Crnoj Gori još 20 miliona za upravljanje vodama

Kroz " Program Sava - Drina koridor" , koji predstavlja jednu od najvećih regionalnih inicijativa u oblasti integralnog upravljanja vodnim resursima, Crna Gora će imati novih oko 20 miliona eura za projekte unaprjeđenja upravljanja vodama u slivu Drina

Kroz “Program Sava – Drina koridor”, koji predstavlja novu i jednu od najvećih regionalnih inicijativa u posljednjim godinama u oblasti integralnog upravljanja vodnim resursima, Crna Gora će imati na raspolaganju novih oko 20 miliona eura za projekte unapređenja upravljanja vodama u slivu Drine.

To je dogovoreno na prvom sastanku predstavnika država slivova Drine i Save – Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore sa predstavnicima Svjetske banke, održanom u Brčkom povodom pokretanja regionalnog Programa Sava- Drina koridor, čija je ukupna vrijednost 220 miliona eura.

Iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja saopštili su da će se kroz Program Sava-Drina koridor realizovati projekti od značaja za održivo upravljanje vodnim resursima, u vezi sa zaštitom voda, obezbjeđivanjem vode za sve, zaštitom od poplava i boljom saradnjom država u slivovima tih rijeka.

“Crna Gora je na sastanku dala punu podršku pokretanju novog Programa, imajući u vidu potrebu Crne Gore da nastavi sa aktivnostima u cilju unapređenja i održivog upravljanja vodama kao resursom koji je važan za ostvarivanje prioritetnih vladinih politika na planu razvoja i poboljšanja kvaliteta života građana”, navodi se u saopštenju.

Državni sekretar crnogorskog Ministarstva poljoprivrede Đuro Žugić zahvalio se na dobroj saradnji u okviru dosadašnjih zajedničkih projekata i naporima koje ulaže Svjetska banka u dijelu pripreme projekata, obezbjeđivanja sredstava i njihove implementacije u Crnoj Gori.

“Trenutno se u Crnoj Gori implementira veliki broj projekata u saradnji sa Svjetskom bankom, a koji su od velikog značaja za razvoj države i ostvarivanje prioritetnih ciljeva, posebno u oblasti upravljanja vodama”, naveo je Žugić.

Podsjetio je da se kroz projekat ,,Upravljanje slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu”, u Crnoj Gori radi na pripremi idejnog projekta za zaštitu od poplava, regulaciju i navodnjavanje sliva rijeke Lim (sa rijekom Grnčar). Ujedno počela je izrada i glavnog projekta regulacije rijeka Grnčar i Lim, na definisanim prioritetnim dionicama.

“Sredstva koja su predviđena za Crnu Goru kroz Program Sava – Drina koridor biće od izuzetnog značaja da se u što skorijem roku počne sa infrastrukturnim radovima na regulaciji Lima i Grnčara. Očekivanje je da to može biti već naredne godine”, istakao je Žugić.

Na sastanku je Crnu Goru predstavljao i generalni direktor Direktorata za vodprivredu Momčilo Blagojević, a ispred Svjetske banke sastanku je prisustvovala direktorica za Zapadni Balkan Linda Van Gelder i direktor Kancelarije SB za Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju Karlos Salinas.

Komentari

avatar