala je prisustvo zastupnika optužbe, te optuženih i njihovih advokata.

Tužilac Saša Čađenović saopštio je juče da u cjelosti ostaje pri optužnici.

Čađenović je u završnoj riječi iznio šta su tokom postupka izjavljivali svjedoci i optuženi.

Iznošenje završnih riječi biće nastavljeno danas u 8 sati i 30 minuta.

Komentari

avatar