Advokat biznismena Zorana Bećirovića dostavio je danas žalbu Ombudsmanu dnevnih novina „Dan“, zbog članka objavljenog u tom štampanom proizvodu 14.10.2019. godine pod naslovom: „Niko neće da radi put za ski centar Bećirovića i Ulaja“. Smatramo da se radi o nastavku dugogodišnje medijske kampanje „Dana“ koja se sprovodi u cilju narušavanja ličnog i poslovnog ugleda Bećirovića, o čemu sam Vas već obavještavao, navodi advokat.

Dan 14.10.2019.

Prenosimo u cjelosti tekst žalbe

OMBUDSMANU „DANA“

Iliji Jovićeviću

Predmet: Žalba povodom članka objavljenog na naslovnoj strani i na 5. strani štampanog izdanja „Dana“ i na internet portalu „Dana“ od 14.10.2019. godine

Poštovani gospodine Jovićeviću,

Obraćam Vam se ovom žalbom kao punomoćnik g. Zorana Bećirovića iz Podgorice, po generalnom punomoćju koje sam Vam ranije dostavljao, povodom članka objavljenog u štampanom izdanju „Dana“ od 14.10.2019. godine na naslovnoj  strani i strani 5, pod naslovom: „Niko neće da radi put za ski centar Bećirovića i Ulaja“, čiju kopiju Vam dostavljam u prilogu. Žalba se odnosi i na istoimeni članak objavljen 14.10.2019. godine na internet portalu „Dana“, koji možete naći koristeći link:

https://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Ekonomija&clanak=716720&datum=2019-10-14

Naslov članka je protivan načelima iz tačaka 1 i 2 Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore. Njime se na zlonamjeran način stavlja van realnog konteksta činjenica da se niko nije javio na tender za rekonstrukciju dijela puta između ski centra 1450 i ski centra 1600, jer se taj podatak netačno prezentira javnosti kao da se radi o putu koji treba da se radi zbog privatnih interesa g. Bećirovića. Ovu očiglednu neistinu „Dan“ je pokušao da potkrijepi tako što u tekstu članka manipuliše činjenicom da je moj klijent prijatelj g. Mila Đukanovića.

Uprava javnih radova je državna institucija, koja gradi puteve u javnom interesu, a ne u interesu pojedinaca. Putevi su dio infrastrukture, koju je država dužna da obezbijedi u cilju realizacije urbanističkog plana za razvoj oba ski centra, a na račun toga će naplatiti naknadu za uređenje građevinskog zemljišta svim investitorima koji grade i koji će graditi na za to predviđenim lokacijama. Ovo su opšte poznate činjenice regulisane zakonom, koje moraju biti poznate i redakciji i novinarima „Dana“.

Prema tome, izgradnja javnog puta nije nešto što se radi u privatnom interesu mog klijenta ili bilo kog drugog investitora pojedinačno. Svi investitori, uključujući i g. Bećirovića, će platiti državi propisane naknade i za put i za sve ostale objekte koji po zakonu spadaju u infrastrukturno opremanje lokacije.

Umjesto da istinito informiše čitaoce i da im prezentira činjenice, kakav god da je stav redakcije i novinara o tim činjenicama, „Dan“ je spornim člankom servirao javnosti neistinu da Uprava javnih radova hoće da gradi put za ski centar radi zadovoljenja privatnih interesa mog vlastodavca, koji je prijatelj g. Mila Đukanovića. Namjera da se g. Bećirović ocrni u očima javnosti ovoga puta nije čak ni prikrivena tobožnjom objektivnošću i pravom na izražavanje stava, jer iz sadržine naslova članka jasno proizilazi da „Dan“ likuje što se niko nije javio na tender, jer „Niko neće da radi put za ski centar Bećirovića…“! Smatramo da se radi o otvorenom izražavanju mržnje, i to na način koji vrijeđa inteligenciju čitalaca, za koje redakcija „Dana“ očekuje da nasjednu na nimalo suptilnu manipulaciju i da se obraduju što „kontraverznom“ Zoranu Bećiroviću „niko neće da pravi put“. Kako je to „Dan“ „vješto“ objavio, trebalo bi da javnost povjeruje da niko osim „odabranih“ neće da se vozi putem za ski centar, koji će država njima da napravi kao privatnu uslugu, a časni graditelji (koji čitaju „Dan“) neće u tome da učestvuju i da se prijave na tender.

Naravno, manipulacija je i to što se govori o „pravljenju puta“ a ne rekonstrukciji dijela postojećeg puta, kako je navela Uprava za javne puteve u odgovoru koji je danas objavljen u „Danu“. Iako je dio objavljenih neistina razotrkiven ovim odgovorom, to ne umanjuje štetnost dezinformacija koje su spornim člankom plasirane u odnosu na mog klijenta.

Zbog toga predlažemo da donesete odluku kojom se konstatuju povrede Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore na koje ukazujemo ovom žalbom, te da naložite „Danu“ da objavi Vašu odluku i da ukloni sporni sadržaj sa internet portala.

Dan 14.10.2019.
0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments