Mrdak: Direkcija za desetak dana pokazala da se može kad se hoće

Od 1. avgusta, kada je postavljen na čelno mjesto Direkcije, do danas, Mrdak je odradio ono što se moglo. Najvećim dijelom su zatvarene rupe na magistralnim i regionalnim  putevima. Direkcija je ovih dana završila popravke i zamjenu polomljenih iskrivljenih stubića duž glavne saobraćajnice u Kotoru

Kapitalnih investicija u Kotoru u protekle dvije i po godine nije bilo. Odbačena je kao nepotrebna izgradnja podhodnika i uspinjače kao najvažnijih infrastrukturnih objekata, pitanje regulisanja saobraćaja, građevinskog otpada, uređenja bedema.

Zoran Mrdak

Skala radio je pitao Zorana Mrdaka, direktora Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora da li, nakon promjene vlasti, ozbiljno razmišlja o realizaciji pomenutih projekata.

Direktor kotorske Direkcije je odgovorio da će mu to biti prioritet i da će inicirati razgovor na najvećem političkom nivou, na čelu sa predsjednikom opštine, kako bi se  kapitalna ulaganja uvrstila u Plan i program rada za 2019. godinu.

Na konstataciju da je izgradnju žičare stopirao UNESCO, uz pomoć domaćih zaštitara, koji ne vide svakodnevne probleme prisutne u gradu,  da  nam je stopirana zaobilaznica, put iznad Mua, Prčanja i Stoliva i sve čega se dohvatimo, Mrdak je odgovorio da je potrebno mnogo više raditi ali i poštovati propise i struku.

On je jasan da se mora ustanoviti ko koči razvoj Kotora ali i da je ovo neko drugo vrijeme koje zahtijeva prevazilaženje stereotipa. Ovo je 21. vijek i mora se intenzivno raditi na valorizaciji onoga što imamo i što predstavlja vrijednost zbog koje nas svake godine posjećuje sve veći broj turista. Kakav je odnos prema Kotoru prethodne vlasti bio, najbolje govori podatak da je za 2019. godinu bilo predviđeno nešto preko 200 hiljada eura za investiciona ulaganja.

Kada je u pitanju priča o uspinjači, Mrdak je kazao da je upoznat sa projektom koji su izradili arhitekte iz Slovenije. On očekuje skori susret sa njihovim predstavnicima kako bi se ustanovilo u čemu je bio problem i zašto je UNESCO tako reagovao. Navodno se radi o lokaciji polazne tačke. Ustanoviće se problemi i definisati što treba raditi po tom pitanju, kako bi Kotor dobio izuzetno vrijedan infrastrukturni objekat.

Pitanje podhodnika će takođe biti aktuelizovano. Kotor je u saobraćajnom haosu koji se mora pod hitno rješavati, smatra Mrdak. Mnogo je problema koje treba riješiti, pa je zbog toga neophodno angažovanje svih u sistemu lokalne uprave jer se samo radom može postići željeni rezultat.

Od 1. avgusta, kada je postavljen na čelno mjesto Direkcije, do danas, Mrdak je odradio ono što se moglo. Najvećim dijelom su zatvarene rupe na magistralnim i regionalnim  putevima. Direkcija je ovih dana završila popravke i zamjenu polomljenih iskrivljenih stubića duž glavne saobraćajnice u Kotoru.

Saniran je djelimično put prema Pržicama, a u septembru će se uraditi detaljna popravka dijela koji je očigledno bio loše projektovan i urađen. Izvođač radova je priznao grešku tako da će sanacija biti urađena o njegovom trošku.

Mrdak je kazao da je, u saradnji sa vatrogascima i kotorskim komunalcima očišćen put prema brdu Vrmac, koje predstavlja pluća grada i prema kome se moramo odnositi sa dužnom pažnjom. Ima djelova puta koji su dobro oštećeni, kazao je on i naglasio da će asfaltirati oko 820 kvadratnih metara puta, što će značajno povećati posjetu ovom atraktivnom izletištu. Intenzivno se radi na košenju i okošavanju i čišćenju bujičnih kanala.

Oko javne rasvjete na dijelu šetališta u Dobroti, biće upriličen razgovor sa Morskim dobrom, kao i čišćenjem priobalnog dijela zaliva kojim gazduje ovo javno preduzeće.

Za ovako kratko vrijeme nije se moglo više uraditi, kazao je Mrdak i pomenuo lociranje problema na mostu u Šišićima koji će ukoro biti popravljen, polomljenih klupa, pločnika i kablova u starom gradu…

Mrdak se posebno osvrnuo na interesovanje građana na javnim raspravama po pitanju Programa rada i uređenje prostora, Direkcije,  na kojima je prisustvovao i predsjednik opštine Željko Aprcović. U direktnom razgovoru najbolje se ukaže na probleme koje građani imaju ali i na mjeru mogućeg, kada je realizacija zahtjeva u pitanju.

On je pozvao građane da se jave i saopšte njegovim saradnicima i njemu svaku sugestiju i prijedlog. Uvedena je i praksa stalnog izvještavanja sa terena, što će, svakako učiniti da se stanje u kotorskoj opštini značajno popravi, siguran je Mrdak.

Komentari

avatar