Odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore prihvatio je ostavku koju je ponudio direktor Termoelektrane Pljevlja Vladimir Šestović zbog ekološkog incidenta koji se dogodio početkom jula u rijekama Vezišnici i Ćehotini.

foto: Arhiva

Odbor direktora je zaključio da je akcident posljedica havarijske drenaže sistema za odvoz pepela i šljake, u situaciji koja je mogla dovesti do porasta nivoa vode na deponiji što bi ozbiljno narušilo stabilnost brane deponije Maljevac, sa nesagledivim štetnim posljedicama po ljudske živote, stambene objekte i ostala materijalna dobra.

Istakli su u saopštenju da su prihvatili ostavku Šestovića, “i pored činjenica koje ne ukazuju na bilo kakvo nestručno ili neblagovremeno upravljanje u havarijskoj situaciji”.

“Elektroprivreda Crne Gore izražava duboko žaljenje zbog ekološkog akcidenta na vodotoku Vezišnice i Ćehotine 4. jula ove godine i iskreno se izvinjava građanima Pljevalja i cjelokupnoj javnosti zbog tog nemilog događaja, kao i neadekvatnog informisanja javnosti o cijelom slučaju”, piše u saopštenju EPCG.

Takođe, poručili su da će preuzeti sve preventivne mjere da se ovakva sitacija više nikada ne ponovi.

“Menadžment Društva će morati da sagleda kvalitet i adekvatnost svih procedura koje se tiču mjera zaštite životne sredine i obezbjeđenja objekata u cilju njihovog poboljšanja i prevencije nastajanja ovakvih i sličnih situacija do završetka ekološke rekonstrukcije objekta, u okviru koje će se kroz investicije od preko 60 miiona eura obezbijediti da Termoelektrana bude najsavremenija u regionu, a bezbjednost ljudi i životne sredine na najvišem nivou. Zaposleni u Elektroprivredi Crne Gore, sa upravljačkom i rukovodnom strukturom na čelu, ostaju posvećeni viziji razvoja nacionalne Elektroprovrede na principima održivosti i očuvanja životne sredine, a u cilju obezbjeđenja pouzdanijeg napajanja električnom energijom i podizanja kvaliteta života svih građana Crne Gore. Kao društveno odgovorna kompanija izvućićemo pouke iz ovog teškog izazova, unaprijediti poslovanje i u saradnji sa nadležnim institucijama, lokalnom samoupravom i NVO sektorom, učiniti sve kako bi sanirali nastalu štetu”, zaključuje se u saopštenju EPCG.

Komentari

avatar