RCC: Zapadni Balkan pregovara o uzajamnom priznavanju diploma doktora, stomatologa, arhitekata…

Zapadni Balkan je započeo pregovore o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, stomatologa, arhitekata i građevinskih inženjera na prvom sastanku glavnih pregovarača kojeg je juče u Briselu sazvalo Vijeće za regionalnu saradnju (RCC).

Kako su saopštili iz Vijeća, očekivani ishod pregovora je zaključivanje sporazuma o uzajamnom priznavanju, kojim će se utvrditi zajednička pravila za priznavanje stručnih kvalifikacija za podnosioce zahtjeva koji posjeduju stručnu kvalifikaciju stečenu u jednoj od ekonomija Zapadnog Balkana čime će im se omogućiti pristup i obavljanje profesije u drugoj ekonomiji.

Pregovori i očekivani Sporazum o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija dio su Višegodišnjeg akcionog plana za regionalni ekonomski prostor (MAP REA) kojeg su premijeri iz regiona usvojili prošle godine u Trstu.

“Otklanjanje prepreka mobilnosti stručnjaka i na taj način ostvarivanje cilja Višegodišnjeg akcionog plana za regionalni ekonomski prostor da se omogući nesmetano kretanje doktorima medicine, stomatolozima, arhitekatima i građevinskim inženjerima u regionu omogućit će da se talentovani ljudi zadrže u regionu. Osim toga, nacrt Sporazuma o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, stomatologa, arhitekata i građevinskih inženjera zasnovan je na Uredbi Evropske unije [2005/36/EK] o priznavanju stručnih kvalifikacija i kao takav će doprinijeti pripremama za pristupanje Evropskoj uniji,“ rekao je generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Goran Svilanović na otvaranju pregovora.

Nikolas Kendrovič iz Generalne direkcije Evropske komisije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju istakao je važnost regionalne saradnje za proširenje Evropske unije.

Rekao je da je „regionalna saradnja u središtu proširenja Evropske unije. Ispunjavanje obaveza navedenih u Višegodišnjem akcionom planu za regionalni ekonomski prostor je izuzetno važno za šest ekonomija Zapadnog Balkana na njihovom putu ka pristupanju Evropskoj uniji. Sporazum o uzajamnom priznavanju će doprinijeti pripremama šest ekonomija Zapadnog Balkana da podnesu pritisak konkurencije na unutrašnjem tržištu“.

Glavni cilj jučerašnjeg sastanka bio je se usaglasi izvodljiv i realan plan pregovora kao i da se utvrdi šta je potrebno da se on provede u djelo.

Vijeće za regionalnu saradnju je predložilo akcioni plan sa koracima ka finalizaciji Sporazuma o uzajamnom priznavanju što je predviđeno na samitu Zapadnog Balkana sljedećeg jula u Poljskoj. Glavni pregovarači su usvojili predloženi akcioni plan i izrazili optimizam u pogledu zaključivanja pregovora prije samita Zapadnog Balkana u Poljskoj.

Pored Svilanovića i Kendroviča, učesnike sastanka, među kojima je bilo preko dvadeset službenika iz resornih ministarstava i drugih relevantnih institucija, pozdravili su i direktor Sekretarijata Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA) Emir Đikić, direktorica Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi (ERI SEE) Tina Šarić i zamjenik generalnog sekretara Vijeća za regionalnu saradnju Gazmend Turdiu.

Komentari

avatar