Subota, 13 Aprila, 2024
Rubrika:

Nova organizacija za efikasniju UPC i brže reforme

To je predviđeno novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, koji je nedavno usvojen, s ciljem efikasnije UPC, bržeg servisa građana i privrede, te dostizanja standarda savremenih poreskih i carinskih administracija.

Menadžment Uprave prihoda i carina (UPC), na čelu sa Vladimirom Bulajićem, stvorio je uslove da se poslovni procesi sprovode efikasnije, u interesu države i njenih građana, kao i da se novom organizacijom ubrza poreska i carinska reforma, saopšteno je iz UPC.

To je predviđeno novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, koji je nedavno usvojen, s ciljem efikasnije UPC, bržeg servisa građana i privrede, te dostizanja standarda savremenih poreskih i carinskih administracija.

Nova organizacija je rađena u skladu sa najboljom praksom i iskustvom poreskih i carinskih uprava regiona, evropskih zemalja, kao i preporukama međunarodnih partnera, naročito Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske carinske organizacije (SCO).

 Promjene da se unaprijedi inspekcijski nadzor

Najvažnije promjene su u poreskom dijelu, a urađene su prema preporukama eksperata MMF-a i odnose se na centralizaciju inspekcijskih poslova, koji su do sada obavljani u filijalama za inspekcijski nadzor u okviru devet područnih jedinica.

Izmjenama Pravilnika, ovi poslovi se obavljaju u Sektoru za operativu u oblasti inspekcijskog nadzora, a organizuju se u okviru tri regiona – u Podgorici za centralni, Budvi za primorski i Bijelom Polju za sjeverni dio.

Ne smanjuje se broj zaposlenih, već se radi o boljem korišćenju kadrovskih kalaciteta.

Suština centralizacije je da obezbijedi drugačiji način rukovođenja i unapređenje inspekcijskog nadzora, kroz promjene procesa rada i upravljačke nadležnosti.

Predviđeno je da se u ovom Sektoru obavljaju poslovi analize rizika i izbor predmeta za kontrolu, analiza zahtjeva za povraćaj PDV-a, kontrola kvaliteta, organizacija i praćenje inspekcijskog nadzora u cijeloj Crnoj Gori, pravilnim raspoređivanjem poreskih inspektora radi obavljanja kontrola u skladu sa analizom rizika.

Organizacija za bolju  naplatu prihoda

Pored formiranja tri regionalne umjesto dosadašnjih devet područnih jedinica, predviđeno je i formiranje dvije umjesto dosadašnje jedne filijale za utvrđivanje i naplatu poreskih obaveza. Radi se o Filijali za utvrđivanje i naplatu poreskih obaveza i Filijali za naplatu i upravljanje poreskim dugom.

Cilj ovakve organizacije je modernizacija aktivnosti naplate (u skladu sa reformama u pojedinim upravama u Jugoistočnoj Evropi), razdvajanje poslova utvrđivanja poreskih obaveza i naplate duga.

Očekujemo da se aktivno upravlja presjekom zaostalih potraživanja, uzimajući u obzir vrijednost, starost i naplativost duga, rano praćenje novih poreskih dužnika i kontakt s njima tokom cijelog procesa naplate duga, snažnije mjere naplate kroz postupke prodaje pokretne i nepokretne imovine poreskih dužnika, pokretanja stečajnih postupaka…

Snažnija podrška reformi

 Predviđena je snažnija podrška reformi poreske administracije, uz nabavku novog integrisanog poreskog informacionog sistema i modernizaciju svih poslovnih procesa.

Podrazumijeva se i poboljšanje pravnog okvira i funkcije žalbi, modernizacija usluga koje se pružaju poreskim obveznicima i povećanje razumijevanja poreskih zakona, procedura, prava i obaveza obveznika. Smanjuje se opterećenje po obveznike koje se odnosi na ispunjavanje poreske obaveze, kao i jača interna i eksterna komunikacija, modernizuju poslovni procesi i povećava operativna efikasnost i transparentnost Uprave.

Jačanje kadra za carinsku  bezbjednost i kontrolu

 U carinskom dijelu je obavljeno usklađivanje opisa poslova, grupisanje istih ili sličnih poslova, te racionalizacija broja radnih mjesta u pojedinim organizacionim jedinicama i jačanje u drugim, naročito na poslovima koji se odnose na carinsku bezbjednost i kontrolu.

Pravilnikom je urađena i optimizacija broja sistematizovanih radnih mjesta, u skladu sa preporukama Ministarstva finansija.

Sistematizovana su 1.252 radna mjesta umjesto 1.339, a UPC sada ima 1.050  zaposlenih.  Dakle, nije predviđeno otpuštanje zaposlenih, već efikasnije obavljanje zadataka i stručnih poslova sa postojećim i novim kadrom, uz podmlađivanje kadrovske strukture.

Budućim zakonom o službi Uprave prihoda i carina, čije predlaganje smo inicirali resornom Ministarstvu finansija, zaokružiće se djelokrug rada UPC i uskladiti Pravilnik radi dostizanja dodatne efikasnosti svih organizacionih jedinica.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

Subscribe
Notify of

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve