Nedjelja, 25 Septembra, 2022
Rubrika:

Nove zlonamjerne manipulacije lista “Dan”: “Iznošenje laži se ne može pravdati pravom na vrijednosni sud“

Portal Aktuelno donosi danas odluku Ombudsmana dnevnih novina Dan Ilije Jovićevića povodom žalbe koju je podnio advokat biznismena Zorana Bećirovića, zbog članka objavljenog u tom štampanom proizvodu 20.12.2019. godine. Istovremeno, objavljujemo i odgovor advokata Bećirovića na odluku Ombudsmana “Dana”

Portal Aktuelno donosi danas odluku Ombudsmana dnevnih novina Dan Ilije Jovićevića povodom žalbe koju je podnio advokat biznismena Zorana Bećirovića, zbog članka objavljenog u tom štampanom proizvodu 20.12.2019. godine. Istovremeno, objavljujemo i odgovor advokata Bećirovića na odluku Ombudsmana “Dana”.

 

Dan 20,12,2019.

Odluka Ombudsmana Dana

U skladu sa članom 10 Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ”Dana” i primjenom Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore, ombudsman ”Dana” donio je 08.01.2020. godine

ODLUKU

kojom se odbija žalba advokata Branka Čolovića, iz Budve, punomoćnika gospodina Zorana Bećirovića, iz Podgorice, upućena ombudsmanu ”Dana” 24.12. 2019. godine, a  povodom teksta objavljenog na naslovnoj strani i 6. strani štampanog izdanja „Dana“ od 20.12.2019. godine, kao i na internet stranici „Dana“, pod naslovom „Ćoću prodali zemlju tri eura po kvadratu, pa je otkupili za 37“, sa nadnaslovom: „Vlast omogućila kontroverznom biznismenu Zoranu Bećiroviću da prihoduje na štetu države“.

O b r a z l o ž e nj e

Elektronskim putem ombudsmanu ”Dana” 24.12.2019. godine obratio se žalbom  advokat Branko Čolović, iz Budve, punomoćnik gospodina Zorana Bećirovića iz Podgorice, povodom teksta objavljenog na naslovnoj strani i 6. strani štampanog izdanja „Dana“ od 20.12.2019. godine, kao i na internet stranici „Dana“  pod naslovom „Ćoću prodali zemlju tri eura po kvadratu, pa je otkupili za 37“, sa nadnaslovom: „Vlast omogućila kontroverznom biznismenu Zoranu Bećiroviću da prihoduje na štetu države“. Po prijemu žalbe, ombudsman je utvrdio da je ona zadovoljila uslove iz člana 3 Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ”Dana”, neophodne da bi bila razmatrana, a u cilju potpune objektivnosti sadržaj Čolovićeve žalbe prenosimo u cjelini:

”Naslovom i sadržajem članka su na štetu mog klijenta povrijeđena načela iz tačaka 1 i 2 Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore, jer isti sadrže neosnovane optužbe na račun g. Bećirovića koje imaju za cilj da ugroze njegovu reputaciju. Spornim člankom se čitaocima upućuje neistinita poruka da su vlasti, navodno, omogućile g. Bećiroviću da stekne „prihod na štetu države“. Ta neistina je iskonstruisana prećutkivanjem i potiskivanjem suštinskih činjenica i stavljanjem drugih činjenica van pravilnog konteksta.

Kako bi stvorio lažnu sliku o zamjeni zemljišta radi dokompletiranja urbanističkih parcela kompanije AD „Ski Resort Kolašin 1450“, u kojoj kiparska firma mog vlastodavca „Caldero Trading Limited“ ima većinski paket akcija,  „Dan“ je namjerno propustio da navede da je državno zemljište koje je bilo predmet razmjene prethodno procijenjeno od strane nadležne Uprave za nekretnine na 65,48 Eura po kvadratnom metru, što je gotovo duplo više od 37,50 Eura po kvadratnom metru na koliko je procijenjeno zemljište AD „Ski Resorta Kolašin 1450“ koje je razmjenom pripalo državi. Zbog toga je ta kompanija razmijenila 3.512 m2 građevinskog zemljišta za 1.970 m2 građevinskog zemljišta koje je prije razmjene pripadalo državi.

Očigledno je da ovim pravnim poslom država nije oštećena, te da moj klijent nije ništa „prihodovao“, već je njegova kompanija prenijela na državu 1.542 m2 građevinskog zemljišta više nego što je dobila. Umjesto da čitaoce obavijesti i o ovoj činjenici, „Dan“ je u tekstu članka pokušao da pred javnošću obezvrijedi zemljište koje je prenijeto u vlasništvo države, navodeći da je na njemu prostornim planom dozvoljena gradnja „samo bazne stanice za buduću žičaru i garaže za smještaj korpi“. Prećutana je pri tome činjenica da je žičara komercijalni objekat, od koga će država ostvarivati prihod, kao i činjenica da se radi o objektu koji treba da bude u funkciji državnog ski centra „Kolašin 1600“, te da će na račun izgradnje tog objekta i drugih infrastrukturnih objekata država od svih budućih investitora, pa i od g. Bećirovića, naplatiti naknadu za uređenje građevinskog zemljišta.

U članku je takođe netačno navedeno da je „država pristala da Bećirovićevoj kompaniji da tri građevinske parcele na kojima može da se gradi turističko naselje (hotel i apartmani)“. U pitanju je neistina i manipulacija, zato što parcele koje su razmjenom date „Ski Resortu Kolašin 1450“ AD nijesu urbanističke parcele i na njima se ne mogu graditi nikakvi samostalni objekti, već one po važećem urbanističkom planu predstavljaju dio urbanističke parcele koja je u većinskom vlasništvu kompanije „Ski Resorta Kolašin 1450“ AD, pa ta kompanija u svojstvu većinskog vlasnika urbanističke parcele ima zakonsko pravo da traži od države, kao manjinskog vlasnika, otkup zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele.

U spornom članku se takođe netačno navodi da je zemljište bivšeg „Ski Centra Bjelasica“ 2007. godine prodato kompaniji g. Bećirovića za 3 Eura po kvadratu, jer se radilo o tenderskoj prodaji imovine u stečajnom postupku, po najboljoj ukupnoj ponuđenoj cijeni. U članku je navedeno da sam obvijestio „Dan“ da je prije prodaje bilo više neuspjelih tendera, da je moj klijent, kao jedini ponuđač na poslednjem tenderu, osim kupoprodajne cijene za imovinu bivšeg Ski centra obezbijedio i izvršio socijalni i investicioni program, te da je nakon kupovine izvršio ulaganja od oko 9,5 milona Eura. Međutim, „Dan“ je propustio da ove činjenice stavi u pravilan kontekst. Iako je nesumnjivo da su investicije koje je moj klijent izvršio u skijalište u znatnoj mjeri doprinijele povećanju cijene prethodno kupljenog zemljišta, „Dan“ je povećanje cijene zemljišta pripisao isključivo izradi prostornog plana za Bjelasicu i Komove, koji u vrijeme kupovine zemljišta nije postojao.

Naravno, sve navedene neistine, manipulacije i prikrivanje suštinskih činjenica su samo nastavak dogododišnjih pokušaja „Dana“ da širenjem lažnih informacija ugrozi lični i poslovni ugled g. Bećirovića i njegovih kompanija.

Zbog toga predlažemo da povodom ove žalbe donesete odluku kojom ćete konstatovati povrede Kodeksa novinara/novinarki koje smo istakli i naložiti „Danu“ da objavi Vašu odluku i da ukloni sporni sadržaj sa internet portala „Dan-Online“, kazao je na kraju žalbe advokat Branko Čolović.

Shodno članu 7 Poslovnika u radu zaštitnika prava čitalaca ”Dana”, ombudsman je ovdje integralno citiranu žalbu, uputio Uredništvu ”Dana” i povodom nje zatražio izjašnjenje, koje su mu dostavili lično autori osporenog teksta, novinari Draško Milačić i Vladimir Otašević. Njihovo izjašnjenje, ombudsman isto tako prenosi u cjelosti:

”Podaci iznijeti u članku „Ćoću prodali zemlju tri eura po kvadratu, pa je otkupili za 37” nastali su na osnovu zvanične dokumentacije Uprave za nekretnine i Vlade Crne Gore. S obzirom da se radi o zvaničnim podacima i da nema nezvaničnih izvora, nije bilo razloga da sumnjamo u vjerodostojnost istih. Na osnovu adekvatnih podataka u predmetnom istraživačkom tekstu smo iznijeli vrijednosni sud, zasnovan na jasnim činjenicama, na koji smo kao novinari imali pravo.

Iz tog razloga ne stoje tvrdnje advokata Čolovića da su u tekstu iznijete neistine. Takođe, ne stoje ni navodi da su povrijeđena načela iz tačaka 1 i 2 Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore, jer su sve činjenicе od značaja za istraživanje navedene u tekstu. Kao novinari učinili smo i dodatni napor da dobijemo komentar i odgovor od strana pomenutih u tekstu. Tu mislimo na gospodina Bećirovića i Vladu Crne Gore. U ime gospodina Bećirovića na naša pitanja prije objave teksta odgovorio je advokat Branko Čolović, dok sa druge strane, iz Vlade Crne Gore nisu osjetili potrebu da proslijede komentar, kad je u pitanju tema istraživanja. Odgovor Vlade nije bio nužan za objavu istraživanja, s obzirom da smo posjedovali zvaničnu dokumentaciju iste, koju smo na jasan i pravilan način prezentovali javnosti.

“Dan” predmetnim istraživanjem nije iznio neistinite tvrdnje, manipulisao bilo čim i prikrio činjenice kako bi ugrozio lični i poslovni ugled g. Bećirovića. Isključivo g. Bećirović je svojim višegodišnjim činjenjem sam doveo u pitanje svoj lični i poslovni ugled. Ni njegov punomoćnik Čolović ne spori da je protiv njegovog klijenta podnijeto više krivičnih prijava, za koje tvrdi da su neosnovane, a koje svakako nije podnio “Dan” i novinari tog dnevnog lista. Jesu li te prijave osnovane ili ne, o tome će da odluči tužilaštvo. Takođe, za tekst nije bilo nužno da se pominju detalji da li je ili ne Bećirovićeva kompanija ulagala novac u Ski kompleks, s obzirom da u dokumentu na sajtu Vlade jasno piše da je vrijednost parcele uvećana na 37,5 eura po kvadratu zbog detalja iz Prostornog plana područja posebne namjene „Bjelasica i Komovi”, a ne zbog bilo kakvih ulaganja u skijalište. Inače, istraživački tekst “Ćoću prodali zemlju tri eura po kvadratu, pa je otkupili za 37” dopunjava podatke iznijete u ranijem članku pod nazivom “Prije razmjene udvostručili vrijednost Ćoćove zemlje”, koji je objavljen u “Danu” 18. novembra 2019. godine. Još prije objave tog prvog teksta, u novembru je tražen i komentar od Uprave za nekretnine, čija je komisija procjenjivala vrijednost zemljišta. Međutim, odgovor te državne institucije iz nepoznatih razloga nikada nije stigao.

Suština je i da je Bećirovićeva kompanija najveći dobitnik krajnje sumnjive privatizacije nekada državne imovine ( ukupno 147.654 m2 zemljišta), čija se cijena nakon nekoliko godina višestruko uvećala sa ukupno 550.000 eura na više od 5,5 miliona eura ako je gledati cijenu iz oktobra 2019. godine od 37,5 eura po metru kvadratnom zemljišta.

Iz svega navedenog jasno je da Dan”, odnosno novinari, autori teksta pod nazivom „Ćoću prodali zemlju tri eura po kvadratu, pa je otkupili za 37” nisu prekršili načelo istine iz tačke 1  i načelo neprikosnovenosti činjenica iz tačke 2 Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore i da je potpuno na mjestu vrijednosni sud da je država oštećena.

Sugerisali bi zato Ombudsmanu da nakon svega na predmetni tekst isključivo gleda kao na vrijednosni sud, utemeljen na činjenicima iz zvanične dokumentacije Vlade i Uprave za nekretnine”, kazali su u svom izjašnjenu dostavljenom ombudsmanu ”Dana”, novinari  Draško Milačić i Vladimir Otašević.

U svom izjašnjenju, kao što smo vidjeli, novinari Draško Milačić i Vladimir Otašević kazali su da njihov istraživački tekst  ”Ćoću prodali zemlju tri eura po kvadratu, pa je otkupili za 37”, koji je predmet ove žalbe, ”dopunjava podatke iznijete u ranijem članku pod naslovom ‘Prije razmjene udvostručili vrijednost Ćoćove zemlje’ ”, objavljenom u ”Danu” 18. novembra 2019. godine. I povodom tog teksta, advokat Branko Čolović podnio je žalbu ombudsmanu ”Dana”, koju je on odbio svojom odlukom od 03. 12. 2019. godine, prihvatajući tada stav novinara Otaševića da je on u tom tekstu iznio vrijednosni sud. Kako se radi o nastavku pisanja o istoj temi, logično je što je takav pristup zadržan i u njenoj daljoj obradi i predmetnom tekstu. Na to su ukazali i novinari Milačič i Otašević u svom izjašnjenju upućenom ombudsmanu, tvrdnjom da su u tekstu ”Ćoću prodali zemlju tri eura po kvadratu, pa je otkupili za 37”, iznijeli vrijednosni sud, sugerišući pritom ombudsmanu da pri odlučivanju, na njihov tekst gleda isključivo  kroz tu prizmu.

Kao što je kazao i prilikom obrazloženja svoje odluke od trećeg decembra prošle godine, ombudsman i ovom prilikom podsjeća, da novinari u svom profesionalnom radu,  pored obaveze da auditorijumu tačno i provjereno prenesu činjenice, imaju pravo i na svoj vrijednosni sud, uz pravljenje jasne razliku između činjenica i njihovog vrednovanja. Ali, da bi taj sud imao to obilježje, i  bio održiv i prihvaćen kao vrijednosni sud, on mora imati i određenu činjeničnu osnovu, koju su, po ombudsmanovom mišljenju, novinari ponudili kroz osporeni tekst i kasnije u svom opširnom izjašnjenju, odbacujući ujedno u njemu kao neosnovane advokatove tvrdnje da su pokušali da ”ugroze lični i profesionalni ugled g. Bećirovića”.

Analizom predmetnog teksta može se zaključiti da su novinari težili i objavljivanju uravnotežene i cjelovite informacije i da su postupali u dobroj vjeri. Obratili su se za izjavu advokatu Čoloviću, koja je objavljena i jasno istaknuta u antfileu sa naslovom ”Imovina kupljena na tenderu, Bećirović vlasnik Kaldera”. Takođe, sa precizno formulisanim pitanjem, oni su se za komentar obratili i Vladi Crne Gore, od koje nijesu dobili odgovor, dok su u izjašnjenju naveli da odgovor nijesu dobili ni od Uprave za nekretnine, kojoj se novinar Otašević obratio prilikom pripremanja za objavu teksta od 18. novembra prošle godine.

Uzimajući sve navedeno u obzir, a svestrano sagledavajući i žalbu advokata Čolovića i izjašnjenje novinara Milačića i Otaševića, ombudsman je prihvatio njihov stav da su u pomenutom tekstu iznijeli vrijednosni sud, kao sastavni dio slobode izražavanja, te shodno tome donio odluku da odbije žalbu advokata Čolovića, za koju, saglasno članu 12. Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ”Dana”, ne postoji obaveza objavljivanja u ”Danu”.

Odgovor Ombudsmanu Dana

Poštovani gospodine,

Ovim putem izražavam krajnje nezadovoljstvo Vašom odlukom da odbijete žalbu koju sam Vam uputio u ime mog klijenta Zorana Bećirovića povodom članka objavljenog u „Danu“ 20.12.2019. godine.

Iznošenje laži se ne može pravdati „pravom na vrijednosni sud“, što već drugi put za redom činite.

Suprotno Kodeksu novinara Crne Gore, novinari Milačić i Otašević nijesu prezentirali javnosti cjelovitu informaciju i nijesu objasnili u izjašnjenju na našu žalbu zbog čega su u spornom članku propustili da navedu da je „Ski Resort Kolašin 1450“ AD, prilikom razmjene zemljišta o kojoj „Dan“ piše, prenio na državu 1.542 m2 više građevinskog zemljišta nego što je dobio, jer je zemljište te kompanije procijenjeno na 37,50 a državno zemljište na 65,48 Eura po kvadratom metru. „Dan“ je prikrio od čitalaca ovu informaciju sa vrlo providnom idejom da iskonstruiše neistinu da je „vlast omogućila kontroverznom biznismenu Zoranu Bećiroviću da prihoduje na štetu države“. U spornom članku „Dana“ je procijenjena vrijednost zemljišta AD „Ski Resorta Kolašin 1450“ AD od 37,50 Eura plasirana van stvarnog činjeničnog konteksta obavljene razmjene, tako što je umjesto sa procijenjenom vrijednošću državnog zemljišta od 65,58 m2 povezana sa prodajom imovne bivšeg „Ski Centra Bjelasica“ u stečajnom postupku, na tenderu okončanom pre više od 12 godina, koji sa konkretnom razmjenom zemljišta nema nikakve veze.

Radi se o očigledno zlonamjernoj manipulaciji, koja se nikako ne može nazvati „vrijednosnim sudom“. Zbog toga ne prihvatamo ni Vaše obrazloženje da „Dan“ nije povrijedio Kodeks novinara Crne Gore. Kodeks nalaže novinarima da istinito i cjelovito prikažu činjenice onakvim kakve jesu, pa da onda o tim činjenicama iznose vrijednosne sudove. Prikrivanje činjenica sa namjerom da se ugrozi nečiji ugled nije „vrijednosni sud“, već kršenje osnovnih načela Kodeksa koja se odnose na istinitost izvještavanja i neprikosnovenost činjenica.

Pristrasnost novinara „Dana“ i njihova namjera da iznose neistine u odnosu na g. Bećirovića jasno se vidi i iz njihovog izjašnjenja na našu žalbu, u kome na neiskren način perfidno manipulišu podacima iz zvanične informacije sa internet sajta Vlade Crne Gore o razmjeni zemljišta sa „Ski Resortom Kolašin 1450“. Taj dokument ne govori o povećanju vrijednosti zemljišta „Ski Resorta Kolašin 1450“ na tržištu, niti se u njemu tvrdi da je do povećanja vrijednosti zemljišta došlo „zbog detalja iz Prostornog plana područja posebne namjene „Bjelasica i „Komovi“, a ne zbog bilo kakvih ulaganja u skijalište“, kako to novinari „Dana“ pokušavaju da prikažu. Vladin dokument obrazlaže izmjenu pogrešne procjene vrijednosti zemljišta „Ski Resorta“ koja je obavljena 2019. godine, a ne o povećanju tržišne vrjednosti tog zemljišta u odnosu na 2007. godinu, kada je obavljena tenderska prodaja o kojoj „Dan“ piše u spornom članku. Prilikom procjene zemljišta, koja je obavljena 2019. godine, Uprava za nekretnine je zemljište „Ski Resorta“ najprije pogrešno procijenila na 15 Eura po kvadratu, kao da je u pitanju livada. Nakon prigovora „Ski Resorta“ je utvrđeno, na osnovu detalja iz Prostornog plana, da se radi o građevinskom zemljištu, pa je procjena povećana na 37,50 Eura po kvadratnom metru. To nema nikakve veze sa povećanjem tržišne vrijednosti zemljišta u proteklih 12 godina, na koju su bez ikakve dileme značanjo uticali razvoj „Ski Resorta Kolašin 1450“ i ulaganja koja je moj klijent preko te kompanije izvršio u skijalište na Jezerinama.

Prema tome, pokušaj novinara „Dana“ da pomenuti dokument Vlade Crne Gore iskoriste da bi diskvalifikovali investiciju mog klijenta od 9,5 miliona Eura nije ništa drugo do još jedna bezočna laž i manipulacija.

Nastavićemo da preduzimamo sva raspoloživa pravna sredstva u cilju razotrkivanja neistina koje „Dan“ iznosi o g. Bećiroviću već dugi niz godina, a nadamo se da ćete i Vi u međuvremenu doći do zaključka da se postupanje tog štampanog proizvoda u odnosu na mog vlastodavca ne može ni moralno ni profesionalno opravdati.

Najnovije

Glas Crnogorca, 25. IX 1893. godine: “Tesla je Crnogorac”

Piše: Miroslav Ćosović Na današnji dan, 25. septembra 1893. godine,  Glas Crnogorca je objavio članak o Nikoli Tesli, prenešeno je pisanje američkog lista Chicago Herald. U...

Svaka odluka 42. Vlade za sobom ostavlja stotine miliona eura duga koje će vraćati...

Potpredsjednica DPS-a  Sanja Damjanović je komentarisala stav Međunarodnog suda u Londonu koji je odbio je zahtjev države Crne Gore da se otvori grad hotel Sveti Stefan...

U nedjelju oblačno sa sunčanim intervalima, popodne ponegdje kiša

Prijepodne promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra na sjeveru po kotlinama magla. Poslijepodne naoblačenje, u zapadnim predjelima ponegdje slaba kiša, koja će...

Navijači Liverpula tuže UEFA zbog finala Lige šampiona

Oko 2.000 navijača Liverpula najavilo je tužbe protiv Evropske fudbalske organizacije (UEFA) zbog povreda i psihološke traume koje su doživjeli 28. maja uoči finala...

Instagram želi da vas zaštiti od eksplicitnih sadržaja

Neželjene fotografije eksplicitne prirode u privatnim porukama su problem na svim društvenim mrežama. Međutim, kako navodi Endgadget, Instagram je riješio da stane na put takvim nastojanjima...

Najčitanije

Povezano

Dan: Pejanović upao u našu redakciju, napao zaposlene i lomio inventar

Podgoričanin Žarko Pejanović Knele, pobjednik takmičenja u izležavanju, upao je danas u redakciju dnevnih novina i portala Dana i fizički napao zaposlene, lomeći inventar. Jedan...

GRADNJA NA GORICI Investitor suvlasnik Dana kojem je država odobrila 19.215 eura pomoći za medije: Našim novcem finansiramo spornu višespratnicu!?

Na brdu Gorica kod Spomenika partizanu borcu, kompanija Eurozox i suvlasnik dnevnog lista DAN Mladen Milutinović počeli su s uređenjem terena za gradnju stambeno...

Istorijska odluka sabora SPC

Eparhija Podgoričko-dukljanska Pravoslavne crkve Crne Gore pozdravlja istorijsku odluku Sabora Srpske pravoslavne crkve, koja je na inicijativu patrijarha Vartolomeja I, stupila u kanonsko i...

Đoković o odluci Vimbldona: Dijete sam rata, ali…

Odluka Vimbldona je konačna – na njemu ne mogu da učestvuju ruski i bjeloruski teniseri. To je odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu koja traje...

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve