Postupajući po pritužbama na rad Uprave policije, Ombudsman je u prošloj godini u 11 predmeta utvrdio povredu prava i na osnovu toga dao mišljenje sa preporukom.

Kako se navodi u izvještaju za 2019. Zaštinika ljudskih prava i sloboda, na rad Uprave policije primljeno je 55 pritužbi ili 6,79 odsto od ukupnog broja primljenih pritužbi, a iz prethodne godine prenešena je jedna pritužba.

Od ukupnog broja pritužbi u radu (56) okončana je 51, od čega 50 iz 2019. godine i jedna iz 2018.

Pritužbe su se uglavnom odnosile na nepostupanje po prijavama građana i njihovim zahtjevima, a u 17 slučajeva odnosile su se na prava lica lišenih slobode.

“Postupak po pritužbama okončan je na način što je u 13 predmeta utvrđeno da nema povrede prava, u pet predmeta Zaštitnik nije bio nadležan da postupa, u sedam predmeta nije postupano iz zakonom utvrđenih razloga (pritužba nije dopunjena u ostavljenom roku a ni nakon toga i pritužba ponovljena a nijesu podnijeti novi dokazi), u devet slučajeva postupak je obustavljen (povreda otklonjena u toku postupka, nakon podnošenja pritužbe pokrenut sudski postupak i dr.), u 11 je utvrđena povreda prava i dato je mišljenje sa preporukom, u jednom predmetu spajanjem, ukazivanjem u tri predmeta, i u dva slučaja podnosilac pritužbe je upućen na druga pravna sredstva na korišćenje redovnih ili drugih pravnih sredstava, jer je ocijenjeno da je to efikasniji način za otklanjanje povreda prava”, navodi se u izvještaju Zaštitnika.

Od ukupnog broja primljenih pritužbi 809, na rad sudova odnosilo se 86 pritužbi ili 10,63 odsto.

“Primljene pritužbe odnosile su se na Vrhovni sud Crne Gore tri, Viši sud u Podgorici pet, Viši sud u Bijelom Polju tri, Privredni sud Crne Gore sedam, Apelacioni sud Crne Gore četiri, Upravni sud Crne Gore osam, Sud za prekršaje Podgorica pet, Sud za prekršaje Bijelo Polje Odjeljenje Kolašin jedna, Sud za prekršaje Budva Odjeljenje Kotor jedna, Sud za prekršaje Budva – Odjeljenje Bar jedna, i na osnovne sudove 48 pritužbi”, stoji u izvještaju.

Na rad Ustavnog suda podneseno je sedam pritužbi, a postupak je završen u ukupno 96 predmeta koji su bili u radu tokom godine, i to u 89 primljenih 2019. i sedam iz prethodne godine.

“Na rad Državnog tužilaštva Crne Gore primljene su 23 pritužbe ili 2,84% od ukupnog broja pritužbi. One su se odnosile na Osnovna državna tužilaštva u Baru jedna, kao i u Bijelom Polju, Herceg Novom, Nikšiću, zatim u Podgorici pet pritužbi. Na rad Specijalnog državnog tužilaštva bilo je osam pritužbi, na rad Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore četiri i na rad Tužilačkog savjeta dvije. Postupak je završen u 24 predmeta, i to u 22 slučaja iz 2019. i dva predmeta iz prethodne godine. U 2020. godinu prenešena je jedna pritužba”, detalji su izvještaja.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve