Oko 20 miliona eura za zaštitu od poplava i šetališta pored Lima i Grnčara

Saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja

Naredne godine počeće regulacija rijeka Lim i Grnčar, čime će stvoriti uslovi za izgradnju višenamjenskih obaloutvrda i riješiti višedecenijski problemi sa poplavama. Sačuvaće se vodotoci, zaštititi stanovništvo, zemljište i objekti, a četiri opštine na sjeveru dobiće moderna šetališta uz rijeku.

Kako je saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, na predstavljanju projekta u Opštini Bijelo Polje istaknuto je da je za taj projekat, od kapitalne važnosti za Bijelo Polje, Gusinje, Plav i Berane, opredijeljeno oko 20 miliona eura.

Pripreme u dijelu dokumentacije za izvođenje projekta realizuje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa Svjetskom bankom, a finansira se iz bespovratnih sredstava Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) i Specijalnog fonda za klimatske promjene (SCCF), a u okviru regionalnog projekta „Upravljanje slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu“.

Komentari

avatar